Välkommen till vår nya webbplats!
Välkommen!
Om webbplatsen

Kort om Marie Klingberg-Allvin

Porträttbild Marie Klingberg-AllvinMarie Klingberg-Allvin är barnmorska och uppvuxen i Leksand och sedan 2002 anställd vid Högskolan Dalarna. I den rollen har hon initialt varit doktorand och senare lärare och ansvarig för barnmorskeutbildningen. Hon har haft högskoleövergripande uppdrag kopplat till internationalisering, ledamot i utbildnings- och forsknings nämnden. Sedan januari 2014 har Marie varit prorektor med särskilt ansvar för forskning. Sedan maj 2016 är Marie Klingberg-Allvin professor i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa.

Forskning

Disputerade 2007 på en avhandling inom internationell hälsa vid Karolinska Institutet med fokus på graviditetsutfall och vårdbehov bland ungdomar i Vietnam. Forskningen efter disputation har koncentrerats kring kvinnors tillgång till säkra aborter och preventivmedel i låginkomstländer där mödradödligheten är som högst. Forskning som är Sverigebaserad rör vård av Somalifödda gravida kvinnor och utveckling av föräldrastöd för Somalifödda föräldrar. Vidare har hon varit drivande i utveckling av och genomförandet av en nätbaserad mastersutbildning för barnmorskor i Somalia och pågående i Bangladesh som på längre sikt förväntas minska mödra- och barnadödligheten i regionen.

Om uppdraget som vikarierande rektor

Jag ser fram emot att arbeta för en enad högskola och som statlig myndighet, med ett nationellt uppdrag, bedriver utbildning och forskning med hög kvalitet.

Att bygga starka akademiska miljöer med placering på två ställen är en utmaning som vi tar på allvar och som tillträdande vikarierande rektor kommer jag att tydliggöra målet med högskolans utvecklingsarbete och se till att vi skapar arbetsformer som är inkluderande och skapar engagemang i hela organisationen.

Om framtiden

Högskolan Dalarna har alla förutsättningar utvecklas mot att bli en enad högskola där vi samskapar bildning, utbildning och forskning i Dalarna och världen. Omvärlden påverkar oss och förutsättningar förändras. Genom utvecklingsarbete ska vi samla våra förmågor, vara en flexibel organisation som kan möta framtidens utmaningar och behov.

Kontakt

Rektors sekreterare
023-77 83 33
073-084 83 33
Senast uppdaterad: