Välkommen till vår nya webbplats!
Välkommen!
Om webbplatsen

Rektors kansli ger stöd åt till exempel högskolestyrelsen, högskoleledningen, högskoleförvaltningen, disciplinnämnden och Forskningsetiska nämnden.

Inom kansliet finns även de kompetenser som har det övergripande ansvaret för högskolans arkiv och diarium samt den som utsetts som ombud i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL-ombud).

Kansliet består av 3 heltidsanställda med följande funktioner och huvudansvar:

  • arkivarie
  • huvudregistrator/förvaltningschefens sekreterare
  • rektors sekreterare
Senast uppdaterad: