Välkommen till vår nya webbplats!
Välkommen!
Om webbplatsen

Våren 2013 fattade rektor beslut om att införa en pedagogisk karriärväg i form av en karriärstege vid Högskolan Dalarna. Liknande system finns redan vid en rad lärosäten. En pedagogisk karriärväg innebär i korthet att den som är anställd som lärare (adjunkt, lektor eller professor) eller som har pedagogiska arbetsuppgifter (t ex bibliotekatier och IKT-pedagoger) genom att visa sina pedagogiska meriter ansöker om befordran till meriterad eller excellent lärare.

Pedagogisk karriärstege vid Högskolan Dalarna

Bakgrund till den pedagogiska karriärstegen

Försättsblad ansökan pedagogisk karriärstege

För meriterade lärare: Försättsblad ansökan excellent lärare

Ansökan

Sista ansökningsdatum är första måndagen i oktober. Det är ett datum som vi planerar hålla fast vid framöver. Ansökan skickas till registrator@du.se

Meriterade och excellenta lärare

Efter den första ansökningsomgången har fyra lärare placerats på karriärstegen.

Meriterade lärare
Jörgen Elbe
Monika Jansson
Lenka Klimplova
Fredrik Land
Lee Nordevald-Sjöberg
Lovisa Berg
Kerstin Ahlberg

Excellenta lärare
Mathias Hatakka
Katherina Dodou
Anders Avdic
Charlotte Lindgren

Senast uppdaterad: