Välkommen till vår nya webbplats!
Välkommen!
Om webbplatsen
När?
Fredag
13:00
15:00
till
Var?
Humanisthuset, Hörsal F, Umeå Universitet
Umeå

Titel: Perspektiv på historiefilmslitteracitet. En didaktisk studie av gymnasieelevers historiska och emotionella meningsskapande i mötet med spelfilm. 

Opponent: Ulf Zander, professor vid Historiska institutionen, Lunds universitet