När?
Onsdag
16:00
17:00
till
Var?
Högskolan Dalarnas bibliotek
Falun
Föreläsare: Lars Rönnegård är professor i statistik samt dekan vid Högskolan Dalarna. Moudud Alam är lektor i statistik vid Högskolan.
Som statistiker har vi, i samarbete med SLU i Uppsala. studerat hur vindkraftens påverkan på renskötseln kan analyseras med hjälp av GPS-halsband på renarna.