Fördjupande kurser ger tillfälle för deltagarna att fördjupa kunskaperna från introduktionskurserna. Några kurser kräver erfarenhet från användning av digitala verktyg som motsvarar kursens innehållsmässiga område. Kurserna kan variera i tidsomfång, men det är aldrig långa kurser. Viss förberedelse inför kursstart kan ingå men det är alltid av begränsad omfattning. Kurserna är i vissa fall öppna även för externa deltagare mot betalning.

Den undervisande verksamheten problematiseras så att läraren får en möjlighet att reflektera över varför vissa strategier kan väljas i vissa undervisningssammanhang. Exempel på planerade kurser är: Att motverka plagiering, Examination, Integritet, Pedagogiska samtal, Introduktion kring kursplanering för nya lärare.

Senast uppdaterad: