När?
Onsdag
16:00
17:00
till
Var?
Högskolan Dalarnas bibliotek
Falun
Föreläsare:
  • Anna Annerberg, Univ lektor pedagogik

Förändrade villkor för lärares arbete, genom digitaliseringen av skolan och genom ökade dokumentationskrav, utmanar lärares uppfattning om vad som är professionellt och inte. Här presenteras hur denna utveckling påverkar lärares skrivande och vilka frågor om skrivande som är viktiga att fundera över vid förändringar av rutiner som rör skrivande inom alla yrken.