Det viktigaste i valet av hjälpmedel är att veta vad man vill åstadkomma. Detta är det mest grundläggande rådet då inga verktyg i sig självt åstadkommer pedagogiska underverk. Men, rätt använt kan det vara till stor hjälp. En översikt över de digitala verktyg vi har support för på högskolan hittar du här.

Andra webbsidor där du kan få idéer och tips om hur du kan använda olika digitala verktyg är

Behöver du hjälp med val av verktyg så kontakta NGL-centrum på 023-77 88 88 eller support@du.se.

Senast uppdaterad: