– Syftet med idrottslektionerna är inte att eleverna ska få sina kroppar tränade utan syftet med ämnet är att de ska få lära sig massa saker och utveckla förmågor, säger Gunn Nyberg, ämnesföreträdare för idrott och hälsovetenskap på Högskolan Dalarna.