När?
Torsdag
13:00
15:30
till
Var?
Föreläsningssal 5 - F135
Falun

Professor Peter Schantz från Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH) kommer att presentera vikten av att främja fysisk aktivitet på samhällsnivå. Han kommer även att berätta om aktiv transport och hälsoekonomiska bedömningar av ökad gång och cykling, samt sätta in fysisk aktivitet och folkhälsa i ett perspektiv av hållbar utveckling.

Titel: Att främja fysisk aktivitet i samhället - idag och i framtiden
Föreläsare: Professor Peter Shantz, GIH
Plats: Föreläsningssal 5, Campus Falun

Anmäl dig här.

Föreläsningen går även att följa via länk, välj Föreläsningssal 5.

Alla är välkomna!