Amanda Jacobsen är en av de nya doktoranderna och kommer att forska på hur implementering av personcentrerad vård genomförs i olika hälso- och sjukvårdsorganisationer. Amanda är specialistutbildad sjuksköterska inom både psykiatri och ambulanssjukvård och kommer direkt från kliniskt arbete inom dessa områden i Landstinget Dalarna. Hennes projekt sker i ett samarbete med Landstinget Dalarna och Göteborgs universitet. Idag ges vården många gånger utifrån organisationens rutiner medan ett personcentrerat synsätt istället har patienten som utgångspunkt. Förändringar i vården är många gånger svåra att genomföra vilket skapar behov av att studera och lära hur nya arbetssätt kan införas.

Mohamed Khalid bor i Somalia och är utbildad biomedicinsk analytiker.  Hans forskning berör folkhälsa och nutrition för små barn i Somalia. Han leder för närvarande ett projekt för Rädda barnen med syfte att utbilda hälsoarbetare och mammor i nutrition. Idag går ofta familjens behov före det individuella barnets behov. Barnets välmående främjas när fattigdomen minskar i familjen. Förändringar av prioriteringar i en familj är ofta svåra att genomföra. Nu har Mohamed möjlighet att studera nya arbetssätt kan gynna det enskilda barnet i låginkomstland.

 – Det är så roligt att vi idag har antagit de första doktoranderna, säger professor och forskningsledare Anna Ehrenberg.

- Området Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik omfattar individens och samhällets insatser för att främja människors hälsa och sociala villkor, samt utveckling av hälso- och välfärdsarbete såväl i Dalarna som i världen. De doktorander som antagits idag speglar detta och visar också på hur väl Högskolan Dalarnas vision med öppenhet, mod och ansvar är integrerat i forskningen, fortsätter Anna Ehrenberg.