Välkommen till vår nya webbplats!
Välkommen!
Om webbplatsen

Publicera en Adobe Presenter-presentation

Här beskrivs var du som lärare lägger dina Adobe Presenter-presentationer för att sedan kunna skapa en länk för att till exempel publicera i ett kursrum på Fronter.

Alla lärare har egen så kallad www-katalog där du kan skapa en egen hemsida och det är där du ska lägga dina Adobe Presenter-presentationer.

Klicka på knappen Start på datorn och välj sedan Den här datorn. Till vänster hittar du alla enheter (kataloger) som du har tillgång till.

Dubbelklicka på mappen för att gå in i den och skapa sedan en mapp där du ska lägga din presentation.

Till exempel skapar du en mapp som heter "presentationer". I den mappen bör du fortsättningsvis alla dina presentationer. Nästa steg är att du kopierar den publicerade mappen från datorn som du fick när du publicerade din presentation i Adobe Presenter.

Låt säga att din publicerade mapp på datorn heter "statsvetenskap". Då ska du kopiera in mappen "statsvetenskap" in i mappen "presentationer" i www-katalogen.

Nu finns din lektion tillgänglig på internet och det som återstår är att skapa en länk till presentationen. Adressen i det här fallet blir:
http://users.du.se/~dan/presentationer/statsvetenskap/index.htm

"dan", som är mitt användarnamn ersätter du med ditt användarnamn.

Katalognamnen "presentationer" och "statsvetenskap" ersätter du med de namn som du har döpt dina kataloger till.

"index.htm" pekar till den filen i din publicerade presentation som är själva startfilen. Den heter alltid "index.htm" i Adobe Presenter.
Alltså, mallen för länken är http://users.du.se/~ditt_användarnamn/namn_på _katalog/namn_på_katalog/index.htm

Saknad www-katalog eller arbete från hemmet

Om du saknar din www-katalog i utforskaren kan du öppna genom att knappen Start-> Kör-> och sen skriva \\dustaff.du.se\www\användarnamn och sedan klicka på knappen OK. Då kommer en inloggningsruta upp och du kan ansluta med ditt användarnamn och lösenord. Observera att det måste stå DU\ framför ditt användarnamn.

Exempelvis för mig blir det då DU\dan.

Arbetar du hemma kan du göra på samma sätt, men då måste du ansluta med VPN-klienten först.

Har du frågor gällande VPN-klienten, kontakta IT-avdelningen så hjälper de dig.

 

Senast uppdaterad: