Välkommen till vår nya webbplats! Om webbplatsen
lärare efter kurs

Högskolan Dalarna vill stärka sina medarbetares engagemang och kompetens inom frågor som rör miljö och hållbar utveckling. Därför finns nu följande möjligheter för vidareutbildning:

Utbildning för hållbar utveckling, 3 hp

Den här högskolepedagogiska kursen samlar lärare från olika ämnen för att ge en introduktion och en grundläggande förståelse för begreppet hållbar utveckling. Kursen vill också ge inspiration och verktyg för att integrera hållbar utveckling i den egna undervisningen. Kursen ges nästa gång under höstterminen 2017, omfattar 3 hp, ges med 20 % studietakt och består av sex kursträffar med eget arbete däremellan.

Läs mer om kursen >>

Utbildning i intern miljörevision

Denna grundkurs vänder sig till dig som vill lära dig mer om högskolans miljö- och hållbarhetsarbete och därefter delta i en arbetsgrupp med uppdrag att genomföra interna miljörevisioner. Miljöarbetet vid Högskolan Dalarna bedrivs inom ramen för ett miljöledningssystem och i det ingår att årligen följa upp arbetets resultat genom internrevision. Under hösten 2017 anordnas en grundkurs, omfattande totalt fyra kursdagar, om miljöarbete, ledningssystem och internrevision.

Läs mer om kursen >>

Grundläggande kortkurs för alla anställda (webbaserad)

Inom kort (förhoppningvis under våren 2018) kommer alla anställda att erbjudas en grundkurs inom miljö och hållbar utveckling. Kursen kommer att vara nätbaserad, beräknas ta ca 45 minuter att genomföra och ska ge en kort introduktion till de globala utmaningarna samt beskriva Högskolan Dalarnas arbete för miljö- och hållbar utveckling.

 

Senast uppdaterad: