Du installerar certifikatet genom att surfa till Wifi.du.se och sedan följa den guide som finns där.

För att kunna installera certifikatet måste du vara ansluten till ett nätverk (antingen på Campus eller hemma), 
har du inte tillgång till ett fast nät kan du ansluta till det trådlösa nätet DU. Detta nät är endast tillgängligt vid
Campus Högskolan Dalarna och det går endast att ansluta till nedanstående webbsida för att hämta certifikatet.

För mer utföliga instruktioner välj nedan:

Android
Android Manuell
Ipad
Iphone
Mac
Windows

 

Vill du ha hjälp kontakta eller besök
Helpdesk/IT-avdelningen:
support@du.se
023-77 88 88

Senast uppdaterad: