Välkommen till vår nya webbplats!
Välkommen!
Om webbplatsen

Disciplinnämnden

Disciplinnämndens uppgift är att handlägga och besluta i ärenden där studenter misstänks för fusk, stör eller hindrar undervisning, prov eller verksamhet på till exempel Högskolans bibliotek. Nämnden handlägger också ärenden där student utsätter någon annan student för sådana sexuella trakasserier som avses i 1 kap § 9 första stycket eller en arbetstagare vid Högskolan för sådana sexuella trakasserier som avses i 6 § andra stycket jämställdhetslagen (1991:433). Läs mer om disciplinärenden.


Kontakt Disciplinnämnden

Marie Klingberg-Allvin, vikarierande rektor, ordförande
Jonas Stier, tf prorektor, vice ordförande

Forskningsetiska nämnden (FEN)

FEN ska se till att uppsatser och projektarbeten på grund- och avancerad nivå bedrivs under etiskt godtagbara former. För att uppfylla syftet bedömer nämnden ansökningar om etiskt tillstånd, bedriver informations- och semiarieverksamhet, samt behandlar anmälningar om vetenskaplig oredlighet.

Forskningsetiska nämnden

Personalansvarsnämnd

Personalnämnden prövar frågor om skiljande från anställning, disciplinansvar, åtalsanmälan och avstängning.

Senast uppdaterad: