International Credit Mobility är den utomeuropeiska mobiliteten inom Erasmus+. Högskolan Dalarna beviljades 2016 finansiering för personal och studentutbyte med Bosnien-Hercegovina, inom engelska och statsvetenskap. Samarbetet pågår fram till 2018 och har resulterat i ett tiotal mobiliteter.

2017 beviljades Högskolan Dalarna finansiering för personal och studentutbyte med Algeriet. Samarbetet är under utveckling och de första mobiliteterna kommer att genomföras inom franska språket under ht 2017.

Senast uppdaterad: