Människor i soffa

Delgationen bestod av forskare från University of Adelaide, Australien, University of Manchester, England, University of Alberta och University of Ottawa, Kanada som arbetar tillsammans med Högskolan Dalarnas forskare med forskningsprojekten: 

  • Facilitering, Ledarskap och Aktiv Mobilisering för Evidensbaserad vård (FLAME) 
  • Litteraturöversikt av det teoretiska ramverket PARIHS, Promoting Action on Research Implementation in Health Services.