VAL (vidareutbildning av lärare) är en kompletterande utbildning för dem som arbetar som lärare i grundskola, gymnasieskola eller motsvarande vuxenutbildning, men saknar lärarexamen. Utbildningen planeras individuellt och varierar i längd beroende på den sökandes tidigare utbildning och yrkeserfarenhet. 

För mer information om utbildningen vid Högskolan Dalarna: Vidareutbildning av lärare (VAL)