Information till studenter

Sunet Survey är Högskolan Dalarnas plattform för kursutvärderingar.

Som student får du efter avslutad kurs ett mail med en länk till en enkät som du uppmanas att besvara. 

När enkäten är besvarad är det dags för läraren att sammanfatta resultatet av enkäten och sammanställa en kursutvärdering som du som student också får ta del av i ett nytt utskick.

Senast uppdaterad: