Inom varje respektive område anlitar Socialstyrelsen en expert/talesperson som kvalitetssäkrar, bidrar med sin kompetens och representerar kampanjen i media. Inom området motion är det Högskolan Dalarnas professor Michail Tonkonogi som bistår Socialstyrelsen i denna viktiga satsning.

För mer information se: socialstyrelsen.se