Miljöråd

Miljörådets huvuduppdrag är att leda miljöarbetet och ansvara för Högskolans miljöledningssystem. Rådet har även ansvar för att årligen rapportera resultatet av miljöarbetet till Utbildningsdepartementet och Naturvårdsverket.

Miljörådet består av:

Miljösamordnare

Högskolan Dalarnas miljösamordnare har i uppdrag att samordna och utveckla högskolans miljöarbete. Har du frågor eller förslag kring miljöarbetet är du välkommen att kontakta:

Anton Grenholm, miljösamordnare, agr@du.se, 023-77 82 58

Miljörevisorer

Miljörevisioner är ett sätt att kontrollera hur väl miljöarbetet fungerar inom verksamheten och få förslag på förbättringar. Miljörevisioner ska genomföras årligen för att leva upp till kravet i förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. På Högskolan Dalarna finns följande personer som genomgått miljörevisionsutbildning och deltar i arbetet med att genomföra revisioner:

Anton Grenholm, Marika Hagelberg, Anna Hornström, Susanne Römsing, Anncarin Svanberg, Ylva Sundmark

 

  

Senast uppdaterad: