Akademin är värd för flera av Högskolans stora grundutbildningar, såväl fyra lärarutbildningar som sjuksköterskeprogram, socionomprogram, samhällsvetarprogram och två idrottstränarprogram. Akademin ger också flera magisterprogram och även en mängd fristående kurser inom olika samhällsvetenskaper, naturvetenskap, omvårdnad, medicin och idrotts- och hälsovetenskap.

Hos oss kan du studera, undervisa och forska i de samhällsvetenskapliga ämnena:

  • Pedagogik
  • Pedagogiskt arbete
  • Sociologi
  • Socialt arbete
  • Statsvetenskap

och de vårdvetenskapliga ämnena:

  • Omvårdnad och Vårdvetenskap samt Medicinsk vetenskap
  • Matematikdidaktik
  • Naturvetenskap
  • Idrotts- och hälsovetenskap.

Våra studenter och medarbetar rör sig fritt också i samverkan med högskolans övriga två akademier. Vi eftersträvar öppenhet och samarbete i alla möjliga former. Samarbete och utbyte sker också med andra lärosäten inom och utanför Sverige. Samverkan med det omgivande samhället sker på flera sätt, bland annat genom Dala Sports Academy (DSA), Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna (PUD), samverkansgrupp med Landstinget Dalarna och Socialtjänstens Utvecklingscentrum Dalarna (SUD).

Akademin Utbildning, hälsa och samhälle är värdakademi för två av Högskolans prioriterade forskningsområden; Hälsa och välfärd samt Utbildning och lärande.

Forskning

Forskningsprofiler:

 

Senast uppdaterad: