Välkommen till sidan för tidskriften Utbildning & Lärande

Sedan 2018 har värdskapet för tidskriften flyttats till Högskolan Dalarna.

Denna sida kommer att fyllas på med information om tidskriften och länkar till aktuella och tidigare nummer.

Vid frågor går det bra att använda e-postadressen utbildning-och-larande@du.se
Insändning av manuskript sker också till den e-postadressen.

Då når man såväl tidskriftens huvudredaktör Åsa Wedin som dess tekniske redaktör Göran Morén.

Senast uppdaterad: