Akademin Industri och samhälle har en internationell och tvärvetenskaplig grundutbildnings- och forskningsmiljö. Vi erbjuder dig både svensk- och engelskspråkiga kurser och program på grundnivå och avancerad nivå.

Merparten av vår personal och våra studenter finns på campus i Borlänge. Vår undervisning bedrivs på campus och på distans.

Våra utbildningar är utformade med krav på anställningsbarhet, vetenskaplig förankring och internationalisering. På akademin utbildar vi bland annat morgondagens ingenjörer, ekonomer, energitekniker, grafiker, personalvetare, turismutvecklare och datavetare. Vår utbildningsmiljö kännetecknas av öppenhet, närhet och att du som student sätts i centrum. Genom utbildningen utvecklas viktiga kompetenser för ditt framtida yrkesliv, och du ges även möjlighet till nära kontakter med näringsliv och med aktuell forskning.

Den forskning som vi idag stödjer utgör tre av Högskolans sex prioriterade forskningsprofiler och inom forskningsprofilen "Komplexa system – Mikrodataanalys" har vi rätt att examinera doktorer.

Ledningsgrupp

Akademichef
023-77 86 02

Akademisekreterare
023-77 88 13

Näringsliv och företagande

Energi, skog och byggteknik

Avdelningschef
023-77 88 93

Material och teknik

Avdelningschef
023-77 83 99

Avdelningschef
023-77 83 99

Data och informationshantering

Avdelningschef
023-77 88 73

Regionala studier

Avdelningschef
023-77 87 32

Uppdragsutbildningar

Akademin planerar och genomför uppdragsutbildningar. För mer information tag kontakt med akademichef eller avdelningschef.

Uppdragsforskning

Akademin planerar och genomför uppdragsforskning. För mer information tag kontakt med akademichef eller forskningsledare.

Komplexa system, Företagsekonomi

Forskningsledare Komplexa system

Skoglig systemutv, Skog- och träteknik

Forskningsledare skoglig systemutv
070-236 54 37

Stålformning och ytteknik, Materialteknik

Forskningsledare Stålformning och ytteknik
073-334 11 66

Examensarbeten

Akademin ger kurser på Grundnivå 2 och Avancerad nivå. I många kurser skriver studenterna en uppsats/examensarbete motsvarande 15 högskolepoäng. Uppsatsämnena ska vara vetenskapligt förankrade med avseende på teori, metod och empiri.

Om du har en fråga som du skulle vilja ha åskådliggjord i en uppsats, ta gärna kontakt med någon av nedanstående personer för en dialog. En uppsats kan bli en värdefull insats för ditt företag eller din organisation!
Byggteknik - Jonn Are Myhren, 023-77 87 45
Datateknik - Mark Dougherty, 023-77 85 35
Ekonomi - Klas Sundberg, 023-77 89 54
Grafisk teknologi - Gustav Boklund, 023-77 89 05
Informatik - Anders Forsman, 023-77 89 56
Maskinteknik - Roger Johansson, 023-77 86 35
Materialteknik - Lars Karlsson, 023-77 86 50
Regional utveckling - Susanna Heldt Cassel, 023-77 85 31
Business Intelligence - Johan Håkansson, 023-77 85 73
Turism - Jörgen Elbe, 023-77 89 31
Energiteknik - Mats Rönnelid, 023-77 87 12
Personal-och arbetsliv - Mårten Hugosson, 023-77 89 41

Rekrytering

Behöver ni rekrytera kvalificerad personal inom till exempel datateknik, maskinteknik, materialteknik, energiteknik, grafisk teknologi och design, personal- och arbetsliv, byggteknik, ekonomi, statistik, samhällsplanering och turism kontakta någon av följande personer:
Byggteknik - Ingemar Nygren, 023-77 88 32
Datateknik - Hasan Fleyeh, 023-77 85 31
Ekonomi/Statistik - Klas Sundberg, 023-77 89 54
Energiteknik - Ewa Wäckelgård, 070-167 91 01
Grafisk teknologi - Gustav Boklund, 023-77 89 05
Maskinteknik - Roger Johansson, 023-77 86 35
Samhällsplanering/Turism - Susanna Heldt Cassel, 023-77 85 31
Personal- och arbetsliv - Mårten Hugosson, 023-77 89 41

Uppdragsutbildningar

Uppdragsutbildningar

Akademin planerar och genomför uppdragsutbildningar. För mer information tag kontakt med akademichef eller avdelningschef.

Senast uppdaterad: