– Den största skillnaden är att meritvärdet hos dessa studenter är mycket högre säger Mats Tegmark, utvecklingsledare på Högskolan Dalarna.

Läs vad Kristoffer Gustavsson och Sofie Söderlund, som tillhör den första kullen antagna, tycker om utbildningen i Lärarnas tidning.