Välkommen till vår nya webbplats!
Välkommen!
Om webbplatsen

Under två dagar har lärare och forskare från sex olika svenska lärosäten träffats för att diskutera nuvarande och framtida grund-, forskarutbildning och utbildning på forskarnivå inom området turism. 

Centrum för besöksnäringsforskning, CeTLe vid Högskolan Dalarna arbetar med behovsmotiverad forskning för att höja kunskapsnivån och stärka besöksnäringen i Dalarna.