Välkommen till vår nya webbplats!
Välkommen!
Om webbplatsen
När?
Onsdag
13:00
15:45
till
Var?
Teknikdalens hörsal, Forskargatan 3
Borlänge

I januari 2016 publicerade Näringslivsdepartementet en nyindustrialiseringsstrategi som tydligt beskriver nuvarande och framtida behov för landets industri. Vad innebär nyindustrialiseringsstrategin? Vad pågår för arbete på regional och kommunalnivå? Vad gör Högskolan Dalarna för att förse industrin med kompetens och forskningsresultat? Dessa är några av de frågor vi skall försöka besvara på årets Industridag som arrangeras av Högskolan Dalarna i samarbete med IUC, Näringslivskontoren i Falun och Borlänge, Region Dalarna och Triple Steelix. 

Program

13.00-13.10  

Välkommen

Ann Hedlund, Högskolan Dalarna

13.10-14.00  

Nyindustrialiseringsstrategin

Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister

14.00-14.30  

Regional nyindustrialiseringsstrategi

Kjell Grundström, IUC Dalarna

14.30-14.45   Pause
14.45-15.15  

Kommunal näringslivsutveckling

Angelica Ekholm,näringslivschef Borlänge

15.15-15.30  

Triple Steelix verksamhet

Jan Andersson, Processledare

15.30-15.45   Sammanfattning och avslut
15.45-16.30   Rundvandring på Högskolans laboratorium för de som önskar