Välkommen till vår nya webbplats!
Välkommen!
Om webbplatsen
När?
Onsdag
13:00
14:30
till
Var?
BC-rummet
Borlänge
Presentatör:
  • Amir Sattari, Biträdande universitetslektor

Titel: Experimental Investigations of Ventilation Flow Patterns and Thermal Comfort – Applications for a new ventilation concept, for study of blackening on wall surfaces and in a multi-family residential.

För mer information kontakta
Biträdande universitetslektor
Professor energi och miljöteknik inr solenergiteknik
070-167 91 01