Högskolan Dalarna anordnar Studiebesök för länets folkhögskolor. 

Datum: Den 12 december 2017

Tid: 09.00 – 12.00

Plats: Campus Falun

Program: 

09.00 - 09.30  
Välkomna av Andrew Casson, vicerektor  Fö 6
   
09.40 - 10.00  
Sjuksköterskeprogrammet  Fö 6
Systemvetenskapliga programmet Fö 5
   
10.10 - 10.30  
Lärarutbildningarna Fö 6
Ekonomprogrammet Fö 5
   
10.40 - 11.00  
Socionomprogrammet Fö 6
IT-säkerhet och mjukvarutestning Fö 5
   
11.10 - 11.30  
Samhällsvetarprogrammet Fö 6
Grafisk design för digitala och tryckta medier Fö 5
   
11.40 - 12.00  
Mediaprogrammen Fö 6
Att vara student vid Högskolan Dalarna Fö 5

 

Sista anmälningsdatum har passerat! 

Vid frågor eller sena anmälningar, kontakta Ina Carlsson

Senast uppdaterad: