Välkommen till vår nya webbplats! Om webbplatsen

Nyckelbegreppen inom forskningsområdet är minoritet, identitet och autenticitet med nära relation till begreppen mångkultur, pluralism och kulturmöten.

I forskargruppen ingår:

  • Professor Liselotte Frisk, religionssociologi, som tillsammans med doktoranden Sanja Nilsson arbetar med ett projekt om barn i alternativa minoritetsreligioner.
  • Teologie doktor Torsten Hylén, religionshistoria, som arbetar med ett projekt om shiaislams tidiga utveckling.
  • Filosofie doktor Anna Sofia Hedberg, kulturantropologi, som forskar kring romers upplevelser av tillhörighet och utanförskap.
  • Filosofie doktor Christina Romlid, historia, som forskar om den svenska exporten kring sekelskiftet 1900 utifrån ett kulturellt och narrativt perspektiv.
  • Teologie magister Gull Törnegren, etik, som arbetar med en doktorsavhandling om två palestinska och två israeliska kvinnliga aktivisters livsberättelser inom ramen för feministisk dialogbaserad etisk och politisk teori.
  • Teologie doktor Torsten Blomqvist, som arbetar med livsåskådningselement utanför konventionell kristendom som tron på bergrån i Bergslagsområdet.
  • Teologie doktor Tomas Axelson, Religionssociologi: Dagens mediekultur utgör en utgångspunkt för hans forskningsintresse om meningsskapande, identitet och samhällskritik i en samtidskultur alltmer orienterad mot den rörliga bildens förmåga att beröra människan på djupet.
Professor religionsvetenskap
023-77 81 01
Senast uppdaterad: