"Kursplanerna är, åtminstone i min tankevärld, inte en formell uppgift att klara av utan det synliga beviset på att lärare har tänkt och planerat för att göra det möjligt för studenter att lära sig något som är värdefullt, intressant och verkningsfullt i studierna och i livet".

Kursplaner som visioner för lärande

Senast uppdaterad: