Akademin Humaniora och medier bedriver utbildning och forskning inom tre områden: språk, medier och humaniora – vilka alla i hög utsträckning ingår i högskolans lärarutbildning.

Vi har en internationell miljö med många lärare och forskare från andra länder och studenter som sitter runt om i världen och deltar i någon av våra nätbaserade utbildningar. Utöver vår populära nätutbildning så har vi också en unik campusförlagd medieutbildning där Mediehuset är det enda i sitt slag i Sverige.

Vår forskning riktar in sig på kulturmöten och identitet och passar väl in i den mångkulturella miljön, som även präglar akademins utbildningar.

Forskning

Forskningsprofil: Interkulturella studier (IKS)

Samverkan

Samverkansprojekt/-organisation

Inom akademin finns forskningscentret Interkulturellt Utvecklingscentrum Dalarna (IKUD) med syfte att främja samverkan och samskapande mellan högskolan, näringsliv och samhälle i frågor som berör interkulturella perspektiv. Verksamhetsledare för IKUD är Tomas Axelson, 023-77 82 76.

För mer information se Interkulturellt Utvecklingscentrum Dalarna (IKUD).

Uppdragsutbildningar

Akademin planerar och genomför uppdragsutbildningar i flera ämnen. För mer information kontakta Mandy Bengts, verksamhetsansvarig, 023-77 83 46, 070-614 49 00.

Språkcentrum

Akademin är också ansvarig för Språkcentrum som är bas för våra aktiviteter runt språk.

Senast uppdaterad: