Välkommen till vår nya webbplats!
Välkommen!
Om webbplatsen

Läsgruppen utgör en arena för högskolepolitisk reflektion vid Högskolan Dalarna. Den har alltsedan starten 2013 läst och gemensamt diskuterat texter om framförallt utvecklingen inom den högre utbildningen och haft ett särskild fokus på högskolepolitik i vid bemärkelse.

Ständigt närvarande är frågan vad en högskola är och vilka lärdomar som vi vid Högskolan Dalarna kan dra av den nationella och internationella debatten och utvecklingen inom den högre utbildningen.

Läsgruppen träffas c:a en gång i månaden under terminerna och är öppen för alla anställda vid Högskolan Dalarna. Träffarna annonseras på denna sida och på Du&Jag. För mer information och anmälan till Läsgruppens maillista, kontakta Sverre Wide på swi@du.se

 

Varmt välkomna till nästa läsgruppsträff!

Tid: Tisdag 20 mars kl. 15.00-16.30

Lokal: Selma, Falun

Alla är varmt välkomna!

 

Vid vårens andra läsgruppsträff diskuterar vi Per Molanders nya bok Condorcets misstag: hoten mot staten och demokratin (Stockholm: Weyler, 2017). Molander, som är ämbetsman och författare, är bekant i läsgruppen då vi tidigare läst både en bok/essä och en rapport av honom vilka båda stimulerat till eftertanke och diskussion. Molanders nya bok behandlar styrningen av offentlig sektor och torde därför vara av stort intresse för oss inom universitetsvärlden. Kanske kan också Högskolan Dalarna lära något av Molanders analys?

I Dalademokraten skrev Göran Greider bl.a. följande om Condorcets misstag:
"Molander pläderar för det vetenskapliga förnuftets och den starka statens återkomst så som ingen har gjort det på mycket länge. Det Molander ser idag är hur marknaden ätit sig in själva statsapparaten och urholkat ett offentligt etos genom det som kallas New Public Management: En offentlig sektor som härmar privat sektor... Condorcets misstag var hans - optimism. En tro på automatiken i rörelsen mot de upplysta samhällena. Men det finns ingen automatik. En stark stat är nödvändig för att ta de långsiktiga besluten, främja vetenskapligt förnuft och bedriva fördelningspolitik."

För mer information om boken, se: http://www.weylerforlag.se/bocker/condorcets-misstag/

Boken kan beställas för omgående leverans från förlag och e-bokhandlare och finns på flera bibliotek.

PS. Redan nu har vi beslutat att till aprilträffen läsa Stefan Collinis bok från förra året: Speaking of universities (Verso, 2017).

Vårens första läsgruppsträff: Imagined communities

Tid: Tisdag 6 februari kl. 15.00-16.30

Lokal: Selma, Falun

Alla är varmt välkomna!

 

Vid vårens första läsgruppsträff läser vi en riktig klassiker inom området nationalism, nämligen Benedict Andersons epokgörande (och mycket välskrivna) bok Imagined communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism (Verso: 2016). Boken har delvis förändrat synen på nationalism och nationalismens (och nationernas) historia och har utövat ett mycket stort inflytande inom flera vetenskaper. Boken utkom första gången 1983 och har sedan utkommit i reviderade upplagor. Den finns också i svensk översättning.

Boken har beskrivits bl.a. på följande sätt:
"One of the greatest ... deserves still to be central to our thinking about the world." T. J. Clark, London Review of Books

"Far and away the most influential study of nationalism ... As well-versed in novels and poetry as he was in scholarship, Anderson was an eloquent advocate for global culture." Jeet Heer, New Republic

"Anderson's knowledge of a vast range of relevant historical literature is most impressive; his presentation of the gist of it is both masterly and lucid." Edmund Leach, New Statesman

För mer information, se:
https://www.versobooks.com/books/2259-imagined-communities

http://daidalos.se/component/virtuemart/den-f%C3%B6rest%C3%A4llda-gemenskapen-reflexioner-kring-nationalismens-ursprung-och-spridning.htm?Itemid=181

Boken kan beställas för omgående leverans från förlag och e-bokhandlare och finns på flera bibliotek.

Läsgruppens tidigare träffar

Information om läsgruppens tidigare träffar finns i detta PDF-dokument.

Senast uppdaterad: