Den stora ökningen av sökande till internationella utbildningar på universitet och högskolor i våras håller i sig även för våren 2017. Men nu ökar intresset för masterprogrammen medan de internationella kurserna och programmen på grundnivå får färre sökande skriver Universitets- och högskolerådet i ett pressmeddelande.