Rådet  ansvarar även för att årligen rapportera resultatet av miljöarbetet till Utbildningsdepartementet och Naturvårdsverket.

Miljörådet består av

  • Ulf Rydén, förvaltningschef, miljörådets ordförande
  • Anna Hornström, forsknings- och utvecklingsstrateg, UFK
  • Annie-Maj Johansson, lärarrepresentant
  • Amir Sattari, lärarrepresentant
  • Robert Andersson, studentrepresentant
  • Henrik Janols, fastighetschef
  • Matilda Buske, upphandlingsansvarig
  • Anton Grenholm, miljösamordnare

Övriga kontaktpersoner inom miljö

Therese Rodin, huvudskyddsombud

Senast uppdaterad: