Gruppbild på tre personer från Högskolan Dalarna
På bilden från vänster Cecilia Wijnbladh, Tarja Alatalo och Elin Eriksson.

Materialet ska utgöra ett stöd till förskollärare och lärare att identifiera de elever som visar en indikation på att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i årskurs 1 och 3.

Verksamma lärare i förskoleklass medverkar i arbetet med att prova ut och säkra att materialet fungerar i förskoleklass. Dessutom kvalitetsgranskas materialet av ett flertal forskare inom området.

Tarja Alatalo, docent i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna, är ansvarig för projektet. Materialet utvecklas och konstrueras tillsammans med två forskare vid Linnéuniversitetet samt Cecilia Wijnbladh, adjunkt i svenska språket och Elin Eriksson, adjunkt i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna.

Det färdiga materialet kommer slutligen att ha provats ut i en rad förskoleklasser runt om i landet. Gruppen ser gärna att lärare i förskoleklass, som är intresserade av att prova ut materialet, hör av sig till Elin Eriksson (ees@du.se).

1 juli 2018 publiceras kartläggningsmaterialet Hitta Språket på Skolverkets webbplats. Materialet kan bli obligatoriskt att använda under förutsättning att det beslutas av riksdag och regering. Läs mer om förskoleklassen på Skolverkets webbplats.

Kontakt

Univ adjunkt pedagogiskt arbete
023-77 80 89
Univ adjunkt svenska språket
023-77 86 68