Medel beviljades för projektet Visualitet utan visibilitet: Den visuella queerkulturen i det postsovjetiska Ryssland för perioden 2017-2019.

Maria medverkar inom forskningsprofilen Interkulturella studier och forskar om samtida rysk kultur och politik, ryska utopier, religionskonflikter i dagens Ryssland och postsovjetisk rysk identitet.