När?
Måndag
10:00
12:00
till
Var?
Högskolan Dalarna, Sal Jerusalem
Falun
Presentatör:
  • Malin Gelin

Ämne: Implementing triage in primary health care

För mer information kontakta
Univ adjunkt omvårdnad
023-77 87 62