Välkommen till vår nya webbplats!
Välkommen!
Om webbplatsen

Från och med hösten 2015 publiceras här nämndens rapporter efter utvärdering samt utlåtanden efter genomförda utvärderingar och utvecklingsplaner.

Områdesnämnden Humaniora och språk

Ledamöter

 • Katherina Dodou, ordförande
 • Mattias Aronsson, vice ordförande
 • Lovisa Berg
 • Torsten Hylén
 • Christina Romlid

Områdesnämndens rapporter efter utvärderingar

Områdesnämndens utlåtanden efter utvärderingar

Utvecklingsplaner

Områdesnämnden Samhällsvetenskap

Ledamöter

 • Ingrid Grosse, ordförande
 • Kjetil Duvold
 • Joacim Larsson von Garaguly
 • Jenny Lönnemyr
 • Camilla Widerlöv

Områdesnämndens rapporter efter utvärderingar

Områdesnämndens utlåtanden efter utvärderingar

Områdesnämnden Teknik och naturvetenskap

Ledamöter

 • Roger Nyberg, ordförande
 • Carl Olsmats, vice ordförande
 • Ulf Bexell
 • Johan Heier
 • Thorbjörn Swenberg

Områdesnämndens rapporter efter utvärderingar

Områdesnämndens utlåtanden efter utvärderingar

Utvecklingsplaner

Områdesnämnden Utbildningsvetenskap

Ledamöter

 • Patrik Larsson, ordförande
 • Juvas Marianne Liljas, vice ordförande
 • Margareta Berglund
 • Lars Båtefalk
 • Susanne Römsing

Områdesnämndens rapporter efter utvärderingar 

Områdesnämndens utlåtanden efter utvärderingar

Utvecklingsplaner

Områdesnämnden Vård och omsorg

Ledamöter

 • Ingrid From, ordförande
 • Tobias Rudholm Feldreich, vice ordförande
 • Kari Jess
 • Mari-Cristin Malm
 • Sefija Larsson Melkic

Områdesnämndens rapporterefter utvärderingar

Områdesnämndens utlåtanden efter utvärderingar

Utvecklingsplaner

Senast uppdaterad: