Välkommen till vår nya webbplats!
Välkommen!
Om webbplatsen

Högskolan vill därför erbjuda en kompletteringskurs som gör det möjligt för lärare med en äldre utbildning att uppnå 15 hp med en rimlig arbetsinsats.

Kursen är alltså en kompletteringskurs för de lärare som läst en äldre behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning men som inte når upp till nuvarande krav på omfattning och innehåll.

Med ”äldre” BHU aves normalt kurser som ägt rum innan SUHFs rekommenderade kursmål fått genomslag i kursutbudet.

De gamla kurser vid Högskolan Dalarna som ger behörighet för den här kursen är:

  • PEA031, Högskoledidaktik A - Pedagogisk grundkurs, 7,5 hp
  • PEA034, Högskoledidaktik, 7,5 hp
  • PEA089, Högskoleutbildning i förändring, 7,5 hp
  • PEA090, Högskolepedagogik, 7,5 hp
  • PEA096, Vuxenpedagogik i folkblidning och högskola, 7,5 hp
  • PEA112, Högskolepedagogik A: Steg 1 - Lärande, undervisning och kunskap, 6 hp
  • PEA115, Högskolepedagogik A: Steg 2 - Planering, utvärdering, 6 hp

Den lärare som läst någon annan kurs (vid annat lärosäte) och som vill uppnå fullständig BHU ombeds kontakta Eva Hagström för en planering av studierna. I vissa fall kan kompletteringskursen vara lämplig, i andra fall kan det i stället bli fråga om hela eller delar av ordinarie BHU-kurser, beroende på innehållet i de genomförda studierna.

Nästa kurstillfälle

Det är ett mindre antal personer som har behov/intresse av att genomföra kompletteringskursen. Kursen kommer inte att ges varje termin utan vi behöver planera utifrån era behov och våra lärarresurser.

Hör av dig till Eva Hagström och berätta om du är intresserad av att gå kursen.

Kursplan

Läs kursplanen

Lärare

Ulf Oom Gardtman - uog@du.se

Eva Hagström - ehg@du.se

Senast uppdaterad: