Välkommen till vår nya webbplats! Om webbplatsen
Utbildning för hållbar utveckling

Denna högskolepedagogiska kurs har utvecklats genom ett samarbete mellan flera ämnen och ges nästa gång under höstterminen 2017. Kursen har tillkommit för att fungera som kompetensutveckling för personal vid Högskolan Dalarna, men är öppen att läsa även för andra. Det övergripande syftet med kursen är att ge deltagarna ökade förutsättningarna för att integrera hållbar utveckling i den egna undervisningen.

Kursen omfattar 3 hp, ges med 20 % studietakt och består av sex kursträffar med eget arbete däremellan. Preliminärt kommer kursträffarna att ligga på tisdagar enligt följande:

  • 12/9 kl 10.00-12.00
  • 19/9 kl 13.00-15.30
  • 26/9 kl 13.00-16.30
  • 10/10 kl 10.00-15.30
  • 24/10 kl 13.00-16.30
  • 14/11 kl 10.00-15.00

Kursen kommer ge möjlighet dels till att utveckla den egna kunskapsbasen om de globala hållbarhetsutmaningarna, dels till att identifiera det egna ämnets kopplingar och möjliga bidrag till en hållbar utveckling. Till stora delar bygger kursen på deltagarnas utbyte av egna erfarenheter.

Kursen består av följande huvudsakliga teman:

  • "Utveckling på planetens villkor" - om klimat, energi, resursförsörjning, demokrati- och fördelningsfrågor.
  • "Hållbar utveckling - om begreppet hållbar utveckling, om FN:s globala mål och om den nya värdegrund som behövs om hållbar utveckling ska bli verklighet.
  • "Högskolans och min egen roll" - om lärosätenas roll och ansvar och om hållbar utveckling i undervisningen.

En individuell projektuppgift avslutar kursen. Här får kursdeltagarna möjlighet att utveckla lärandeaktiviteter eller andra redskap som syftar till att integrera hållbar utveckling i undervisningen, t.ex. en föreläsning, ett seminarium, en hemtentamen eller en kartläggning av hur hållbar utveckling integreras i ett program eller huvudområde.

Anmälningstiden för höstens kurs har gått ut, men hör gärna av dig till kursansvariga och fråga om möjligheten till sen anmälan.

Hitta mer information, kursplan och kontaktuppgifter här.

 

Senast uppdaterad: