Välkommen till vår nya webbplats! Om webbplatsen

Mångfaldsrådet diskuterar aktuella frågor inom området och initierar aktiviteter för att främja mångfald och motverka diskriminering. Mångfaldsrådet har även till uppgift att stödja implementering av styrdokumenten inom jämlikhet, jämställdhet och likabehandling, samt följa upp och uppdatera dessa.

Medlemmar

 • Sverker Johansson, Rektorsråd
 • Anette Timmerlid, Mångfaldssamordnare
 • Brita Westberg, Personalchef
 • Peter Gustafsson Lidman, Chef för studentservice
 • Therese Rodin, Huvudarbetsmiljöombud
 • Isak Andersson, Vice ordförande i Dalarnas studentkår
 • Magnus Jobs, Akademichef

Kontaktpersoner

 • Astrid Alnås-Widén, Industri och samhälle
 • Magnus Jobs, Utbildning, hälsa och samhälle
 • Loretta Qwarnström, Humaniora och medier
 • Mats Sjögren, Information och ekonomi
 • Glenn Kallio, Vaktmästeri
 • Viktoria Törnqvist, Biblioteket
 • Petra Wiklund, IT-avdelning
Senast uppdaterad: