Välkommen till vår nya webbplats!
Välkommen!
Om webbplatsen

Fördjupande kurser ger tillfälle för deltagarna att fördjupa kunskaperna från introduktionskurserna. Några kurser kräver erfarenhet från användning av digitala verktyg som motsvarar kursens innehållsmässiga område. Kurserna kan variera i tidsomfång, men det är aldrig långa kurser. Viss förberedelse inför kursstart kan ingå men det är alltid av begränsad omfattning. Kurserna är i vissa fall öppna även för externa deltagare mot betalning.

Den undervisande verksamheten problematiseras så att läraren får en möjlighet att reflektera över varför vissa strategier kan väljas i vissa undervisningssammanhang. Exempel på planerade kurser är: Att motverka plagiering, Examination, Integritet, Pedagogiska samtal, Introduktion kring kursplanering för nya lärare.

Senast uppdaterad: