Kursen är inte poängsatt men den motsvarar 5 veckors arbete. Om vi hade givit den som poängkurs skulle den ha placerats på avancerad nivå.

Kursen gavs vårterminen 2015 och det är ännu inte klart när nästa kurstillfälle blir.

Kursplan

Läs kursplanen

Lärare

Eva Hagström - ehg@du.se

Senast uppdaterad: