När?
Onsdag
10:00
12:00
till
Var?
Karin Larsson
Falun
Presentatör:
  • Kjetil Duvold, Univ lektor statsvetenskap
  • Sverre Wide, Docent

Titel: "Demokrati, utbildning, tolerans" (DUT). Genomgång av frågeformulär och pilotupplägg.

För mer information kontakta
Docent
023-77 80 53
Univ lektor statsvetenskap
023-77 80 75
Professor Interkulturella studier
023-77 86 20