Välkommen till vår nya webbplats!
Välkommen!
Om webbplatsen

Vår forskning ökar kunskapen om hur människan fungerar i förhållande i samspelet med sin kulturella, sociala och institutionella omvärld. Området inbegriper forskning om hur människors kulturella bakgrund, etnicitet, kön, klass, ålder och andra grupptillhörigheter påverkar relationer och kommunikation. Kultur och kulturella uttryck som exempelvis språk, religion och litteratur ses inte som statiska, utan som föränderliga sociala och ideologiskt laddade företeelser.

En del av vårt arbete har med demokrati, maktförhållanden och minoriteter att göra. Andra delar av vår forskning handlar om kommunikation med ljud och bild och om hur ny teknik påverkar människor och beteenden. Vi studerar också interkulturellt samspel, samhälls- och demokratiintegrationens möjligheter och utmaningar, liksom hur människor och mänskliga relationer gestaltas i litteratur från olika delar av världen.

Kopplingarna mellan begrepp som kultur (i vid bemärkelse), makt, identitet och språk är många och komplexa. Därför använder sig våra forskare av en rad olika metoder och material, som intervjuer, observationer, texter, bilder, ljud och statistik.

Forskningsprofilen är bred och omfattar över 70 forskare från exempelvis sociologi, statsvetenskap, litteraturstudier, medieproduktion, religionsvetenskap och språkvetenskap.

Forskargrupper

Audiovisuella studier

Forskningen inom nya media, som sociala media, webbproduktioner och mobilmedier, men också traditionella former som film, tidningar och TV

Globalhistoriska (GLOS)

Forskningsgruppens grundläggande tema är Globalitet vs lokalitet: visioner och aktioner för det framtida samhället i vilket berättelsen om den svenska drömmen och "det nya samhället" undersöks ur ett globalhistoriskt perspektiv.

Interkulturella språkstudier

Språkvetenskaplig forskning med fokus på interaktion, språkkontakt och språklig förändring.

Litteratur, identitet och transkulturalitet

Forskningen inom litteratur, identitet och transkulturalitet där även det kulturella mötet mellan människor i andra länders litteratur ingår.

Minioritet, identitet, autenticitet (MIA)

Forskning inom minoritet, identitet och autenticitet med nära relation till begreppen mångkultur, pluralism och kulturmöten.

Transition, identitet och civilsamhälle (TICS)

Forskning kring regimförändringar (transition), civilsamhälle, och välfärdspolitik som i olika avseenden relaterar till frågor om nationell och kulturell identitet.

Kompetenscentrum

Interkulturellt Utvecklingscentrum Dalarna (IKUD)

IKUD är ett kompetenscentrum för att främja samverkan och samskapande mellan Högskolan och kommuner, landsting, myndigheter, civilsamhälle och företag.

Publikationer

Publikationer 2016 - 2017

Aida Niendorf, Mariya. Migration, transformation, and the homecoming of a culture : Tango in Finland and Japan as an exampleMigration, transformation, and the homecoming of a culture : 2016. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Aida Niendorf, Mariya. Issues on cross-cultural pragmatics : Swedish learners' attitudes regarding the learning of Japanese politeness strategiesAbstracts : 2016. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Aida Niendorf, Mariya. Finland and Japan : A peek into shared histories through tango's migration, transformation, and assimilation, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Aida Niendorf, Mariya. Bastu i vått och torrt, 2017. Konferensbidrag. 

Aida Niendorf, Mariya. Finland and Japan : A peek into shared histories through the tango's migration, transformation, and assimilation, Ingår i: Interaction, Influence and Entanglement, Undecided, 2018. Kapitel av bok. 

Aida Niendorf, Mariya, Takamiya, Yumi. Beikoku to sueeden no nihongo gakushusha wo tsunaida jissen : aidentiti wo teemanishita torikumi, : 2016. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Aida Niendorf, Mariya, Takamiya, Yumi. Identity (re)construction and improvement in intercultural competence through synchronous and asynchronous telecollaboration : Connecting Japanese language learners in the United States and Sweden, Ingår i: Technology-supported learning in and out of the Japanese language classroom, Multilingual Matters, 2018. Kapitel av bok. 

Alkvist, Lars-Erik. Socialdemokratin måste se rött igenDalademokraten, 2016, No. 29 nov. Artikel : populärvetenskaplig. 

Alkvist, Lars-Erik. Lena Andersson i nyliberalismens garnDalademokraten, 2016, No. 13 maj. Artikel : populärvetenskaplig. 

Alkvist, Lars-Erik. Mikael Holmqvist, Djursholm: Sveriges ledarsamhälle. Stockholm: Atlantis, 2015, 2016. 

Alkvist, Lars-Erik. Ha mod att bruka ditt förnuft!Dalademokraten, 2017, No. 1 mars. Artikel : populärvetenskaplig. 

Alkvist, Lars-Erik. Socialdemokratin måste se rött igenDalademokraten, 2016, No. 29 nov. Artikel : populärvetenskaplig. 

Alkvist, Lars-Erik. Fotboll som politisk propagandaDalademokraten, 2017, No. 4 mars. Artikel : populärvetenskaplig. 

Alkvist, Lars-Erik. Simskola om klass, kön och kolonialiseringDalademokraten, 2017, No. 11 jan. Artikel : populärvetenskaplig. 

Alkvist, Lars-Erik. Reformism och revolution hänger ihop!Dalademokraten, 2017, No. 22 jan. Artikel : populärvetenskaplig. 

Aresti, Alessandro. L’edizione di glossari antichi prima e dopo Baldelli. Una rassegna degli studi e alcuni glossarietti ineditiStudi di lessicografia italiana, 2017, Vol. 34, 35-82. Artikel : refereegranskat. 

Aresti, Alessandro. I glossari e gli inventari tre-quattrocenteschi: piccoli grandi tesori di lessico (e cultura) materiale, Ingår i: La capsula del tempo. Aspetti selezionati di lingua, letteratura e cultura italiana da conservare in prospettiva futura, Aonia, 2017. Kapitel av bok. 

Aresti, Alessandro. Presentazione del Tesoro dei Lessici degli Antichi Volgari Italiani (TLAVI)Actes du XXVIIe Congrès international de linguistique et de philologie romanes (Nancy, 15-20 juillet 2013). Section 16: Projets en cours; ressources et outils nouveaux : 2016. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Aresti, Alessandro, Dworkin, Steve. */'βɔstru/, Ingår i: Dictionnaire Étymologique Roman (DÉRom) 2. Pratique lexicographique et réflexions théoriques, Walter de Gruyter, 2016. Kapitel av bok. 

Aronsson, Mattias. High, Low and In-Between : Vilhelm Ekelund and Faïza Guène in Translation, Ingår i: Zwischen Kanon und Unterhaltung/ Between Canon and Entertainment, Frank & Timme, 2016. Kapitel av bok. 

Aronsson, Mattias. Vilhelm Ekelund och extremhögern : en sekellång förbindelseTidningen Kulturen, 2016, No. 3 nov. Artikel : populärvetenskaplig. 

Aronsson, Mattias. Ethnic Differentiation and Assimilation in Marguerite Duras's Indochinese Texts, Ingår i: Transcultural Identity Constructions in a Changing World, Peter Lang Publishing Group, 2016. Kapitel av bok. 

Aronsson, Mattias. La réception de Marguerite Duras en Suède. La critique professionnelle et non-professionnelleModerna Språk, 2016, Vol. 110, No. 2, 1-24. Artikel : refereegranskat. 

Aronsson, Mattias. L’art de présenter Marguerite Duras à l’étranger : le cas de la SuèdeMarguerite Duras et les Arts : 2016. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Aronsson, Mattias. Fanfiction och fransk litteraturundervisningRomanska språk i Sverige – tradition och förnyelse, abstracts : 2017. Konferensbidrag. 

Axelson, Tomas. Playtime! : Recension av Hultkrantz, Catharina (2014). Playtime!: en studie av lärares syn på film som pedagogiskt hjälpmedel i historieämnet på gymnasiet. Lic.-avh. Umeå : Umeå universitet, 2014, 2016. 

Axelson, Tomas. Försoning i nutida film : Exemplet Gudar och människor, Ingår i: Liv i försoning, Verbum Forlag, 2016. Kapitel av bok. 

Axelson, Tomas. Film och existentiell hälsa, Ingår i: Kultur och hälsa i praktiken, Göteborgs universitet, 2016. Kapitel av bok. 

Axelson, Tomas. Movies and the Enchanted Mind : Emotional Comprehension and Spiritual Meaning Making Among Young Adults in Contemporary SwedenYoung - Nordic Journal of Youth Research, 2017, Vol. 25, No. 1, 8-25. Artikel : refereegranskat. 

Axelson, Tomas. Audiovisual Storytelling and Ideological Horizons : Audiences, Cultural Contexts and Extra-textual Meaning Making, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Axelson, Tomas. The Dark Night of the Soul : Art Film, Bereavement and Complicated Audience Responses, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Berg, Lovisa. Ikhlāṣī, Walīd (1935-), Ingår i: Routledge Encyclopedia of Modernism, Routledge, 2016. Kapitel av bok. 

Berg, Lovisa. Barakāt, Salīm سليم بركات(1951 -), Ingår i: Routledge Encyclopedia of Modernism, Routledge, 2016. Kapitel av bok. 

Berg, Lovisa. Al-‘Ujaylī, ‘Abd al Salām (1918/1919-2006), Ingår i: Routledge Encyclopedia of Modernism, Routledge, 2016. Kapitel av bok. 

Berg, Lovisa. Al-Naqqāsh, Mārūn (1817-1855), Ingår i: Routledge Encyclopedia of Modernism, Routledge, 2016. Kapitel av bok. 

Berg, Lovisa. Creating a Man, a Mouse or a Monster? : Masculinityas Formulated by Syrian Female Novelists through the Second Half of the 20thCentury., University of Edinburgh, 2017. Doktorsavhandling. 

Berg, Lovisa. Women Writing Men – Masculinity, Femininity, Androgyny in al-Na‘na‘ al-Barrī by Anīsa ‘Abbūd, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Berg, M., De Majo, Veronica. Understanding the Global Strategy for Disaster Risk ReductionRisk, Hazards & Crisis in Public Policy, 2017, Vol. 8, No. 2, 147-167. Artikel : refereegranskat. 

Berge, Lars. Den bortglömda Afrikasolidariteten : Svenska manifestationer inför det Italiensk-etiopiska kriget 1935–36, Ingår i: Kulturell reproduktion i skola och nation, Gidlunds förlag, 2016. Kapitel av bok. 

Blomberg, Helena, Stier, Jonas. Att vara kommunikativt låst : professionellas berättande om (vanskliga) vårdrelationerSocialvetenskaplig tidskrift, 2016, Vol. 23, No. 1. Artikel : refereegranskat. 

Blomberg, Helena, Stier, Jonas. Att vara kommunikativt låst : Professionellas berättande om (vanskliga) vårdrelationerSocialvetenskaplig tidskrift, 2016, Vol. 23, No. 1, 59-76. Artikel : refereegranskat. 

Båtefalk, Lars. "... ett naturens majestät, som väl söker sin like" : Bilder av Jämtland i folkskolans läsebok och geografiböcker ca 1870-1960, Ingår i: Kulturell reproduktion i skola och nation, Gidlunds förlag, 2016. Kapitel av bok. 

Carstensen, Gunilla. Sexual harassment reconsidered : The forgotten grey zoneNORA, 2016, Vol. 24, No. 4, 267-280. Artikel : refereegranskat. 

Carstensen, Gunilla, Dahlberg, Leif. En intervjustudie om rättstolkning i domstolNy juridik, 2016, Vol. 4, No. 16, 107-123. Artikel. 

Carstensen, Gunilla, Frank, Amanda, Wide, Jessica. Leva som man lär? : En studie av spänningsfältet mellan genusvetande och genusgörandeSociologisk forskning, 2016, Vol. 54, No. 4, 397-419. Artikel : refereegranskat. 

Colella, Gianluca. Forme della comparazione ipotetica in italiano, Ingår i: Actes du XXVIIe Congrès international de linguistique et de philologie romanes (Nancy, 15-20 juillet 2013). Section 4 : Syntaxe., ATLIF, 2016. Kapitel av bok. 

Colella, Gianluca. Non è solo questione di norma : Una nota sull'imperfetto controfattualeZeitschrift für Romanische Philologie, 2016, Vol. 132, No. 4, 1042-1048. Artikel : refereegranskat. 

Dodou, Katherina. Satirical Frame of Mind : Ken Kalfus’s A Disorder Peculiar to the Country and the Literary Engagement with 9/11European Journal of American Studies, 2017, Vol. 12, No. 2, 1-17. Artikel : refereegranskat. 

Eckart, Maren. Wegerfahrungen : Weibliche Pilgerberichte über den Jakobsweg, Ingår i: Reiseliteratur der Moderne und Postmoderne, Erich Schmidt Verlag, 2017. Kapitel av bok. 

Engström, Maria. Neo-cosmism, Empire, and Contemporary Russian Art: Aleksei Belyaev-Gintovt, Ingår i: Russian Aviation, Space Flight and Visual Culture, Routledge, 2016. Kapitel av bok. 

Engström, Maria. Post-Secularity and Digital Anticlericalism on Runet, Ingår i: Digital Orthodoxy in the Post-Soviet World, Ibidem-Verlag, 2016. Kapitel av bok. 

Engström, Maria. Космическая литургия: православная экология Татьяны Горичевой, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Engström, Maria. Apofaattisuus ja houkkuus venäläisessä nykykirjallisuudessaFinnish Review of East European Studies, 2016, Vol. 2, 40-49. Artikel : refereegranskat. 

Engström, Maria. Apollo against Black Square : Conservative Futurism in Contemporary Russia, Ingår i: International Yearbook of Futurism Studies, De Gruyter Open, 2016. Kapitel av bok. 

Engström, Maria. Eldre russisk idéhistorie – fra middelalderen til opplysningstiden, 2016. 

Engström, Maria. Daughterland [Rodina-Doch’] Erotic patriotism and Russia’s future : Conservative mobilization and sexualization of the nation, 2016, No. 27 Sept. Artikel : populärvetenskaplig. 

Engström, Maria. Daughterland [Rodina-Doch’] : Personification of Homeland in Neo-Conservative Russian Art, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Frisk, Liselotte. The Human Potential Movement in Scandiavia, Ingår i: Western Esotericism in Scandinavia, Brill Academic Publishers, 2016. Kapitel av bok. 

Frisk, Liselotte. New Age in Sweden, Ingår i: Western Esotericism in Scandinavia, Brill Academic Publishers, 2016. Kapitel av bok. 

Frisk, Liselotte. Nordic Neoshamanisms, 2016. 

Frisk, Liselotte. Relationer med förfäder : Reflektioner kring  några japanska respektive senmoderna euro-amerikanska perspektiv, 2016. Konferensbidrag. 

Frisk, Liselotte. The Knowledge Book in Sweden : A Cultural Impulse Influencing Individualized New Age Spiritualities, 2016. Konferensbidrag. 

Frisk, Liselotte. Children´s Upbringings in Controversial Religious Groups, 2016. Konferensbidrag. 

Frisk, Liselotte. Ex-members in new religious movements : I have lived all my life in a reality that does not exist, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Frisk, Liselotte. Twelve Tribes : Parenting and Discipline of Children, Doctrine and Practice, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Frisk, Liselotte. Twelve Tribes : Parenting and Discipline of children, Doctrine and Practice, 2016. Konferensbidrag. 

Frisk, Liselotte. Medicine and Health Care in Controversial Minority Religions, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Frisk, Liselotte. Panel : Bör religionsvetenskap vara normativ? Äkta religion och oäkta?, 2016. Konferensbidrag. 

Frisk, Liselotte. Multireligiösa aktörer : Globaliseringens roll?, 2016. Konferensbidrag. 

Frisk, Liselotte, Gilhus, Ingvild Saelid, Kraft, Siv Ellen. The New Age, Ingår i: The Oxford Handbook of New Religious Movements, Oxford University Press, 2016. Kapitel av bok. 

Gao, Man. Mandarin (Chinese) tones : Challenges and prospects for Swedish learners, Ingår i: Understanding English in Use in Language Education and Language Studies, Wenzao Ursuline University of Languages, 2017. Kapitel av bok. 

Gao, Man. Perception and Production of Chinese Tones by Swedish Learners : Asymmetric pattern and its implication to teaching Chinese as a foreign language, 2017. Konferensbidrag. 

Gao, Man. Perception of Lexical Tones by Swedish Learners of MandarinLinköping Electronic Conference Proceedings : 2016. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Gao, Man. Digital Technology and Chinese as a Foreign Language : Tools for teachers and learners, 2016. Konferensbidrag. 

Gilsenan Nordin, Irene. Edna O’Brien, The Little Red Chairs. London: Faber & Faber, 2015, Spanish Association for Irish Studies (AEDEI), 2016. 

Gilsenan Nordin, Irene, Edfeldt, Chatarina, Hu, Lung-Lung, Jonsson, Herbert, Leblanc, André. Introduction: Transcultural Identity Constructions in a Changing World, Ingår i: Transcultural Identity Constructions in a Changing World, Peter Lang Publishing Group, 2016. Kapitel av bok. 

Gilsenan Nordin, Irene (red), Edfeldt, Chatarina (red), Hu, Lung-Lung (red), Jonsson, Herbert (red), Leblanc, André (red). Transcultural Identity Constructions in a Changing World, Peter Lang Publishing Group, 2016. 

Gray, Billy. 'All ages and no age' : Memory, Self-Narration and the Temporality of Psychic Life in Irma Kurtz's Then Again: Travels in Search of My Younger Self, Ingår i: Critical Perspectives on English and American Literature, Communication and Culture, Peter Lang Publishing Group, 2016. Kapitel av bok. 

Gray, David. The Ladies North : Ulster Women Writers and the Representation of Norway, 2016. Konferensbidrag. 

Gray, David. Nordic Hub: Virtual Mobility and the Development of Minority Cultures and Languages in Europe, 2016. Konferensbidrag. 

Gray, David. The Story of Environment: The Promotion of Literature, Reading and Sustainability, 2016. Konferensbidrag : populärvetenskaplig. 

Grosse, Ingrid. Socialpolitik, Ingår i: Svensk politik och EU, Santérus Förlag, 2016. Kapitel av bok. 

Grosse, Ingrid. Recension : Göran Therborn, Ojämlikhet dödar. Lund: Arkiv Förlag, 2016, 2016. 

Grosse, Ingrid. Urban-rural differences in life satisfaction in East Asia, 2017. Konferensbidrag. 

Grosse, Ingrid. Lipset's working class authoritarianism in Confucian countries?, 2016. Konferensbidrag. 

Grosse, Ingrid. Does education influence values in East Asia? : A comparison of Western and East Asian countriesInternational Conference on Political Science, Sociology and International Relations (PSSIR). Proceedings : 2016. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Görts, Maria. Up the stylish staircase. Situating the Furstenberg Gallery and the art collection in a late nineteenth-century Swedish art world, 2016. 

Hashim Al-Rubaye, Nejood. العلاقات الدلالية في المجاز والاستعارة والكنايةمجلة عود الند /, 2016, Vol. 119, No. 4. Artikel : refereegranskat. 

Hecht, Christian. Ordinlärning med facktexter, Ingår i: Från ord till handling, Nordiska språk, institutionen för språk- och översättningsvetenskap, Univ., 2016. Kapitel av bok. 

Hodacs, Hanna. Charted Companies, Ingår i: The Encyclopedia of Empire, Wiley Online Library, 2016. Kapitel av bok. 

Hodacs, Hanna. Norbert Götz. “The Good Plumpuddings’ Belief: British Voluntary Aid to Sweden during the Napoleonic Wars.”  The International History Review 37:3 (June 2015): 519-539, 2016. 

Hodacs, Hanna. Silk and tea in the North : Scandinavian trade and the market for Asian goods in eighteenth-century Europe, Palgrave Macmillan, 2016. Bok. 

Hodacs, Hanna. Local, Universal, and Embodied Knowledge: Anglo-Swedish Contacts and Linnaean Natural History, Ingår i: Global scientific practice in an age of revolutions, 1750-1850, University of Pittsburgh Press, 2016. Kapitel av bok. 

Hodacs, Hanna. Circulating Knowledge on Nature: Travelers and Informants and the Changing Geography of Linnaean Natural History, Ingår i: Cultural Encounters and the Discourses of Scholarship, Waxmann Verlag, 2017. Kapitel av bok. 

Holmström, Inger (red), Stier, Jonas (red), Tillgren, Per (red), Östlund, Gunnel (red). Samproduktionens retorik och praktik : inom området hälsa och välfärd, Studentlitteratur AB, 2016. 

Hu, Lung-Lung. Another Justice - Litigation Masters in the Chinese Legal StoryMing Qing Yanjiu, 2017, Vol. 20, No. 1, 165-191. Artikel : refereegranskat. 

Hylén, Torsten. The hand of God is over their hands (Q. 48:10) : on the notion of covenant in al-Ṭabarī’s account of KarbalāʾJournal of Qur'anic Studies, 2016, Vol. 18, No. 2, 58-88. Artikel : refereegranskat. 

Hylén, Torsten. Mukhtār and the Mahdī : A Critical Inquiry into the SourcesDIN - Tidsskrift for religion og kultur, 2018. Artikel : refereegranskat. 

Hylén, Torsten. Myth, ritual, and the early development of Shiite identityIntellectual History of the Islamicate World, 2018, Vol. 6, No. 2. Artikel : refereegranskat. 

Hylén, Torsten. The Date of the Story of the TawwābūnStudia Islamica, 2017, Vol. 112, No. 2. Artikel : refereegranskat. 

Hylén, Torsten. Al-Mukhtār and the Aesthetics of Persuasion, 2017. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Inose, Hiroko. Not crossing the boundary : the untranslatable in Japanese-English bilingual literature, Ingår i: Transcultural Identity Constructions in a Changing World, Peter Lang Publishing Group, 2016. Kapitel av bok. 

Inose, Hiroko. Butsuriteki na kyori wo koete - online kouryuukai no igi (Surpassing the Physical Distance - The Purpose of Japanese Online Conversation Project), 2016. Konferensbidrag. 

Inose, Hiroko, Aronsson, Mattias, Fjordevik, Anneli. Fan activities applied to online university education, 2016. Konferensbidrag. 

Ip, Wei Hing. Enhancing Intercultural Communication in Teaching Chinese as a Foreign Language : An Action Research Study, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Jansson, Bo G. Millennieskiftets svenska roman och novell, Gidlunds förlag, 2016. Bok. 

Jansson, Bo G. Julian Barnes novell The Story of Mats Israelson, Ingår i: Kulturell reproduktion i skola och nation, Gidlunds förlag, 2016. Kapitel av bok. 

Johansson, Sören, Mattsson, Hållbus Totte, Fredriksson, Daniel, Rosenblad, Johanna. Tydliggörande av hörbara förväntningar – asylsökande musiker möter ljudproduktionsstudenter, 2016. Konferensbidrag : populärvetenskaplig. 

Johansson, Viktor. Difficulties of the Will : Philosophy of education through children's literature, Ingår i: Philosophy and Theory in Educational Research, Routledge, 2016. Kapitel av bok. 

Johansson, Viktor. The Weight of Dogmatism : Investigating "Learning" in Dewey's Pragmatism and Wittgenstein's Ordinary Language Philosophy, Ingår i: A Companion to Wittgenstein and Education, Springer Singapore, 2017. Kapitel av bok. 

Johansson, Viktor. Killing the Buddha : Towards a heretical philosophy of learningEducational Philosophy and Theory, 2017. Artikel : refereegranskat.

Jon-And, Anna, Aguilar, Elliot. Modeling language change triggered by language shiftThe Evolution of Language : 2016. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Jonsson, Herbert. En 1300-talsförfattare som skriver vad som faller honom in, 2016. 

Jonsson, Herbert. Reading Japanese Haikai Poetry : A Study in the Polyphony of Yosa Buson’s Linked Poems, Brill Academic Publishers, 2016. Bok. 

Jonsson, Herbert. The view of shasei in the writings of Kaneko Tōta, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Jonsson, Herbert. Is “Sketching” an Alien Influence in Japanese Haiku?, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Karlsohn, Irina. Novyi razum Ol'gi Sedakovoi, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Karlsson, Fredrik. The original position, the rule of non-substantial self, and the rule of self-interested beneficiaries : Anthropocentric, sentientist, and biocentric rationality within a liberal notion of justice, 2016. 

Leblanc, André. Influence de la morale sur les changements au dénouement dans Le Séducteur du Marquis de Bièvre (1783), Ingår i: Revoir la fin, Classiques Garnier, 2016. Kapitel av bok. 

Leblanc, André. Transcultural identity as a personal myth : the case of Amélie Nothomb, Ingår i: Transcultural Identity Constructions in a Changing World, Peter Lang, 2016. Kapitel av bok. 

Leblanc, André. Le mentir-vrai d’Amélie Nothomb, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Lentina, Alda Maria. Agustina Bessa-Luís et la "con-fusion des genres"Iberical, 2016, Vol. 9, 103-112. Artikel : refereegranskat. 

Lentina, Alda Maria. Maria Graciete Besse: das margens do exílio à exiliência no feminino, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Lentina, Alda Maria. Nouvelles Lettres Portugaises: Mariana Alcoforado et ses avatars hystériques, lesbiens et nymphomaniaques, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Lentina, Alda Maria. Cláudia Campos : images et états de femmes, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Lentina, Alda Maria. Mário de Sá Carneiro et les autres au féminin, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Lentina, Alda Maria. Três mulheres com máscara de ferro de Agustina Bessa-Luís: feminismo e subversão, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat.

Leon Vegas, Carolina. Madrid capital de: sobre la literatura de la crisis y el espacio de la gran ciudad, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Liedgren, Pernilla. Minorities with different values at school : the case of Jehovah's WitnessesBritish Journal of Religious Education, 2016. Artikel : refereegranskat. 

Lindgren, Charlotte, Alfvén, Valérie. La littérature de jeunesse traduite du français en suédois et sa réception en Suède en 2010-2015., 2017. Konferensbidrag. 

Lindgren, Charlotte, Johansson, Sören, Fjordevik, Anneli. NGL-projekt vid Högskolan Dalarna : 1. Anneli Fjordevik intervjuas av Charlotte Lindgren, Högskolan Dalarna, 2016. 

Lindgren, Charlotte, Johansson, Sören, Mattsson, Olga. NGL-projekt vid Högskolan Dalarna : 2. Olga Mattsson intervjuas av Charlotte Lindgren, Högskolan Dalarna, 2016. 

Lindgren, Charlotte, Johansson, Sören, Rosenkvist, Wei Hing, Malmsten, Solveig. Charlotte Lindgren intervjuar Wei Hing Rosenkvist och Solveig Malmsten inför Grammatikdagen 2017 vid Högskolan Dalarna, Högskolan Dalarna, 2017. 

Lindgren, Charlotte, Johansson, Sören, Saito, Rieko. NGL-projekt vid Högskolan Dalarna : 3. Rieko Saito intervjuas av Charlotte Lindgren, Högskolan Dalarna, 2016. 

Lindgren, Charlotte, Lönnemyr, Jenny, Neljesjö, Maria, Sundin, Sten. Aktivt och kollaborativt lärande - undervisningsformer och lärmiljöer, 2016. Konferensbidrag. 

Magrinyà Badiella, Carles (red). August Strindberg. Una mirada al UniversoEnsayos sobre alquimia, ciencias naturales, misticismo, fotografía y pintura : Edición y traducción de Carles Magrinyà. Introducción de Per Stam, Ediciones Siruela, 2016. 

Nigrisoli, Vera, Zurlini, Fabiola. Noterella di precisazione biografica su Cesare Macchiati,protomedico di Cristina di Svezia, 2016, Vol. 7, 230-238. Artikel : refereegranskat. 

Nigrisoli Wärnhjelm, Vera. Medical Minutes of the 17th Century, Ingår i: Queen Christina of Sweden, the European, Royal Festivals AB, 2017. Kapitel av bok. 

Nigrisoli Wärnhjelm, Vera. Edizioni, riedizioni e plagi: il primo manuale di italiano per stranieri in Svezia – Ambrosio Frediani e la sua ‘Brevissima ma perfettissima instruzione gramaticale’ (1667), Ingår i: Edito, inedito, riedito, Pisa University Press, 2017. Kapitel av bok. 

Nigrisoli Wärnhjelm, Vera. Un epistolario medico del Seicento: la corrispondenza di Cesare Macchiati, medico di corte al seguito della regina Cristina di Svezia. Lineamenti di analisi e ricerca : Medical Minutes of the 17th Century, Ingår i: Queen Christina of Sweden, the European, Royal Festivals AB, 2017. Kapitel av bok. 

Nigrisoli Wärnhjelm, Vera, Aresti, Alessandro. Dalla spada alla penna. La scrittura del capitano Lorenzo Adami nelle lettere alla Regina Cristina e al cardinale Azzolino, Ingår i: Perché scrivere? Motivazioni, scelte, risultati, franco cesati editore, 2017. Kapitel av bok. 

Nigrisoli Wärnhjelm, Vera, Batassa, Ilaria. La scrittura privata come viaggio nella Storia. Le lettere di Orazio del Monte (1666-1668), Ingår i: La fiction sul palcoscenico della storia. , University of Kragujevac (Serbia), 2018. Kapitel av bok. 

Nigrisoli Wärnhjelm, Vera, Zurlini, Fabiola. Nuove notizie biografiche su Cesare Macchiati, protomedico della regina Cristina di Svezia, 2017, Vol. 9. Artikel : refereegranskat. 

Nilsson, Sanja. The Brill Handbook of Nordic New Religions, Universitetsforlaget, 2016. 

Nilsson, Sanja. Children in New Religions, Ingår i: The Oxford Handbook of New Religious Movements, Oxford University Press, 2016. Kapitel av bok. 

Nilsson, Sanja. From Children of God to Children of Members : Changing Views on Children in The Family International 1988-2015, 2016. Konferensbidrag. 

Nyström Höög, Catharina. Den öppna myndigheten : Om nya typer av texter, buzzwords och diskursiv antagonism vid svenska myndigheterSvenskans beskrivning 34 : 2016. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Nyström Höög, Catharina (red), Lindgren, Charlotte (red), Wide, Sverre (red). En profil i profilen : Vänbok till Bo G Jansson, Högskolan Dalarna, 2016. 

Olsson, Helén. Arbetsformer kring sociala risker - med fokus på rasism och extremismInterkulturellt utvecklingscentrum Dalarna (IKUD), 2017. Rapport. 

Parkhouse, Anna. Asyl- och migrationspolitik : väktare av den svenska modellen, Ingår i: Svensk politik och EU, Santérus Förlag, 2016. Kapitel av bok. 

Petterson, Lars. Sweden : the emergence of the nation state, Ingår i: The Cambridge History of Scandinavia, Cambridge University Press, 2016. Kapitel av bok. 

Petterson, Lars. The education of new groups in society, Ingår i: Cambridge History of Scandinavia, Cambridge University Press, 2016. Kapitel av bok. 

Pettersson, Åsa. Du är väl lärande, lilla vän? : Om public service-TV för barn och synen på barnpubliken, Ingår i: Centrum för barnkulturforsknings skriftserie, Centrum för barnkulturforskning, Stockholms universitet, 2016. Kapitel av bok. 

Pettersson, Åsa. Public service TV, pedagogy and Swedish childhood : an international story of imagining a child audience, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Purcell Sjölund, Anita. My Name is Gary Cooper, but it is also Samoan, Ingår i: Transcultural Identity, Peter Lang Publishing Group, 2016. Kapitel av bok. 

Raunio, Tapio, Sedelius, Thomas. Shifting Power-Centers of Semi-Presidentialism : Exploring Executive Coordination in LithuaniaGovernment and Opposition, 2017. Artikel : refereegranskat. 

Reite, Torun, Jon-And, Anna. Oral Portuguese in Maputo from a diachronic perspective – diffusion of linguistic innovations in a language shift scenario45th LSRL Linguistic Symposium on Romance Languages volume : 2016. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Ridder, Iris. The ethical aspects of using jokes for learning purposes from a historical perspectice, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Rodin, Therese. Var den forntida mesopotamiska prästinnan Enheduana feminist?, Ingår i: Föreningen lärare i religionskunskap, årsbok, Föreningen lärare i religionskunskap, 2017. Kapitel av bok. 

Rodin, Therese. Elisabeth Hesselblads världsbild : Gud, Jesus,andra människor, familjen, fosterlandet och kvinnligheten, 2017. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Romlid, Christina. »Måtte också våra kapitalister vakna upp…« Svenska exportproblem i relation till marknaderna i Södra Afrika 1894–1908, Ingår i: Kulturell reproduktion i skola och nation, Gidlunds förlag, 2016. Kapitel av bok. 

Sabet, Amr. The Inevitable Caliphate? , 2016. 

Sabet, Amr. Geopolitics of Identity: Egypt's Lost PeaceContemporary Arab Affairs, 2017, Vol. 10, No. 1, 51-92. Artikel : refereegranskat. 

Sabet, Amr. Geopolitics of Identity: Egypt's Lost PeaceContemporary Arab Affairs, 2017, Vol. 10, No. 1, 51-92. Artikel : refereegranskat. 

Saito, Rieko, Hawakawa, Masako, Inose, Hiroko. Developing Intercultural Competence and Language Skills Through International Online Collaborative Learning, Ingår i: Cases on Audio-Visual Media in Language Education, IGI Global, 2018. Kapitel av bok. 

Santos Muñoz, Arantxa. La comprobación de los canales al inicio de encuentros por videoconferenciaSpanish in Context, 2016, Vol. 13, No. 3, 437-455. Artikel : refereegranskat. 

Santos Muñoz, Arantxa. Conversación digital: copresencia y disponibilidad : Estudio pragmático del preámbulo de reuniones multipartitas por videoconferencia, Acta Universitatis Upsaliensis, 2016. Doktorsavhandling. 

Santos Muñoz, Arantxa. Attending multi-party videoconference meetings. The initial problemLanguage@Internet, 2016, Vol. 13. Artikel : refereegranskat. 

Sedelius, Thomas. Review : Cohabitation and conflicting politics in French policymaking, 2016. 

Sedelius, Thomas. Ukrainas konstitutionella sicksackande : Regimförändring och partiutveckling under semipresidentialismNordisk Østforum, 2016, Vol. 30, No. 1, 18-37. Artikel : refereegranskat. 

Sedelius, Thomas, Linde, Jonas. Unravelling Semi-Presidentialism : Democracy and Government Performance in Four Distinct Regime TypesDemocratization, 2017. Artikel : refereegranskat. 

Sedelius, Thomas, Linde, Jonas. Unpacking Semi-Presidentialism : Government performance and democracy in four different regime typesSwepsa 2016 : 2016. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Sedelius, Thomas, Åberg, Jenny. Eastern Europe’s semi-presidential regimes, Ingår i: Routledge Handbook of East European Politics, Routledge, 2017. Kapitel av bok. 

Semiao, Mario. Unnatural Narrative : Some Notes on the Experimentalism of B. S. Johnson’s The Unfortunates, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Semiao, Mario. “We call this the stem stitch” : Embroidered Narrative in Philip Terry’s Tapestry, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Silander, Daniel (red), Öhlén, Mats (red). Svensk politik och EU : Hur svensk politik har förändrats av medlemskapet i, Santérus Förlag, 2016. 

Skogs, Julie. Students' questionnaire-based views on teacher feedback on their writing, 2016. Konferensbidrag. 

Stier, Jonas. Leda mångkulturell förskola kräver mod, Gothia Förlag AB, 2016. 

Stier, Jonas. Internationalisering av högre utbildning, Ingår i: Samproduktionens retorik och praktik, Studentlitteratur AB, 2016. Kapitel av bok. 

Stier, Jonas. Att arbeta med vär(l)den i förskolan, Ingår i: Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund, Natur och kultur, 2016. Kapitel av bok. 

Stier, Jonas. Interkulturella studier : ett fält i ständigt vardande, 2016. Konferensbidrag. 

Stier, Jonas. Interkulturell i praktiken, 2016. Konferensbidrag. 

Stier, Jonas. Interkulturell kommunikation : kultur, identitet och kulturmöten, 2016. Konferensbidrag. 

Stier, Jonas, Holmström, Inger, Tillgren, Per, Östlund, Gunnel. Samarbete, samverkan, samproduktion, Ingår i: Samproduktionens retorik och praktik, Studentlitteratur AB, 2016. Kapitel av bok. 

Stier, Jonas, Holmström, Inger, Tillgren, Per, Östlund, Gunnel. Samproduktionens praktik och teori, Ingår i: Samproduktionens retorik och praktik, Studentlitteratur AB, 2016. Kapitel av bok. 

Straszer, Boglárka, Mononen, Kaarina. Monikieliset vanhukset ja kielten resurssit: miten omaa kielellistä todellisuutta ja kielihistoriaa kuvataan haastattelussa? : Flerspråkiga äldre och språkliga resurser: hur beskrivs den egna språkliga verkligheten och språkbiografin i intervjuer?, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Straszer, Boglárka, Rosén, Jenny. Skriva på engelska - Forskares villkor, språkliga resurser och strategier under skrivandet av en vetenskaplig artikel, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Straszer, Boglárka, Rosén, Jenny. The question of policy in linguistic ethnography, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Stridfeldt, Monika. Les suédophones, Ingår i: Didactique des Langues Etrangères, CLE International, 2017. Kapitel av bok. 

Sundkvist, Peter, Gao, Man. Rhoticity in Yunnan EnglishWorld Englishes, 2016, Vol. 35, No. 1, 42-59. Artikel : refereegranskat. 

Swenberg, Thorbjörn. Editorial intentions and viewer perceptions : An audiovisual methodology for studying film editing and eye movementsVisual Methodologies. A postdisciplinary journal., 2016, Vol. 4, No. 2, 13-33. Artikel : refereegranskat. 

Swenberg, Thorbjörn. A film editor’s visual intentions and use of perceptual phenomena in designing film edit : an observational study, 2017, Vol. 11, No. 3, 1-17. Artikel : refereegranskat. 

Takamiya, Yumi, Aida Niendorf, Mariya. Beikoku to suweeden no nihongo gakushuusha o tsunaida jissen  : Aidenthithi o teema ni shita torikumi [Connecting US-Swedish Japanese language learners: Identity as a main theme]Soosharu nettowaakingu apuroochi to nihongo kyoiku kenkyu happyokai houkoku ronshu [Selected conference proceeding: Social networking approach and Japanese language education 2016] : 2017. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Thomas, Anita. Syntactic priming in second language corpus data – testing an experimental paradigm in corpus data, Ingår i: Second Language Acquisition Research Series, Routledge, 2016. Kapitel av bok. 

Thomas, Anita. Conversations authentiques et CECR : compréhension globale d’interactions naturelles par des apprenants de FLE, 2016, Vol. 20, No. 1. Artikel : refereegranskat. 

Thorén, Bosse. Kärnan i uttalsundervisning : Vad bör lärare prioritera?, Ingår i: Flerspråkighet som resurs – Symposium 2015, Liber, 2016. Kapitel av bok. 

Thörnlund Persson, Maria, Axelson, Tomas (red), Stier, Jonas (red). Erfarenheter, relationer och visioner : Sommarskolan 2016 och anställdas röster om dess bidrag till ett socialt hållbart BorlängeInterkulturellt utvecklingscentrum Dalarna (IKUD), 2016. Rapport. 

Tillgren, Per, Stier, Jonas. Perspektivet samproduktion inom hälsa och välfärd, Ingår i: Samproduktionens retorik och praktik, Studentlitteratur AB, 2016. Kapitel av bok. 

Viberg, Olga, Berg, Lovisa. Students' perspectives on the use of technology in Online International Collaborative Learning Environment : A case from Sweden and Somaliland, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat. 

White, Jonathan. Local norms in CALL language practiceInternational Journal of Computer-Assisted Language Learning and Technology, 2016, Vol. 6, No. 1, 40-54. Artikel : refereegranskat. 

White, Jonathan. Negotiating local norms in online communication, Ingår i: Encyclopaedia of Information Science and Technology, IGI Global, 2018. Kapitel av bok. 

White, Jonathan. Exploration of Textual Interactions in CALL Learning Communities : Emerging Research and Opportunities, IGI Global, 2017. Bok.

White, Jonathan. Sustaining Online Communities through Language Economisation, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat. 

White, Jonathan. Beyond national norms : Affordances of online learningACTC Official Conference Proceedings : 2016. Konferensbidrag : refereegranskat. 

White, Jonathan. Functions of Ellipsis in L2 CMC Classroom Discourse, 2017. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Wide, Sverre (red). Sociologisk Forskning 2016:1, Sveriges Sociologförbund, 2016. 

Wide, Sverre. Redaktören har ordetSociologisk forskning, 2016, Vol. 53, No. 2, 99-99. Artikel. 

Wide, Sverre (red). Sociologisk Forskning 2016:2, Sveriges Sociologförbund, 2016. 

Wide, Sverre. Sociologförbundet har ordet : Rapport från Nordiska sociologförbundets 28:e konferens i Helsingfors 11–13 aug 2016Sociologisk forskning, 2016, Vol. 53, No. 3, 339-339. Artikel. 

Wide, Sverre. Redaktören har ordetSociologisk forskning, 2016, Vol. 53, No. 3, 225-225. Artikel. 

Wide, Sverre (red). Sociologisk Forskning 2016:3, Sveriges Sociologförbund, 2016. 

Wide, Sverre. Recension av: Sociologi genom litteratur: Skönlitteraturens begränsningar och samhällsvetenskapernas förutsättningar. Christofer Edling & Jens Rydgren (red.), 2016. 

Wide, Sverre. Ett modest marknadsförslagDalademokraten, 2016, Vol. 2 april, 3-. Artikel : populärvetenskaplig. 

Wide, Sverre. Redaktören har ordetSociologisk forskning, 2016, Vol. 53, No. 4, 343-. Artikel. 

Wide, Sverre. Skolpolitik och marknadDalademokraten, 2016, No. 11 nov, 3-. Artikel : populärvetenskaplig. 

Wide, Sverre. Önskan om att en dag bli rikDalademokraten, 2017, No. 3 jan. Artikel : populärvetenskaplig. 

Wide, Sverre (red). Sociologisk Forskning 2016:4, Sveriges Sociologförbund, 2016. 

Wide, Sverre. Hans böcker präglas av ungdomlig humanism : Om Hans-Eric HellbergDalademokraten, 2016, No. 23 dec. Artikel : populärvetenskaplig. 

Wingstedt, Johnny. 'If You Have Nothing To Say – Sing It!' : On the Interplay of Music, Voice and Lyrics in the Advertising Jingle, Ingår i: Music as Multimodal Discourse, Bloomsbury Academic, 2017. Kapitel av bok. 

Wingstedt, Johnny. From Phonograph Records to Movies : The recontextualization of pre-existing music into film soundtracks, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Wingstedt, Johnny, Florén, Thomas. Ickeverbal kommunikation i studio, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Zamorano Llena, Carmen. A cosmopolitan conceptualisation of place and new topographies of identity in Hari Kunzru’s Gods Without MenTransnational Literature, 2016, Vol. 8, No. 2, 1-11. Artikel : refereegranskat. 

Zamorano Llena, Carmen. From Exilic to Mobile Identities : Colum McCann’s Let the Great World Spin and the Cosmopolitanization of Irish RealityIrish university review, 2016, Vol. 46, No. 2, 359-376. Artikel : refereegranskat. 

Zamorano Llena, Carmen. The Location of the New Ireland : Redefinitions of Memory and Belonging in Sebastian Barry's The Secret Scripture, Ingår i: Authority and Wisdom in the New Ireland, Peter Lang Publishing Group, 2016. Kapitel av bok. 

Zamorano Llena, Carmen. A Brave Old Age : Changes in the Irish Family Trope in Jennifer Johnston’s Later Fiction, Ingår i: Literary Creativity and the Older Woman Writer, Peter Lang Publishing Group, 2016. Kapitel av bok. 

Zamorano Llena, Carmen. Revolutionising the Irish Family : Global Ageing and the (Dys)functional Family in Jennifer Johnston's Foolish Mortals, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Zamorano Llena, Carmen, Gray, Billy. Introduction : Versions of Authority and Wisdom in the New Ireland, Ingår i: Authority and Wisdom in the New Ireland, Peter Lang Publishing Group, 2016. Kapitel av bok. 

Zamorano Llena, Carmen (red), Gray, Billy (red). Authority and Wisdom in the New Ireland : Studies in Literature and Culture, Peter Lang Publishing Group, 2016.
Tidigare publikationer

Abu-Deeb, Kamal. كتاب الحرية, دار فضاءات للنشر والتوزيع, 2012. Bok. 

Abu-Deeb, Kamal. al-Sūnaytāt aw al-tawāshīḥ al-kāmilah : bi-al-lughatayn al-ʻArabīyah wa-al-Inklīzīyah, Dar al-Saqi, 2012. Bok. 

Ahlberg, Kerstin, Danielsson, Helena. Elevrespons på bloggen, Ingår i: Meningsskapande fritidshem, Studentlitteratur, 2013. Kapitel av bok. 

Aida Niendorf, Mariya. From Buenos Aires to Finland and Japan : The tango's unusual migrationList of Abstracts for Conference Transcultural Identity Constructions in a Changing World, Dalarna University, Sweden, April 2-4, 2014 : 2014. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Aida Niendorf, Mariya. Improving Intercultural Competence for the Distance Students in Sweden through Online Joint-Seminars in Japanese with University Students from the United StatesArbetsrapport / Högskolan Dalarna : 2014. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Aida Niendorf, Mariya. Review Understanding Intercultural Communication (Second Edition) Stella Ting-Toomey and Leeva C. Chung (2012), Equinox Publishing, 2015. 

Aida Niendorf, Mariya. Politeness as a part of intercultural competenceJapanese Language Education in Europe, 2015, Vol. 20, 395-396. Artikel : refereegranskat. 

Aida Niendorf, Mariya. Internationalization at home : effectiveness of online joint-seminars with overseas university students - results from a pilot studyINTED Proceedings : 2013. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Aida Niendorf, Mariya. Intercultural communicative competence : the challenges and implications of teaching Japanese politeness strategies to Swedish learners of Japanese, 2015. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Aida Niendorf, Mariya. Internationalization at home: Effectiveneess of online joint-seminars with overseas university students : Results from a pilot studyINTED2013 Proceedings : 2013. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Aida Niendorf, Mariya. Language education and identity : Discussing identity in the Sweden-U.S. online joint seminars, 2013. Konferensbidrag. 

Aida Niendorf, Mariya, Inose, Hiroko. Investigating the use of the verbs ”naru” in Japanese and ”bli” in Swedish through translationNordic Association of Japanese and Korean Studies (NAJAKS) : 2013. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Aida Niendorf, Mariya, Saito, Rieko. Creating an effective environment for development of intercultural competence through online Japanese Language exchanges : How it is done and what it takes, 2013. Konferensbidrag. 

Aida Niendorf, Mariya, Takamiya, Yumi. Improving intercultural competence through online joint-seminars with university students from the U.S. and Sweden, 2015. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Alfvén, Valérie (red), Engel, Hugues (red), Lindgren, Charlotte (red). Översättning för en ny generation : Nordisk barn- och ungdomslitteratur på export, Högskolan Dalarna, 2015. 

Alkvist, Lars-Erik. Emile Durkheim : a biography, 2013. 

Alkvist, Lars-Erik. Introduction to the three volumes of Marx's Capital, 2014. 

Alkvist, Lars-Erik. Den stora gruvstrejken skakade omDalademokraten, 2014, No. 24 jan. Artikel : populärvetenskaplig. 

Alkvist, Lars-Erik. Elitidrotten är en marknadsplatsDalademokraten, 2015, No. 28 aug. Artikel : populärvetenskaplig. 

Alkvist, Lars-Erik. Michael Heinrich, Introduktion till de tre volymerna av Marx Kapitalet., 2014. 

Alkvist, Lars-Erik. Marcel Fournier (2013) Émile Durkheim: A biography, 2013. 

Alm-Arvius, Christina, Ädel, Annelie. Figurative and Non-figurative Aspects of Polysemy in the Word LanguageThe Stockholm 2012 Metaphor Festival : Table of Contents : Abstracts : 2012. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Amino, Kaoru. Turn the technique in Visual arts into literature : Dramatic effect in Akutagawa works and the management of tense, 2013. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Amino, Kaoru. The subjectivity and Sentence Final Particles in the citation clause : Re-Construct their story in Japanese mass-media, 2012. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Amino, Kaoru. The difference of conceptualization in the Japanese and American occupational meeting - Through examining the pragmatic usage of discourse marker “Oh” and “Att”, 2012. Konferensbidrag. 

Andersson, Gunnar (red), Brante, Thomas (red), Edling, Christofer (red), Wide, Sverre (red). Det personliga är sociologiskt : 14 professorer om svensk sociologi, Sveriges Sociologförbund, 2014. 

Andersson, Pierre. Attitudes towards the minority variety Caló in the south of Spain : a sociolinguistic study, . 

Aresti, Alessandro. Un simbolo della colazione all’italiana: il cappuccino, Ingår i: Peccati di lingua. Le 100 parole italiane del gusto, Rubbettino, 2015. Kapitel av bok. 

Aresti, Alessandro. Televideo, Ingår i: 90 parole per novant’anni di invenzioni, scoperte, piccole e grandi rivoluzioni quotidiane, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2015. Kapitel av bok. 

Aresti, Alessandro. Rete GSM, Ingår i: 90 parole per novant’anni di invenzioni, scoperte, piccole e grandi rivoluzioni quotidiane, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2015. Kapitel av bok. 

Aresti, Alessandro. Pane carasau. “Musica” per le papille, Ingår i: Peccati di lingua. Le 100 parole italiane del gusto, Rubbettino, 2015. Kapitel av bok. 

Aresti, Alessandro. Acqua pesante, Ingår i: 90 parole per novant’anni di invenzioni, scoperte, piccole e grandi rivoluzioni quotidiane, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 2015. Kapitel av bok. 

Aresti, Alessandro. LED, Ingår i: 90 parole per novant’anni di invenzioni, scoperte, piccole e grandi rivoluzioni quotidiane, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 2015. Kapitel av bok. 

Aresti, Alessandro. Faccina, Ingår i: 90 parole per novant’anni di invenzioni, scoperte, piccole e grandi rivoluzioni quotidiane, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2015. Kapitel av bok. 

Aresti, Alessandro. Il gelato. Il dolce freddo che ha conquistato tutti i palati, Ingår i: Il gelato. Il dolce freddo che ha conquistato tutti i palati, Rubbettino, 2015. Kapitel av bok. 

Aresti, Alessandro. Il cuscus. Tutto il Mediterraneo è paese, Ingår i: Peccati di lingua. Le 100 parole italiane del gusto, Rubbettino, 2015. Kapitel av bok. 

Aresti, Alessandro. Canederli. Pane (raffermo), latte e fantasia, Ingår i: Peccati di lingua. Le 100 parole italiane del gusto, Rubbettino, 2015. Kapitel av bok. 

Aresti, Alessandro. Okay, Ingår i: 90 parole per novant’anni di invenzioni, scoperte, piccole e grandi rivoluzioni quotidiane, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 2015. Kapitel av bok. 

Aresti, Alessandro. I maccheroni fra lingua e palato, Ingår i: Peccati di lingua. Le 100 parole italiane del gusto, Rubbettino, 2015. Kapitel av bok. 

Aresti, Alessandro. Neutrone, Ingår i: 90 parole per novant’anni di invenzioni, scoperte, piccole e grandi rivoluzioni quotidiane, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 2015. Kapitel av bok. 

Aresti, Alessandro. Tesoro dei Lessici degli Antichi Volgari Italiani (TLAVI)Zeitschrift für Romanische Philologie, 2013, Vol. 129, No. 4. Artikel : refereegranskat. 

Aresti, Alessandro. La (frittura di) paranza. Dalla barca alla padella, Ingår i: Peccati di lingua. Le 100 parole italiane del gusto, Rubbettino, 2015. Kapitel av bok. 

Aresti, Alessandro. Scuola-bus (o scuolabus), Ingår i: 90 parole per novant’anni di invenzioni, scoperte, piccole e grandi rivoluzioni quotidiane, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 2015. Kapitel av bok. 

Aresti, Alessandro. Televisore, Ingår i: 90 parole per novant’anni di invenzioni, scoperte, piccole e grandi rivoluzioni quotidiane, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 2015. Kapitel av bok. 

Aresti, Alessandro. Miniassegno, Ingår i: 90 parole per novant’anni di invenzioni, scoperte, piccole e grandi rivoluzioni quotidiane, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 2015. Kapitel av bok. 

Aresti, Alessandro, Nigrisoli Wärnhjelm, Vera. Sul Viaggio Settentrionale di Francesco Negri (1700). Con uno spoglio lessicale degli scandinavismiCarte di Viaggio, 2015, Vol. 8. Artikel : refereegranskat. 

Aronsson, Mattias. Vilhelm Ekelund och den fransk-italienska kultursfären : Några nedslag i de tidiga prosaverken - från Antikt ideal (1909) till Attiskt i fågelperspektiv (1919)Samlaren, 2009, Vol. Årgång 130, 85-101. Artikel : refereegranskat. 

Aronsson, Mattias. Recension av Le Pacte ambigu: Textes littéraires dans le champ liminaire entre autobiographie et fiction : Den tvetydiga pakten: Skönlitterära texter i gränslandet mellan självbiografi och fiktion, Société Marguerite Duras, 2011. 

Aronsson, Mattias. Femmes blanches – sociétés coloniales : Une étude comparée de Marguerite Duras et Doris Lessing, Ingår i: Romanica gothoburgensia, Acta Universitatis Gothoburgensis, 2009. Kapitel av bok. 

Aronsson, Mattias. L’œuvre de Marguerite Duras comme lieu de rencontre entre l’Occident et l’Orient, Ingår i: Marguerite Duras et la pensée contemporaine : Actes du colloque des 10-12 mai 2007 La Faculté des Lettres Université de Göteborg Suede, Acta Universitatis Gothoburgensis, 2008. Kapitel av bok. 

Aronsson, Mattias. Ensamhet - gemenskap : Ett spänningsfält i Vilhelm Ekelunds författarskapArbetsrapport / Högskolan Dalarna, 2012. Rapport. 

Aronsson, Mattias. Vilhelm Ekelund chez les Gaulois : quelques réflexions à propos de la traduction française d’une œuvre singulièreModerna Språk, 2013, Vol. 107, No. 2, 1-19. Artikel : refereegranskat. 

Aronsson, Mattias. Marguerite Duras et les étudiants nordiques : quatre mémoires universitaires publiés en 2011 et 2012, Société Internationale Marguerite Duras, 2013. 

Aronsson, Mattias. Eva Ahlstedt in memoriamBulletin de la Société Internationale Marguerite Duras, 2013, Vol. 33, No. 2, 7-9. Artikel. 

Aronsson, Mattias. « Traduire dit-elle » : Marguerite Duras en traduction suédoise (1947-2013), 2014. Konferensbidrag. 

Aronsson, Mattias. Interculturality and Transculturality in Marguerite Duras's Indochinese TextsList of Abstracts for Conference Transcultural Identity Constructions in a Changing World Dalarna University, Sweden, April 2-4, 2014 : 2014. Konferensbidrag. 

Aronsson, Mattias. Un voyage interculturel Maghreb – France – Suède. Les romans de Faïza Guène en version originale et en traduction suédoiseROM 14. XIXe Congrès des romanistes scandinaves, du 12 au 15 août 2014. Actes/Actas/Atti. ROM Reykjavik 2014 : 2014. Konferensbidrag. 

Aronsson, Mattias. Le passage de L’Amant en suédoisMarguerite Duras: passages, croisements, rencontres : 2014. Konferensbidrag : refereegranskat.

Aronsson, Mattias. Trahison, hypocrisie et violence : La représentation de la masculinité musulmane dans Kiffe kiffe demain de Faïza GuèneModerna språk, 2012, Vol. 106, No. 2, 1-16. Artikel : refereegranskat. 

Aronsson, Mattias. Le ventre de l’Atlantique – entre la mer du Nord et la mer Baltique : Le premier roman de Fatou Diome en traduction suédoise, 2015. Konferensbidrag. 

Aronsson, Mattias. Den litteraturvetenskapliga receptionsforskningen och internet : en metoddiskussionTidskrift för litteraturvetenskap, 2015, No. 1, 33-44. Artikel : refereegranskat. 

Aronsson, Mattias. Ebba Witt Brattström – är damen på täppanDala-Demokraten, 2015, Vol. 97, No. 30 maj, 20-21. Artikel : populärvetenskaplig. 

Aronsson, Mattias. "We Are All Homeless Wanderers". Transculturality and Modernism in the Works of Edith Södergran, Elias Canetti, Henry Parland and Marguerite DurasPlaneta Literatur. Journal of Global Literary Studies, 2014, No. 3, 27-44. Artikel : refereegranskat. 

Aronsson, Mattias. High, Low and In-Between – Vilhelm Ekelund and Faïza Guène in Translation, 2015. Konferensbidrag. 

Aronsson, Mattias. Faïza Guène chez les Vikings : quelques réflexions à propos de la traduction suédoise d’un discours argotique et "beur"Moderna Språk, 2015, Vol. 109, No. 1, 30-49. Artikel : refereegranskat. 

Aronsson, Mattias. Vilhelm Ekelund among the Gauls : some reflection about the french translation of a single workModerna Språk, 2013, Vol. 107, No. 2, 1-19. Artikel : refereegranskat. 

Aronsson, Mattias. Sarkasmer och smädelser i Vilhelm Ekelunds författarskap, Ingår i: Kultur och lärande, Högskolan Dalarna, 2015. Kapitel av bok. 

Aronsson, Mattias. "Traduire dit-elle" : Marguerite Duras en traduction suédoise (1947-2013), Ingår i: Stockholm Studies in Romance Languages, Stockholm University Press, 2015. Kapitel av bok. 

Aronsson, Mattias. Différenciation et assimilation ethnique dans le "cycle du Barrage" de Marguerite Duras, Ingår i: La langue dans la littérature, la littérature dans la langue, Acta Universitatis Gothoburgensis, 2014. Kapitel av bok. 

Aronsson, Mattias. La philosophie taoïste dans La Pluie d'été, Ingår i: Orient(s) de Marguerite Duras, Rodopi, 2014. Kapitel av bok. 

Aronsson, Mattias. Communication interculturelle dans les premiers romans de Faïza Guène, Ingår i: De la singularité dans la communication interculturelle, L'Harmattan, 2014. Kapitel av bok. 

Aronsson, Mattias. Représentations de la masculinité dans les premiers romans de Faïza Guène : un intégriste musulman, un raté et un "mec light", Ingår i: Études sur le Livre de Jeunesse, Presses Universitaires de Bordeaux, 2014. Kapitel av bok. 

Aronsson, Mattias. Vilhelm Ekelund och det litterära fältet 1897-1949Arbetsrapport / Högskolan Dalarna, 2013. Rapport. 

Aronsson, Mattias. Le thème de l'étranger chez Marguerite Duras et Tayeb Salih : quelques aperçus, Ingår i: Interférences, Presses Universitaires de Rennes, 2013. Kapitel av bok. 

Aronsson, Mattias. "Jag satt till bords med de bästa". Interkulturella möten i Vilhelm Ekelunds verkEuropean Journal of Scandinavian Studies, 2015, Vol. 45, No. 1, 35-59. Artikel : refereegranskat. 

Aronsson, Mattias. La communication interculturelle dans les premiers romans de Faïza Guène, 2012. Konferensbidrag. 

Aronsson, Mattias. La réception sur Internet de Kiffe kiffe demain de Faïza GuèneRomanica Gothoburgensia : 2012. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Aronsson, Mattias. Représentations de la masculinité dans les premiers romans de Faïza Guène, 2012. Konferensbidrag. 

Aronsson, Mattias. Mot en ny receptionsforskning? : Den läsarcentrerade litteraturvetenskapen och Internet - exemplet Kiffe kiffe demain av Faïza GuèneKritik, praktik, vetenskap. Mot en ny teoretisk självförståelse? : 2012. Konferensbidrag. 

Aronsson, Mattias. Le Thème de l’étranger chez Marguerite Duras et Tayeb Salih : quelques aperçusEtrangers et étrangeté dans l'écriture de Marguerite Duras : 2009. Konferensbidrag. 

Aronsson, Mattias. Ernesto-le-sage : La philosophie taoïste dans La Pluie d’étéOrients de Marguerite Duras : 2009. Konferensbidrag. 

Axelson, Tomas. Människans behov av fiktion : Den rörliga bildens förmåga att beröra människan på djupetKulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, 2011, Vol. 2011 årgång 20, No. 2. Artikel : refereegranskat. 

Axelson, Tomas. "After the passion is gone: American religious consequences", 2007. 

Axelson, Tomas. Religion, populärkultur och demokrati : När filmer blir utgångspunkt för moralisk reflektion och samhällskritik, 2012. Artikel : refereegranskat. 

Axelson, Tomas. Thick viewing : empirical examples of condensed moments of narrative impact in fiction film developing theoretical concepts of intensified engagement, 2014. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Axelson, Tomas. Film som samhällskritik : En dröm om ett annat livSvensk kyrkotidning, 2013, Vol. 109, No. 4, 73-77. Artikel. 

Axelson, Tomas. Filmens världar och religionens - en kort historieteckningSvensk kyrkotidning, 2013, Vol. 109, No. 4, 68-69. Artikel. 

Axelson, Tomas. Vernacular meaning making : Examples of narrative impact in fiction film questioning the 'banal' notion in mediatization of religion theoryNordicom Review, 2015, Vol. 36, No. 2, 143-156. Artikel : refereegranskat. 

Axelson, Tomas. Thick viewing : empirical examples of condensed moments of narrative impact in fiction film developing theoretical concepts for intensified engagements, 2014. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Axelson, Tomas. The soft side of mediatization : fiction as a symbolic inventory for vernacular meaning making challenging the 'banal' notion in mediatization theory, 2014. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Axelson, Tomas. Fiktionalisering av historien och filmpublikens reflexivitet, 2015. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Axelson, Tomas. Filmen Natt (2014) och anhöriggrupper i sorg : ett exempel med komplikationer, 2015. Rapport. 

Axelson, Tomas. "Mel Gibson's bible: Religion, popular culture, and The Passion of the Christ", 2007. 

Axelson, Tomas. Palimpsestiskt tänkande : Fakta, fiktion och audiovisuell konstruktion av upplevd autenticitet, Ingår i: Kultur och lärande, Högskolan Dalarna, 2015. Kapitel av bok. 

Axelson, Tomas. Religion och meningsskapande genom film, Ingår i: Samtidsreligion, Gleerups, 2015. Kapitel av bok. 

Axelson, Tomas. Förtätade filmögonblick : Den rörliga bildens förmåga att beröra, Liber, 2014. Bok. 

Axelson, Tomas. Filmengagemang, moraliskt patos och hjältedyrkan : publikens respons på filmen Gladiator, Ingår i: Svärd, sandaler och skandaler, Studentlitteratur, 2015. Kapitel av bok. 

Axelson, Tomas. Vernacular Meaning Making : Examples of narrative impact in fiction film questioning the 'banal' notion in mediatization theory, 2013. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Axelson, Tomas. Thick viewing : emotional condensation and moments of narrative impact in fiction filmINTERNATIONAL CONFERENCE ON NARRATIVE JUNE 27-29 2013 : ABSTRACTS : 2013. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Axelson, Tomas. Emotional condensation and moments of narrative impact in fiction filmIinternational conference on narrative June 27-29 2013 : 2013. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Axelson, Tomas. Perceived values in contemporary Hollywood films : 309 young adults negotiating audiovisual representations of subjective life; virtues, flaws, desires & aspirations, 2012. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Axelson, Tomas. Deeply Moved by Movies : Film viewing as a transitional space for utopian self-reflectionNordmedia 2011: Doing the right thing? : 2011. Konferensbidrag : refereegranskat.

Bartholdsson, Åsa. Shaping the Pupil : Normalization and Benevolent Governing in Two Swedish SchoolsInternational Journal for Cross-Disciplinary Subjects in Education (IJCDSE), Special Issue, 2012, Vol. 2, No. 2. Artikel : refereegranskat. 

Bartholdsson, Åsa. "Dare to share!" : Bikt, moderskap och motstånd i Den stora mammabiktenSociologisk forskning, 2015, Vol. 52, No. 2, 109-130. Artikel : refereegranskat. 

Bartholdsson, Åsa. "Dare to share" : the meanings of therapeutic biographies in The Great Mother Confession9th International Conference Crossroads in Cultural Studies Paris, July 2-6 2012 : 2012. Konferensbidrag. 

Berg, Jan, Wingstedt, Johnny. Relations between musical parameters and expressed emotions : extending the potential of computer entertainmentProceedings of ACM SIGCHI International Conference on Advances in Computer Entertainment Technology ACE 2005 : 2005. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Berg, Lovisa. Review of  Syria Speaks: Art and Culture from the Frontline by Malu Halasa, Zaher Omareen, and Nawara Mahfoud., 2014. 

Berg, Lovisa. Drama Series as Resistance? : Syrian Drama During the Uprising, 2013. Konferensbidrag. 

Berg, Lovisa. Syrian Drama Series - Pressure Cooker or Steam Vent?, 2012. Konferensbidrag. 

Berge, Lars. Ethiopian Intellectuals of the 1930s and the Swedish-Evangelical connection, Ingår i: Education and the formation of ruling elites in the societies of the Horn of Africa, Webster srl, . Kapitel av bok. 

Berge, Lars. Divided loyalties : an African christian community during the 1906 uprising in KwaZulu-Natal, South Africa, Ingår i: Biblioteca contemporanea, Libreriauniversitaria.it, 2013. Kapitel av bok. 

Berge, Lars. Identity-based conflicts surrounding the 1906 Zulu uprising in Kwazulu-Natal: The case of Church of Sweden mission African evangelists : A paper read at the IV Congress of Association of African Historians Addis Ababa, May 23-25, 2007Society, State and Identity in African History/Société, Etat et Identité dans l'Histoire africaine. : 2007. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Berge, Lars. Ethiopia in Swedish press during the Italo-Ethiopian conflict 1934-36The State and the Study of Africa : 2015. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Berge, Lars (red), Taddia, Irma (red). Themes in modern African history and culture : festschrift for Tekeste Negash, Libreriauniversitaria.it, 2013. 

Blomkvist, Torsten. Hasla völl : En analys utifrån det fornskandinaviska begreppet sidhr, 2013. Konferensbidrag. 

Burlin, Toivo. Att kalla på Echo : Musiken och rummet, Ingår i: På tal om musikproduktion. Elva bidrag till ett nytt kunskapsområde, Bo Ejeby Förlag, 2012. Kapitel av bok. 

Burlin, Toivo. Tukkipoika : Some Comments on recordings of North Swedish Folk MusicNordisk forskarkonferens inom Ljud- och musikproduktion Falun 13-14 november 2013 : 2013. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Burlin, Toivo. "Så fick vi med en flicka till" : Spatialitet, temporalitet och identitet i Hugo Alfvéns inspelningar av Midsommarvaka och Bergakungen 1954, Ingår i: Kungl. Musikaliska Akademiens skriftserie, Gidlund, 2012. Kapitel av bok. 

Burlin, Toivo. Tukkipoika : Some comments on recordings of North Swedish Folk MusicThe 17th Finnish Music Researchers’ Symposium, Turku March 13–15, 2013The Cultural Memory of Sound and Space : Abstracts : 2013. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Carstensen, Gunilla. Initiation into engineering : stability and change in gender ordersInternational Journal of Gender, Science and Technology, 2013, Vol. 5, No. 2, 127-148. Artikel : refereegranskat. 

Carstensen, Gunilla. Gråzoner och sexuella trakasserier : Reflektioner kring gränsdragningar och jämställdhet i arbetslivet, Ingår i: Privat på jobbet, KRUS, 2012. Kapitel av bok. 

Carstensen, Gunilla. Tradition and equality in engineering : an analysis of initiation rites, male dominance and change in academiaGEXcel Work in Progress Report Vol XVIII : 2013. Konferensbidrag. 

Chirumalla, Koteshwar, Eriksson, Yvonne, Eriksson, Per Erik. The influence of different media instructions on solving a procedural taskInternational Conference on Engineering Design : 2015. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Colella, Gianluca. Il verbo: tra sintassi e semantica (§2.8 Modalità), Ingår i: Lingue e letterature Carocci, Carocci editore, 2012. Kapitel av bok. 

Colella, Gianluca. I segnali discorsivi nel Vocabolario della Crusca. Il caso delle “partIcelle riempitive”.Associazione per la storia della lingua italiana: 2013. Konferensbidrag. 

Colella, Gianluca. Un sermone sul Giorno del giudizio in volgare castellanoLa Lingua italiana, 2013, Vol. IX, 19-36. Artikel : refereegranskat. 

Colella, Gianluca. Le proposizioni condizionali, Ingår i: Lingue e letterature Carocci, Carocci, 2012. Kapitel av bok. 

Colella, Gianluca. Il discorso riportato, Ingår i: Lingue e letterature Carocci, Carocci editore, 2012. Kapitel av bok. 

Colella, Gianluca. On the expression of modality in Old ItalianIn-Traduções Revista do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução, 2015, Vol. 7, No. 11, 1-24. Artikel : refereegranskat. 

Colella, Gianluca. La letteratura della migrazione nella prospettiva di una stilistica critica, Ingår i: Studi di Italianistica nordica, Aracne editrice, 2014. Kapitel av bok. 

Colella, Gianluca. Marcatori epistemici avverbiali in italiano contemporaneoLa Lingua italiana, 2015, Vol. XI, 137-162. Artikel : refereegranskat. 

Colella, Gianluca. Forme ibride del discorso riportato nella stampa e nella narrativa contemporanea, Ingår i: Dall'architettura della lingua italiana all'architettura linguistica dell'Italia, Peter Lang Publishing Group, 2014. Kapitel av bok. 

Colella, Gianluca. Performativi espliciti in italiano anticoPragmatique historique et syntaxeHistorische Pragmatik und Syntax : 2012. Konferensbidrag. 

Cunningham, Una. Vowel duration in a rural variety of Northern Irish EnglishUrban and Rural Landscapes: Language, Literature and Culture in Modern Ireland : 2008. Konferensbidrag. 

Danielsson, Helena. Ethical filming and editing : a multifaceted challenge in research work34th World Congress of the International Society for Education through Art (InSEA ) 7-11 July 2014, Melbourne Cricket Ground, Victoria Australia Diversity through Art: Change, Continuity, Context : 2014. Konferensbidrag. 

Danielsson, Helena. Double perspectives : Multimodal degree projects and societyInternational Journal of Education Through Art, 2013, Vol. 9, No. 1, 89-105. Artikel : refereegranskat. 

Danielsson, Helena. Kombinera teckenvärldar : perspektiv på multimodala examensarbeten, Ingår i: Kultur och lärande, Högskolan Dalarna, 2011. Kapitel av bok. 

Danielsson, Helena. Video som visuell metod - exempel från ett skolforskningsprojekt om multimodal undervisning för bedömning i matematik, 2013. Konferensbidrag. 

Danielsson, Helena. Documenting Camp Cavic : Video as a tool for the reflective practitioner, Ingår i: EDGE, Multivers Academic, 2015. Kapitel av bok. 

Danielsson, Helena. Examensarbeten och bedömning, 2012. Konferensbidrag. 

Danielsson, Helena. Visuell gestaltning och estetiska lärprocesser : Keynote-presentation vid Nationell konferens KLÄM - Konferens om Lärande, ämnesdidaktik och mediebruk, 2012. Konferensbidrag. 

Danielsson, Helena, Ahlberg, Kerstin. Student Feedback on the Art Blog34th World Congress of the International Society for Education through Art (InSEA )7-11 July 2014, Melbourne Cricket Ground, Victoria Australia : Diversity through Art, Change, Continuity, Context : 2014. Konferensbidrag. 

Danielsson, Helena, Ahlberg, Kerstin. Elevrespons på bildbloggen, 2013. Konferensbidrag. 

Danielsson, Helena, Ahlberg, Kerstin. Bildblogg i skolan : Bildrespons – begrepp – bedömning, Ingår i: Audiovisuellt: Ljud och Bild, Högskolan Dalarna, 2015. Kapitel av bok. 

Danielsson, Helena, Sommansson, Agneta. Barn och medier, Ingår i: Bild, konst och medier för yngre barn – kulturella redskap och pedagogiska perspektiv, Studentlitteratur, 2014. Kapitel av bok. 

Danielsson, Helena, Taflin, Eva. Multimodal mathematical context and video as a tool for teachers´assessment, 2015. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Danielsson, Helena, Taflin, Eva. Multimodal mathematical context and video as a tool for teachers´assessmentConference proceedings - 4th international Designs for Learning conference 6-9th May 2014 : 2014. Konferensbidrag. 

Danielsson, Helena, Taflin, Eva. Rapport från projektet Multimodala uppgifter och bedömning i matematik : Video och kollaborativa samtal som metod vid lärares bedömning av elevers matematiska kunskaperKultur och lärande, 2015. Rapport. 

Dardano, Maurizio, Frenguelli, Gianluca, Colella, Gianluca. Per una tipologia del Discorso Indiretto in italiano anticoActes du XXVIe Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes, València, 6 – 11 septembre 2010 : 2013. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Dardano, Maurizio, Frenguelli, Gianluca, Colella, Gianluca. Le parole della narrativa, Ingår i: Studi linguistici e di storia della lingua italiana, Aracne editrice, 2008. Kapitel av bok. 

de la Cuesta, Isabel. Análisis de manuales de español utilizados en la Enseñanza Secundaria en Suecia desde una perspectiva de géneroAportaciones para una educación lingüística y literaria en el siglo XXI : 2013. Konferensbidrag. 

Dodou, Katherina. Examining the Idea of the Child : Childhood in the Contemporary British Novel, Ingår i: The Child in British Literature: Literary Constructions of Childhood, Medieval to Contemporary, Palgrave Macmillan, 2012. Kapitel av bok. 

Dodou, Katherina. Women, sex, civilisation : Amis's The Pregnant Widow, Islamic patriarchy, and the spectre of western toleranceList of Abstracts for Conference Transcultural Identity Constructions in a Changing World Dalarna University, Sweden, April 2-4, 2014 : 2014. Konferensbidrag. 

Dodou, Katherina. American Malady : 9/11, Disease, and the Experience of Terrorism in Don DeLillo's Falling Man, Ingår i: European Views of the United States, Universitätsverlag Winter, 2014. Kapitel av bok. 

Dodou, Katherina. Joseph O’Connor’s Star of the Sea and the travelling memory of the Great Irish Famine, Ingår i: The Leaving of Ireland, Peter Lang Publishing Group, 2015. Kapitel av bok. 

Dodou, Katherina. America after 9/11 : Ethnic Diversity and Patriotism in John Updike’s Terrorist, Ingår i: Cross Cultures: Readings in Post/Colonial Literatures and Cultures in English, Rodopi, 2013. Kapitel av bok. 

Dodou, Katherina. The 9/11 novel, American Family and the domestication of the ‘War on  Terror’, 2014. Konferensbidrag. 

Dodou, Katherina. Kalfus’s A Disorder to the Country, 9/11 comedy and the understanding of terrorism, 2014. Konferensbidrag. 

Dodou, Katherina. A condition typical of the age : disease and America in 9/11 fiction, 2012. Konferensbidrag. 

Dodou, Katherina. Familiar myths : the treatment of terrorism in Don DeLillo’s Falling ManSymposium Representations of American Family : 2010. Konferensbidrag. 

Dodou, Katherina. Gray haze and luminous light : narrative mode and mood in Donna Tartt’s The Secret History37th Annual Conference of the College English Association : 2006. Konferensbidrag. 

Dodou, Katherina. The uses of childhood : Ian McEwan and the case of post-war British cultureChildhood in its time: the child in British literature : 2009. Konferensbidrag. 

Dodou, Katherina. Refocusing pain and reconstructing reality : madness and the joy of professional promotion in Ian McEwan’s Amsterdam6th Sixth International HASE Conference : 2005. Konferensbidrag. 

Dodou, Katherina. Greek Gods in the twilight zone : liminality in Donna Tartt’s The Secret History5th Biennial Symbiosis Conference : 2005. Konferensbidrag. 

Dodou, Katherina. Dismembering a national romance : childhood figurations in The InnocentIan McEwan: Art and Politics (in the Age of Terrorism) : 2009. Konferensbidrag. 

Dodou, Katherina. Childhood without children : Ian McEwan and the art of studying the childEuropean Society for the Study of English ESSE-9 : 2008. Konferensbidrag. 

Dodou, Katherina. Dysfunctional, disenfranchised, and disgusting : ‘kidults’ in postmodern narrativesStanford-Berkeley Graduate Conference : 2007. Konferensbidrag. 

Dodou, Katherina. Delicious strangeness (?) : chance, choice and change in Ian McEwan’s AtonementVandring och förvandling : förflyttning, förändring, framtid : 2006. Konferensbidrag. 

Dodou, Katherina. On the metaphoricity of childhood : the case of post-9/11 fictionChildhood and its representation: an interdisciplinary symposium in child studies : 2010. Konferensbidrag. 

Dodou, Katherina. Jim Sheridan’s The Field and the Memory of Dispossessed IrishnessNIS, 2014, Vol. 13, No. 1, 111-128. Artikel. 

Duvold, Kjetil. The Challenge of Non-Territorial Autonomy : Theory and Practice, 2015. 

 

Eckart, Maren. "Merkwürdige" Frauen in David Fassmanns Totengesprächen, Ingår i: Neue Ergebnisse der Frauenbiografieforschung, Preasens Verlag, 2012. Kapitel av bok. 

Eckart, Maren. Weg(e)e gehen und ankommen. Pilgerinnenberichte über den Jakobsweg, Ingår i: Nordeuropäische Arbeiten zur Literatur, Sprache und Kultur / Northern European Studies in Literature, Language and Culture., Peter Lang Publishing Group, 2015. Kapitel av bok. 

Eckart, Maren. Ach schmertz dem nichts die wage hält! : Identitätszuweisungen in Kindertrauergedichten über die schwedischen Prinzen Gustav und Ulrich (1685), Ingår i: Studia germanistica Upsaliensis, Acta Universitatis Upsaliensis, 2014. Kapitel av bok. 

Eckart, Maren. Gender und Genre in Paratexten frühneuzeitlicher RegentinnenbiographienStockholmer Germanistische Forschungen : 2013. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Eckart, Maren, Fjordevik, Anneli. Könsmedveten kurslitteratur som ett led i jämställdhetsarbetetHögre Utbildning, 2015, Vol. 5, No. 2, 127-131. Artikel : refereegranskat. 

Edfeldt, Chatarina. Challenging Normativity : Fan fiction writing on the Internet, 2012. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Edfeldt, Chatarina. “My Father was Colonialism” : Gender and Transcultural Memory in Isabela Figueiredo’s Caderno de Memórias ColoniaisList of Abstracts for Conference Transcultural Identity Constructions in a Changing World Dalarna University, Sweden, April 2-4, 2014 : 2014. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Edfeldt, Chatarina. “De ‘lésbicas’ a ‘nazi-feministas’ : Política, ódio e contrafeminismo na era da Internet, 2014. Konferensbidrag. 

Edfeldt, Chatarina. Transnational sisterhood and New Portuguese Letters : Politics and critical reception in Sweden, Ingår i: Reconfiguring Identities in the Portuguese-speaking World, Peter Lang Publishing Group, 2015. Kapitel av bok. 

Edfeldt, Chatarina. Sororidade transnacional como acto político : A recepção das Novas Cartas Portuguesas na Suécia, Ingår i: Novas Cartas Portuguesas:, Publicações Dom Quixote, 2014. Kapitel av bok. 

Edfeldt, Chatarina, Semiao, Mario. Ecos transnacionais das Novas Cartas Portuguesas : Recepção crítica da obra na imprensa sueca, 2012. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Ekman, Joakim, Linde, Jonas, Sedelius, Thomas. Demokratiseringsprocesser : Nya perspektiv och utmaningar, Studentlitteratur, 2014. Bok. 

Engström, Maria. Ikonens metamorfoser i det postsovjetiska Ryssland, Ingår i: Stockholm Slavic Papers, Artos & Norma bokförlag, 2014. Kapitel av bok. 

Engström, Maria. Military Dandyism, Cosmism, and Eurasian Imper-art, Ingår i: Russia’s New Fin de Siècle, Intellect Ltd., 2013. Kapitel av bok. 

Engström, Maria. Messianism 2.0: The Concept of Katechon in Contemporary Russian Neo-Conservative Ideology and Art, 2014. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Engström, Maria. Reconstructing Katechon: Neo-Conservatism and the New Russian Foreign Policy Concept, 2014. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Engström, Maria. ‘Orthodoxy or death!’ : Political orthodoxy in Russia, Ingår i: Religion, Politics and Nation-Building in Post-Communist Countries, Ashgate, 2015. Kapitel av bok. 

Engström, Maria. Nytt kapitel för Putins euroasiatiska dröm, 2014, Vol. 2014-03-25. Artikel : populärvetenskaplig. 

Engström, Maria. Post-Imperial Sublime: Alexey Beliayev-Guintovt’s Neo-Avant-Garde Dreams of Eurasian Empire, 2014. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Engström, Maria. “Orthodoxy or Death!” The rise of political orthodoxy in contemporary Russia, 2012. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Engström, Maria. Politisk ortodoxi : den nya ryska messianismen, Ingår i: Studier i inter-religiösa relationer, Uppsala universitet, 2012. Kapitel av bok. 

Engström, Maria. Russia as Katechon, 2015. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Engström, Maria. «Запах бывшей жизни»: Чешская экранизация повести А. и Б. Стругацких «Малыш»FarRainbows Russian and Soviet Sci Fi on Screen Wadham College, Oxford, 11-12 April 2013 : 2013. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Engström, Maria. The scent of a former life : the Czech adaptation of the Strugatskiis’ story The KidScience Fiction Film and Television, 2015, Vol. 8, No. 2, 179-198. Artikel : refereegranskat. 

Engström, Maria. Russian Neo-conservatism and Foreign Policy, 2013. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Engström, Maria. "Soviet Antiquity" in Contemporary Russian Visual Arts, 2012. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Engström, Maria. Rymden som Rysslands nationella idé, 2012. Konferensbidrag. 

Engström, Maria. Постсекулярность и цифровой антиклерикализм в Рунете [Post-Secularity and Digital Anti-Clericalism on Runet]Digital Icons, 2015, Vol. 14, 73-108. Artikel : refereegranskat. 

Engström, Maria. «Работа в красном»: Алхимический парад Алексея Беляева-Гинтовта, 2011. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Engström, Maria. Alexey Belyaev-Guintovt’s Agro-Cosmic Eurasian Empire, 2014. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Engström, Maria. Conservative revolution in contemporary Russian art, 2015. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Engström, Maria. Contemporary Russian Messianism and New Russian Foreign PolicyContemporary Security Policy, 2014, Vol. 35, No. 3, 356-379. Artikel : refereegranskat. 

Engström, Maria. Den europeiska skönhetens ryska väktare, 2014. Artikel : populärvetenskaplig. 

Engström, Maria. Forbidden Dandyism : Imperial Aesthetics in Contemporary Russia, Ingår i: Nordic Fashion Studies, Axl Books, 2012. Kapitel av bok. 

Engström, Maria. Eurasian Empire in Contemporary Russian Art, 2013. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Engström, Maria (red), Suslov, Mikhail (red), Simons, Greg (red). Digital Orthodoxy : Mediating Post-Secularity in Russia, Digital Icons, 2015. 

Eriksson, Erik. The Legendary Journalist Günter Wallraff : An Outsider Who Has Become an Insider in Mainstream German Media, 2012. Konferensbidrag. 

Eriksson, Per Erik. Videography as production nexus : digital film cameras, media mangement and the distribution of creativity, Mälardalen University Press, 2013. Licentiatavhandling. 

Eriksson, Per Erik, Eriksson, Yvonne. Syncretistic images : iPhone fiction filmmaking and its cognitive ramificationsDigital Creativity, 2015, Vol. 26, No. 2, 138-153. Artikel : refereegranskat. 

Eriksson, Per Erik, Eriksson, Yvonne, Swenberg, Thorbjörn, Johansson, Peter. Media instructions and visual behavior : An eye-tracking study investigating visual literacy capacities and assembly efficiencyAnalyzing Cognitive Processes during Design : 2014. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Eriksson, Per-Erik. Convergence cameras and the new documentary imageDigital Creativity, 2012, Vol. 23, No. 3-4, 291-306. Artikel : refereegranskat. 

Eriksson, Per-Erik, Eriksson, Yvonne, Swenberg, Thorbjörn, Sverrisson, Arni. New design process models for the audio visual industry : a design science approachConference Proceedings of the International Design Conference : 2010. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Fjordevik, Anneli. Zum Verhältnis von Kinderliteratur und Erwachsenenliteratur am Beispiel von Peter Härtlings Das war der HirbelGermanoslavica , 2012, Vol. 23, No. 2, 5-15. Artikel : refereegranskat. 

Fjordevik, Anneli. "Textuelles Wildern" in der Netzliteratur : Real Person Fiction als Sondergattung der Fanfiktion, Ingår i: Studia Germanistica Upsaliensia, Acta Universitatis Upsaliensis, 2015. Kapitel av bok. 

Fjordevik, Anneli. Zur Rolle der internetbasierten Fanfiktion im Grenzland zwischen Leser- und Verfasserschaft, Ingår i: Literaturwissenschaft, Frank & Timme, 2015. Kapitel av bok. 

Fjordevik, Anneli. Inszenierungen weiblicher Selbstbilder in Vorreden in Literatur von Frauen um 1800Stockholmer Germanistische Forschungen : 2013. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Fjordevik, Anneli, Inose, Hiroko, Edfeldt, Chatarina. What do they learn, why do they learn? A study on university students' participation in fan activities, 2015. Konferensbidrag. 

Fredriksson, Christine. The acquisition of the German case system by foreign language earners, Taylor & Francis, 2014. 

Fredriksson, Christine. Strategien im L2-Erwerb. Eine kritische Diskussion.Moderna Språk, 2014, Vol. 108, No. 2, 17-44. Artikel : refereegranskat. 

Fredriksson, Christine. Datorn i skolans språkundervisning - Ett elevperspektiv : En studie om svenska gymnasieelevers attityder till datormedierad kommunikation och inlärning av tyskaForskning om undervisning och lärande, 2013, No. 11, 5-29. Artikel : refereegranskat. 

Fredriksson, Christine. The influence of group formation on learner participation, language complexity, and corrective behaviour in synchronous written chat as part of academic German studiesReCALL, 2015, Vol. 27, No. 2, 217-238. Artikel : refereegranskat. 

Fredriksson, Christine. Learning German by chatting : A study of social interaction and language production in an academic German online courseConference Proceedings ICT for Language Learning : 2013. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Fredriksson, Christine. About Collaboration, Interaction, and the Negotiation of Meaning in Synchronous Written Chats in L2-GermanCALL: Using, Learning, Knowing, EUROCALL Conference, Gothenburg, Sweden, 22-25 August 2012. Proceedings : 2012. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Frisk, Liselotte. Religion, Spirituality and Everyday Life in Sweden, Ingår i: Religion and the Social Order, Brill Academic Publishers, 2012. Kapitel av bok. 

Frisk, Liselotte. Enhetsvälsignelse eller diksha : helande och upplysning på samma gång, Ingår i: Helig hälsa, Dialogos, 2014. Kapitel av bok. 

Frisk, Liselotte. The Anthroposophical Movement and the Waldorf Educational System, Ingår i: Brill Handbooks on Contemporary Religion, Brill Academic Publishers, 2012. Kapitel av bok. 

Frisk, Liselotte. A Small Town Health Centre in Sweden : Perspectives on the Western Esotericism Debate, Ingår i: Gnostica: Texts and Interpretations, Equinox Publishing, 2013. Kapitel av bok. 

Frisk, Liselotte. The Practice of Mindfulness : From Buddhism to Secular Mainstream in a Postsecular Society, Ingår i: Scripta Instituti Donneriani Aboensis, Donner Institute, 2012. Kapitel av bok. 

Frisk, Liselotte. NRMs and Globalization, Ingår i: Bloomsbury Companion to New Religious Movements, Continuum, 2013. Kapitel av bok. 

Frisk, Liselotte. Waldorfpedagogiken – religion eller inte?DIN, 2014, No. 1, 48-68. Artikel : refereegranskat. 

Frisk, Liselotte. Vernacular Religion in Everyday Life: Expressions of Belief, Brill Academic Publishers, 2014. 

Frisk, Liselotte. Religionens elementära former? Coping, döden och alteritet, 2013. Konferensbidrag. 

Frisk, Liselotte. The Life Story of Helge Fossmo: A Narrative Analysis, 2013. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Frisk, Liselotte. Ireland's new religious movements, University of California Press, 2013. 

Frisk, Liselotte. The Cambridge Companion to New Religious Movements, 2014. 

Frisk, Liselotte. New Age in Sweden, Ingår i: New Age in Norway, Equinox Publishing, 2015. Kapitel av bok. 

Frisk, Liselotte. Knutby Filadelfia : An Independent Religious Community with Roots in the Swedish Pentecostal Movement, Ingår i: Nordic Pentecostalism, Palgrave Macmillan, 2015. Kapitel av bok. 

Frisk, Liselotte. Applied Scholastics : The Educational Perspective Developed by L. Ron Hubbard, 2014. Konferensbidrag. 

Frisk, Liselotte. Different Religion - Different Childhood : A Comparison Between the Osho Movement and Jehovah´s Witnesses, 2014. Konferensbidrag. 

Frisk, Liselotte. Twelve Tribes : Parenting and Discipline of Children, Doctrine and Practice, 2014. Konferensbidrag. 

Frisk, Liselotte. Religion in secular society : Popular religiosity in SwedenStudies in Religion (Journal of the Korean Association for the History of Religions), 2015, Vol. 73, No. 5, 67-92. Artikel : refereegranskat. 

Frisk, Liselotte. Religion i ett sekulariserat samhälle : Populärreligiositet i Sverige, Ingår i: Kultur och lärande, Högskolan Dalarna, 2015. Kapitel av bok. 

Frisk, Liselotte. The New Religious Movements - What Happened to them? : A Study of the Church of Scientology, The Children of God, iskcon, The Unification Church and The Rajneesh Movement and Their Development over Time, Ingår i: Handbook of Nordic New Religions, Brill Academic Publishers, 2015. Kapitel av bok. 

Frisk, Liselotte. New Religious Movements and Alternative Spirituality as an Academic Research Field in Sweden : Some Reflections, Ingår i: Handbook of Nordic New Religions, Brill Academic Publishers, 2015. Kapitel av bok. 

Frisk, Liselotte. Towards a new paradigm of constructing “religion” : New Age data and unbounded categories, Ingår i: New Age Spirituality, Acumen Publishing, 2013. Kapitel av bok. 

Frisk, Liselotte. Globalization, Ingår i: The Bloomsbury Companion to New Religious Movements, Bloomsbury Academic, 2014. Kapitel av bok. 

Frisk, Liselotte. Knutby Filadelfia : An Independent Religious Community with Roots in the Swedish Pentecostal Movement, Ingår i: Charismatic Christianities in Finland, Norway and Sweden, Palgrave Macmillan, . Kapitel av bok. 

Frisk, Liselotte. Growing Up in Controversial Minority Religions : Constructions of Childhoods, 2015. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Frisk, Liselotte. Growing Up in Controversial Minority Religions : Constructions of childhoods, 2015. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Frisk, Liselotte. The Practice of Mindfulness – From Buddhism to Secular Mainstream in a Postsecular SocietyPostsecular Religious Practices : 2011. Konferensbidrag. 

Frisk, Liselotte. Bli den du egentligen är! Livscoaching i DalarnaForskyvninger mellom det religiöse og det sekulaere : 2011. Konferensbidrag.

Frisk, Liselotte. Globalization and Religious Encounters: : Older Religious Traditions Meet Newer Traditions in Dalarna, SwedenNew Religion in a Globalized East: Taiwan, Southeast Asia, the World : 2011. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Frisk, Liselotte. Some Problematic New Age-related Aspects of the Stark & Bainbridge Theory of Religion : A Case of an Old Style Paradigm of Constructing ReligionIAHR International Association for the History of Religions : 2010. Konferensbidrag. 

Frisk, Liselotte. Globalization and Religious Encounters : Older Religious Traditions Meet Newer Traditions in Dalarna, SwedenThe Mechanics of Interreligious Encounters : 2010. Konferensbidrag. 

Frisk, Liselotte. Mindfulness : religiöst, sekulärt eller båda?, 2010. Konferensbidrag. 

Frisk, Liselotte. Registered Faith Communities in Sweden, 2010. Konferensbidrag. 

Frisk, Liselotte. New age, andlighet och livsåskådning : en webbaserad enkät i Sverige 2008CHAOS symposium 2009 : 2009. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Frisk, Liselotte. Barn i sekter: Konstruktionen av sekter i mediaReligion och media : 2009. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Frisk, Liselotte. Religion and Spirituality in SwedenReligion, Spirituality, and Everyday Practice : 2009. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Frisk, Liselotte, Gilhus, Ingvild, Kraft, Siv Ellen. New Age, Ingår i: Oxford Handbook of New Religious Movements, Oxford University Press, 2015. Kapitel av bok. 

Frisk, Liselotte, Nilsson, Sanja. Upbringing and Schooling of the Children in the Exclusive Brethren : The Swedish Perspective, 2015. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Frisk, Liselotte, Nynäs, Peter. Characteristics of Contemporary Religious Change: : Globalisation, neoliberalism and interpretative tencencies, Ingår i: Post-secular society., Transaction Publishers, 2012. Kapitel av bok. 

Frisk, Liselotte, Palmer, Susan. The Life Story of Helge Fossmo, Former Pastor of Knutby Filadelfia, as Told in Prison : A Narrative Analysis ApprochInternational Journal for the Study of New Religions, 2015, Vol. 6, No. 1, 51-73. Artikel : refereegranskat. 

Frisk, Liselotte, Åkerbäck, Peter. Den mediterande dalahästen : Religion på nya arenor i samtidens Sverige, Dialogos Förlag, 2013. Bok. 

Frisk, Liselotte, Åkerbäck, Peter. New religiosity in contemporary Sweden : the Dalarna study in national and international context, Equinox Publishing, 2015. Bok. 

Frisk, Liselotte, Åkerbäck, Peter, Höllinger, Franz. Size and Structure of the Holistic Milieu : A Comparison of Local Mapping-Studies inAustria and SwedenJournal of Contemporary Religion, 2014, Vol. 29, No. 2, 303-314. Artikel : refereegranskat. 

Frisk, Liselotte, Åkerbäck, Peter, Höllinger, Franz. Holistic Spirituality inSweden and Austria : A Comparison of Two Local Mapping-Studies in DifferentParts of Europe, 2012. Konferensbidrag. 

Gao, Man. Tone in Whispered Chinese, Ingår i: Encyclopedia of Chinese Language and Linguistics, Brill Academic Publishers, 2015. Kapitel av bok. 

Gao, Man. The Production of Mandarin Tones by Speakers of Swedish : The Effect of Pitch Accent on Tone Acquisition, 2015. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Gao, Man. Pitching it right: A comparative study between Swedish and American students’ tonal production in Mandarin ChineseSLE 2012, Stockholm University : Book of abstracts : 2012. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Gilsenan Nordin, Irene. "The Word and the Telling" : loss and survival in four contemporary poetsPoetry Salzburg Review, 2015, No. 27, 136-145. Artikel : refereegranskat. 

Gilsenan Nordin, Irene. ‘The Habits of Attention’: Landscape and Place – An Interview with Moya Cannon, Ingår i: Reimagining Ireland, Peter Lang, 2012. Kapitel av bok. 

Gilsenan Nordin, Irene. "Michael Longley: Poet of Nature, Poet of Plenitude", Ingår i: Gothenburg Studies in English, Acta Universitatis Gothoburgensis, 2008. Kapitel av bok. 

Gilsenan Nordin, Irene. Place and Belonging in Alexander McCall Smith's Mma Ramotswe, Ingår i: Contemporary Library, Libreriauniversitaria, 2013. Kapitel av bok. 

Gilsenan Nordin, Irene. An Interview with Booker Prize Winner, Anne Enright, Högskolan Dalarna, 2013. 

Gilsenan Nordin, Irene (red). Nordic Journal of English Studies : Irish Studies in the Nordic Countries, Göteborgs universitet, 2014. 

Gilsenan Nordin, Irene. The Place of Writing in the Poetry of W. B. Yeats and Patrick KavanaghNordic Journal of English Studies, 2014, No. 2, 43-56. Artikel : refereegranskat. 

Gilsenan Nordin, Irene. IntroductionNordic Journal of English Studies, 2014, Vol. 13, 1-5. Artikel : refereegranskat. 

Gilsenan Nordin, Irene. The place of writing in the poetry of W.B Yeats and Patrick KavanaghNordic Journal of English Studies, 2014, Vol. 13, No. 2, 43-56. Artikel : refereegranskat. 

Gilsenan Nordin, Irene. Viewpoints. Theoretical Perspectives on Irish Visual Texts by Claire Bracken and Emma Radley (eds.), Spanish Association for Irish Studies (AEDEI), 2014. 

Gilsenan Nordin, Irene. Nuala Ní Dhomhnaill 1952- : English-Born Irish Poet, Ingår i: Gale Literary Criticism Series: Poetry Criticism (GLCSPC), Gale Group, 2012. Kapitel av bok. 

Gilsenan Nordin, Irene. Space and Place in the Poetry of W.B Yeats and Patrick KavanaghAbstract for The European Federation of Associations and Centres of Irish Studies (EFACIS) conference, “Towards 2016: Old and New Irelands” - June 5-8, 2013 - National University of Ireland, Galway. : 2013. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Gilsenan Nordin, Irene. The Place of Writing: Yeats and Kavanagh, 2012. Konferensbidrag. 

Gilsenan Nordin, Irene. Space and Place in Contemporary Irish PoetryThe Island and the Arts : 2010. Konferensbidrag. 

Gilsenan Nordin, Irene. Singing the Earth: An Ecocritical Approach to Contemporary Irish Women’s PoetryChanges in Contemporary Ireland: Texts and Contexts : 2009. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Gilsenan Nordin, Irene. "Celebrating Human Life and Endeavour: Self, Gender and Community in Alexander McCall Smith's The No 1 Ladies Detective Agency"Mapping Africa in the English Speaking World : 2009. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Gilsenan Nordin, Irene. "Celtic Myths and Sagas"Uppsala Celtic Days : 2009. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Gilsenan Nordin, Irene. The Mysterious Measure of Things: The Landscape of the Land and the Landscape of the Mind in Contemporary Irish PoetryPoetic Ecologies: Nature as Text and Text as Nature in English-Language Verse : 2008. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Gilsenan Nordin, Irene. Poetically Man Dwells…..: : Place and Space in the Poetry of Moya CannonNordic Irish Studies Conference: "Place and Space" : 2008. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Gilsenan Nordin, Irene. “Poet of Nature, Poet of Peace: Michael Longley’s Song to the Earth.”Cultural Stylistics Conference : 2008. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Gilsenan Nordin, Irene. The Theme of Nature in Contemporary Irish PoetryIrish Studies Symposium : 2008. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Gilsenan Nordin, Irene, Hansen, Julie, Zamorano Llena, Carmen. Introduction: Conceptualizing Transculturality in Literature, Ingår i: Transcultural Identities in Contemporary Literature, Rodopi, 2013. Kapitel av bok. 

Gilsenan Nordin, Irene (red), Hansen, Julie (red), Zamorano Llena, Carmen (red). Transcultural Identities in Contemporary Literature, Rodopi, 2013. 

Gilsenan Nordin, Irene, Moi, Ruben. Nordic Irish Studies Special Issue : The Island and the Arts: Vol 11, Aarhus Universitetsforlag, 2012. Bok. 

Gilsenan Nordin, Irene, Negash, Tekeste. The English Language as Juggernaut in Ethiopia and Wider Africa, Ingår i: English Language as Hydra, Multilingual Matters, 2012. Kapitel av bok. 

Gilsenan Nordin, Irene, Zamorano Llena, Carmen. Introduction: The Urban and the Rural in the Irish Collective Imaginary, Ingår i: Reimagining Ireland, Peter Lang Publishing Group, 2012. Kapitel av bok. 

Gilsenan Nordin, Irene (red), Zamorano Llena, Carmen (red). Urban and Rural Landscapes in Modern Ireland : Language, Literature and Culture, Peter Lang Publishing Group, 2012. 

Gossas, Carina, Lindgren, Charlotte. Le long trajet vers le Nord : de la traduction de la littérature de jeunesse française en suédois, Ingår i: Stockholm Studies in Romance Languages, Stockholm University Press, 2015. Kapitel av bok. 

Gray, Billy. 'A Thrilling Beauty'? : Violence, Transcendence and the Shankill Butchers in Eoin McNamee's Resurrection ManEstudios Irlandeses, 2014, No. 9, 54-66. Artikel : refereegranskat. 

Gray, Billy. 'A thrilling beauty'? : Violence, Transcendence and the Shankill Butchers in Eoin McNamee's Resurrection Man, 2014. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Gray, Billy. Skeletons in the Historical Cupboard : Transculturality in Joseph O'Neill's Blood Dark Track, 2014. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Gray, Billy. 'You can't grab anything with a closed fist' : Reflections on Ulster Protestant Identity in Derek Lundy's Men That God Made Mad: A Journey Through Truth, Myth and Terror in Northern IrelandEtudes Irlandaises, 2015, Vol. 40, No. 1, 285-304. Artikel : refereegranskat. 

Gray, Billy (red), Dodou, Katherina (red). Special issue: Cultural Memory and the Remediation of Narratives of Irishness, Dalarna University Centre for Irish, 2014. 

Grosse, Ingrid. Global Care Work: Gender and Migration in Nordic Societies, 2012. 

Grosse, Ingrid. Individualization and the development of voluntary activitiesStudia Sociologica, 2013, Vol. 2, 86-99. Artikel : refereegranskat. 

Grosse, Ingrid. Gender values in Vietnam : between confucianism, communism, and modernizationAsian Journal of Peacebuilding, 2015, Vol. 3, No. 2, 253-272. Artikel : refereegranskat. 

Grosse, Ingrid. Rolf Å. Gustafsson, Politisk styrning och demokrati, Daidalos 2011 : bok recension, 2015. 

Grosse, Ingrid. Welfare services to promote social cohesion: are NGOs a solution?, Ingår i: Perspectives on Empowerment, Social Cohesion and Democracy, School of Health Sciences, Jönköping University, 2009. Kapitel av bok. 

Grosse, Ingrid. Icke-vinstdrivande välfärd i Sverige och Tyskland, Ingår i: När förvaltning blir business, Linköping University Electronic Press, 2013. Kapitel av bok. 

Grosse, Ingrid. Trade union representativeness in Vietnam, China and Sweden : How different are trade unions in communist and liberal-democratic countries?Conference Proceedings : 2015. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Grosse, Ingrid. Gender Values in Vietnam, 2015. Konferensbidrag. 

Gullö, Jan-Olof, Holgersson, Per-Henrik, Johansson, Sören. What software tools for music listening and music production have to teach us about learning and literacy?Next Generation Learning Conference 2012 : 2012. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Görts, Maria. Att skolas i historiemåleri, Ingår i: En målad historia, Göteborgs konstmuseum, 2014. Kapitel av bok. 

Hansen, Julie. Making Sense of the Translingual Text : Russian Wordplay, Names and Cultural Allusions in Olga Grushin's The Dream Life of SukhanovModern Language Review, 2012. Artikel : refereegranskat. 

Hansen, Julie. Memory Unleashed by Perestroika : Olga Grushin's "The Dream Life of Sukhanov"Welt der Slaven, 2011. Artikel : refereegranskat. 

Hansen, Julie. Making sense of the translingual text : Russian wordplay, names and cultural allusions in Olga Grushin's The Dream Life of SukhanovModern language review, 2012, Vol. 107, No. 2, 540-558. Artikel : refereegranskat. 

Hansen, Julie. The Line, Ingår i: The Literary Encyclopedia, The Literary Dictionary, 2011. Kapitel av bok. 

Hansen, Julie. Requiem pour l'Est, Ingår i: The Literary Encyclopedia, The Literary Dictionary Company, 2011. Kapitel av bok. 

Hansen, Julie. Olga Grushin, Ingår i: The Literary Encyclopedia, The Literary Dictionary, 2011. Kapitel av bok. 

Hansen, Julie. Stalinism Depicted from a Distance in Aleksandr Terekhov's Novel Kamennyi most, 2012. Konferensbidrag. 

Hansen, Julie. Memory, history and narrative in Andreï Makine’s Russian trilogyBritish Association of Slavonic and East European Studies Annual Conference : 2011. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Hansen, Julie. Memory Unleashed by Perestroika : Olga Grushin's A Dream Life of SukhanovTwenty-First Century European Literature: Mapping New Trends : 2010. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Hansen, Julie. ‘Nostalgia as re-creating the past’: Memory and History in the Novels of AndreïMakineCarolina Conference on Romance Literatures : 2009. Konferensbidrag. 

Hashim Al-Rubaye, Nejood. التحولات في لغة الإعلام العربي : قناة العربية نموذجاً,جريدة العالم, 2012, No. 672. Artikel. 

Hashim Al-Rubaye, Nejood. الجرجاني وتحليل النصالتأليف اللساني: نظرية الجرجاني في تحليل النص, 2014, Vol. 99. Artikel : refereegranskat. 

Hecht, Christian. Introduktion till att läsa och skriva vetenskaplig text inom svenska som andraspråk, 2014. 

Hedberg, Anna Sofia. Book Review : Carel Roessingh and Tanja Plasil. Between Horse & Buggy and Four-wheel Drive – Change and Diversity among Mennonite Settlements in Belize, Central America (2009) Amsterdam, VU University Press, Centre for Latin American Research and Documentation, 2012. 

Hedberg, Anna Sofia. Mennoniter, Ingår i: Södertörn studies on religion, Dialogos, 2012. Kapitel av bok. 

Hedberg, Anna Sofia. A National Strategy for Roma Inclusion 2012-2032 : Some notes on marginalization, participation and exclusion from a Roma activist perspective, 2013. Konferensbidrag. 

Hedberg, Anna Sofia. Speaking of “Peter Money” and Poor Abraham : Reactions to wealth, poverty and consumption among Old Colony Mennonites in BoliviaJournal of Mennonite Studies, 2013, Vol. 13, 87-104. Artikel : refereegranskat. 

Holgersson, Per-Henrik, Gullö, Jan-Olof, Johansson, Sören. På konstnärlig eller vetenskaplig grund : Olika förutsättningar för studenters lärandeNU2012 Gränstlöst lärande : 2012. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Hu, Lung-Lung. Tradition and Post-Modern : Moral and Legal Identity in A dream about Butterflies, 2013. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Hu, Lung-Lung. From Character to Radical : Chinese Etymology and Pedagogy, 2013. Konferensbidrag. 

Hu, Lung-Lung. Ghost and Justice : The Balance of Supernatural and Human Powers, 2013. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Hu, Lung-Lung. Causation, intention and identity in literature : An adultery case in “Judge Bao”List of Abstracts for Conference Transcultural Identity Constructions in a Changing World Dalarna University, Sweden, April 2-4, 2014 : 2014. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Hu, Lung-Lung. The legal conflict and self-assertion in Lai He's novels about colonized Taiwan, 2015. Konferensbidrag. 

Hu, Lung-Lung. The legal conflict and self-assertion in Lai He's novels about colonized Taiwan, 2015. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Hu, Lung-Lung, Gao, Man, Yang, Tao, Yan, Jia. Teaching Chinese Writing System in Web-based Education, 2013. Konferensbidrag. 

Hu, Lung-Lung, Yang, Tao. From Character to Radical : Combination of Modern and Tradition, 2013. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Hylén, Torsten. Essentialism i religionsundervisningen : Ett religionsdidaktiskt problemNordidactica - Journal of Humanities and Social Science Education, 2012, No. 2, 106-137. Artikel : refereegranskat. 

Hylén, Torsten. New Meanings to Old Rituals : The Emergence of Mourning Rituals in Shiʿite Islam, 2014. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Hylén, Torsten. Shiitisk islam i vardande : Myt, rit och identitet, Ingår i: Kultur och lärande, Högskolan Dalarna, 2015. Kapitel av bok. 

Hylén, Torsten. Closed and open concepts of religion : The problem of essentialism in teaching about religion, Ingår i: Textbook Gods, Equinox Publishing, 2014. Kapitel av bok. 

Hylén, Torsten. Myth, ritual and the early development of Shīʿite identity, 2015. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Hylén, Torsten. 'Conversion' and 'Religion' : Two Troublesome Concepts in the Study of Islam in Africa, 2013. Konferensbidrag. 

Hylén, Torsten. Revenge or Martyrdom! : The Story of the Penitents as a Link to the Early Development of Shi'ism, 2012. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Hylén, Torsten. Essentialism in religious education : Some reflections on a didactical problem, 2012. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Hylén, Torsten. Praying Aloud or in Silence? : On Conceptual Blending and Emotions in the Analysis of RitualsReligion, a Human Phenomenon: Xxth World Congress of the International Association for the History of Religions : 2011. Konferensbidrag. 

Inose, Hiroko. Traducir las onomatopeyas y las mímesis de manga : cómo recrear el simbolismo fonético japonésPuertas a la Lectura, 2012, No. 24, 97-109. Artikel : refereegranskat. 

Inose, Hiroko. Not Crossing the Bounday: What is Untranslatable in Bilingual Literature, 2014. Konferensbidrag. 

Inose, Hiroko. 「十帖源氏」スペイン語翻訳における文化的レファレンスの取り扱い(The handling of cultural references in translating Genji in Ten Chapters into Spanish)Kaigai Heian Bungaku Kenkyu Journal, 2015, Vol. 3, 91-98. Artikel. 

Inose, Hiroko. The functions of Japanese Sound Symbolic Words in Different Types of Texts and Their Translation, 2013. Konferensbidrag. 

Inose, Hiroko. Scanlation: Foreign Fans of Japanese Subculture Translating Manga, 2012. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Inose, Hiroko. Scanlation - What Fan Translators of Manga Learn in the Informal Learning EnvironmentThe Proceedings Book of ISLC 2012 : 2012. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Inose, Hiroko. Atsuko Suga: Vivir en el viaje entre dos mundos, 2011. Konferensbidrag. 

Inose, Hiroko. Translating Japanese Onomatopoeia and Mimetic Words in Manga into Spanish and English, 2011. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Inose, Hiroko. Translating Japanese Onomatopoeia and Mimetic Words in Manga into Spanish and EnglishForum Translationswissenschaft : 2012. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Inose, Hiroko, Edfeldt, Chatarina, Fjordevik, Anneli. Fan Culture as an Informal Learning Environment : Presentation of a NGL projectNGL 2012 NEXT GENERATION LEARNING CONFERENCE February 21–23, 2012 Falun, Sweden : CONFERENCE PROCEEDINGS : 2012. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Inoue, Miyoko. Suweedengo bogowasha no hatsuwa ni okeru nihongo no on'intekina nagasa no jitsugen ni tsuite, 2012. Konferensbidrag. 

Ip, Wei Hing. Enhancing intercultural communication in teaching chinese as a foreign language : An action research study, The Hong Kong Polytechnic University, 2015. Doktorsavhandling. 

Ip, Wei Hing. Enhancing Intercultural Communicative Competence in Chinese L2 Education – An Action Research, 2014. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Ip, Wei Hing. Role of Culture in the Acquisition of CSL – From the Perspective of Intercultural Communication Competence, 2014. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Ip, Wei Hing. Intercultural Communicative Competence in Teaching and Learning Chinese as a Foreign LanguageCLTA-GNY 2014 Annual Conference 12th New York International Conference on Teaching Chinese: May 3-4, 2014, New York University and Nanjing University, NY, USA : 2014. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Ip, Wei Hing. Flipping the Classroom – Integrating Intercultural Communication Competence into a Chinese Foreign Language Course, 2014. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Ip, Wei Hing. Role of Culture in the Acquisition of CSL – From the Perspective of Intercultural Communication CompetenceThe 21st International Conference of the International Association for Intercultural Communication Studies (IAICS) cum The 11th Biennual International Conference of the China Association for Intercultural Communication (CAFIC) : 2015. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Jansson, Bo G. Recension av Per Anders Wiktorssons doktorsavhandling Den utvidgade människan : Om Eyvind Johnsons Krilontrilogi, Föreningen för utgivande av Tidskrift för litteraturvetenskap, 2011. 

Jansson, Bo G. Recension av Håkan Bravinger, "Bära bud", Dalarnas Tidningar, 2008. 

Jansson, Bo G. Recension av Niccolo Ammaniti, "Mellan himmel och jord", Dalarnas Tidningar, 2008. 

Jansson, Bo G. Hugskott i dagbok ges ut : Recension av Olof Lagercrantz, "Vid sidan av: möten med författare från fyrtiotal till sjuttiotal, Dalarnas Tidningar, 2011. 

Jansson, Bo G. Speer på spåren : Recension av Joachim Fest, "Albert Speer: en biografi", Dalarnas Tidningar, 2009. 

Jansson, Bo G. Genialt av Oates : Recension av Joyce Carol Oates, "Älskade syster", Dalarnas Tidningar, 2009. 

Jansson, Bo G. Boken och författaren har ersatts av en skärmkulturFalu-Kuriren, 2011. Artikel : populärvetenskaplig. 

Jansson, Bo G. Recension av Göran Hägg, "I världsfurstens harem: Erik Johan Stagnelius och hans tid", Dalarnas Tidningar, 2007. 

Jansson, Bo G. Recension av J.R.R. Tolkien, "Húrins barn", Dalarnas Tidningar, 2008. 

Jansson, Bo G. Ranelid X 2 : Recension av Torbjörn Forslid & Anders Ohlsson, "Fenomenet Björn Ranelid", Dalarnas Tidningar, 2009. 

Jansson, Bo G. Recension av Sigge Eklund, "Sigges blogg 2005-2006", Dalarnas Tidningar, 2008. 

Jansson, Bo G. Recension av Inger Frimansson, "Ligga som ett O", Dalarnas Tidningar, 2007. 

Jansson, Bo G. Recension av Bodil Malmsten, "Kom och hälsa på mig om tusen år", Dalarnas Tidningar, 2008. 

Jansson, Bo G. Recension av Anders Johansson, "Nonfiction", Dalarnas Tidningar, 2008. 

Jansson, Bo G. Välkommen nyöversättning av Främlingen : Recension av Albert Camus roman, Dalarnas Tidningar, 2009. 

Jansson, Bo G. Litterär kanon och fotboll ur europeiskt perspektivFalukuriren, 2009. Artikel : populärvetenskaplig. 

Jansson, Bo G. TV - att roa och utbilda inte alltid förenligt : Recension av Louise Eklund & Lars O Lundgren, "Gustaf Fröding och Vackra Vivi: SVT:s villfarelser - och verkligheten, Dalarnas Tidningar, 2008. 

Jansson, Bo G. Gedigen avhandling om arbetarförfattare : Recension av Jimmy Vulovic, "Ensamhet och gemenskap i förvandling: vägar genom Eyvind Johnsons och Rudolf Värnlunds mellankrigsromaner, Dalarnas Tidningar, 2009. 

Jansson, Bo G. Infam buskis av Unni Drougge : Recension av Unni Drougge, "Bluffen", Dalarnas Tidningar, 2010. 

Jansson, Bo G. Gnagande oro för barnens hälsa : Recension av Mats Kempe, "Nattlampan tänd och dörren på glänt", Dalarnas Tidningar, 2011. 

Jansson, Bo G. Färgstarkt om relationer och tid : Recension av Antonio Tabucchi, "Tiden åldras fort", Dalarnas Tidningar, 2012. 

Jansson, Bo G. En diktare i tiden : Recension av 'Karlfeldt i sin tid: nio uppsatser om en skald och hans omvärld' i Falu-Kuriren/Dalarnas Tidningar den 18 juli 2012, 2012. 

Jansson, Bo G. Orosanden och den moderna författarrollen : [Om August Strindberg], 2012. 

Jansson, Bo G. Mats Israelsson/Fet-Mats : Den förstenade gruvdrängen, Ingår i: 111 betydande män och kvinnor i Världsarvet Falun under 400 år, Falu kommun, 2012. Kapitel av bok. 

Jansson, Bo G. Gunnar Tideström (1906-1985) : Litteraturprofessor och estetisk teoretiker, Ingår i: 111 betydande män och kvinnor i Världsarvet Falun under 400 år, Falu kommun, 2012. Kapitel av bok. 

Jansson, Bo G. Hans Järta (1774-1847) : Huvudpersonen bakom Regeringsformen 1809, Ingår i: 111 betydande män och kvinnor i Världsarvet Falun under 400 år, Falu kommun, 2012. Kapitel av bok. 

Jansson, Bo G. Ludvikaförfattare ger oss Kierkegaards tankar i vår tid : Recension av Ingmar Simonsson, 'Människans möjligheter - enligt Kierkegaard' (2013), Dalarnas tidningar AB, 2013. 

Jansson, Bo G. Nytt ljus över 1800-talsromanen : Recension av Sara Danius, "Den blå tvålen: romanen och konsten att göra saker och ting synliga", Dalarnas Tidningar, 2013. 

Jansson, Bo G. Falu gruva i skönlitteraturen : Med särskild hänsyn till diktningen kring Fet-Mats-motivet, Högskolan Dalarna, 2012. Bok. 

Jansson, Bo G. Manns allvarligt menade ursäkt : recension av Thomas Manns Doktor Faustus i nyöversättning till svenska (Bonnier, 2015), 2015. 

Jansson, Bo G. Livströst i novellform : Recension av Ilmar Taska 'Skönare än livet', Dalarnas Tidningar, 2015. 

Jansson, Bo G. Spelet mellan stor konst och banalitet : Om Kristina Lugns författarskap, 2015. 

Jansson, Bo G. Fet-Mats-historien i postmodern tappning : Om Julian Barnes novell The Story of Mats Israelson, Ingår i: "Om det man inte kan tala måste man sjunga", Mittuniversitetet, 2015. Kapitel av bok. 

Jansson, Bo G (red). The Significance of World Heritage : Origins, Management, Consequences : The Future of the World Heritage Convention in a Nordic Perspective, Högskolan Dalarna, 2013. 

Jansson, Bo G. Ljuga vitt och brett utan att ljuga : den svenska prosaberättelsen i den postmoderna skärmkulturens tidevarv: filosofisk grund, innehåll och form, Högskolan Dalarna, 2013. Bok. 

Jansson, Bo G (red), Ångström Grandien, Inga Lena (red). Fornstora dagar : En antologi med texter om Falun, Stora Kopparberget och Sveriges stormaktstid, Högskolan Dalarna, 2012. 

Johansson, Sverker. The thinking Neanderthals : what do we know about Neanderthal cognition?Wiley Interdisciplinary Reviews, 2014, Vol. 5, No. 6, 613-620. Artikel : refereegranskat. 

Johansson, Sverker. Neanderthals did speak, but FOXP2 doesn't prove itBehavioral and Brain Sciences, 2014, Vol. 37, No. 6. Artikel. 

Johansson, Sverker. Language abilities in neanderthalsAnnual Review of Linguistics, 2015, Vol. 1, 311-332. Artikel : refereegranskat. 

Johansson, Sören. Unga musikers ”lives” i skilda världar : Fallstudier av unga musikers agerande som medieproducenter under etableringprocesser åren 2007-2011: 2013. Konferensbidrag. 

Johansson, Sören. Värden unga musikers framföranden skapar enligt användning av deras videoklipp : Delresultat: Musik som karriärMIRAC 26-27 nov 2014 Stockholm : 2014. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Johansson, Sören. Från prövande till skyddande : en fallstudie av utvecklingen av direktströmmad musikfestivalVidgade vyer över musiken : 2015. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Johansson, Sören. Videoobservation as a tool for instrumental teachers in musicFormellt och informellt lärande med stöd av teknik : 2015. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Johansson, Sören. Hörbara skillnader i unga musikers inspelningar av sina framföranden som ljudfiler mot videoklipp, 2015. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Johansson, Sören. Videoobservation som redskap för instrumentallärare, Ingår i: Knowledge formation in and through music, Royal College of Music, 2015. Kapitel av bok. 

Jon-And, Anna. Tendências universais na marcação de plural at variedades africanas and brasileiras do português, 2012. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Jon-And, Anna. Tendências comuns na marcação de plural at variedades africanas and brasileiras do português, 2012. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Jon-And, Anna, Aguilar, Elliot. Modelling contact-induced language change in Angolan Portuguese, 2014. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Jon-And, Anna, Parkvall, Mikael, Funcke, Alexander. Word Length and word frequency in pidgins and creoles, 2014. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Jon-And, Anna, Álvarez, Laura. A linguagem do Cafundó: caracterização de uma afro-variedade do português, 2014. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Jon-And, Anna, Álvarez, Laura. A Cupópia: características gramaticais and lexicais de uma afro-variedade do português no Brasi, 2014. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Jon-And, Anna, Álvarez, Laura. Afro-Brazilian Cupópia : language contact, lexically-driven deliberate change and its grammatical outcomes, 2014. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Jonsson, Herbert. En bloggare i 900-talets Japan : Sei Shônagon, Kuddboken, Föreningen karavan, 2012. 

Jonsson, Herbert. Shasei as an Ecocritical Perspective in Contemporary Haiku, 2014. Konferensbidrag. 

Jonsson, Herbert. What may be gained from mistranslations of Japanese haiku?, 2015. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Jonsson, Herbert. Defense of rules or creative innovation? : A discussion of the essences of seasonal topics in Japanese haiku, 2013. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Jonsson, Herbert. Haikai poetry and the Japanese commentary tradition, 2013. Konferensbidrag. 

Jonsson, Herbert. Nioizuke : reconsidering verse linking in haikai no renga, 2011. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Jonsson Wallin, Ingrid, Mattsson, Hållbus Totte, Sverrisson, Arni. Sami and Swedish from glass plates to documentary film, 2013. Konferensbidrag. 

Julie, Skogs. Features of orality, academic writing and interaction in asynchronic student discussion forumsNordic Journal of English Studies, 2014, Vol. 23, No. 3, 54-82. Artikel : refereegranskat. 

Karlsohn, Irina. History and Modernity in the Works of Alexander SolzhenitsynToronto Slavic Quarterly, 2015, Vol. 54, 12-25. Artikel : refereegranskat. 

Karlsohn, Irina. Historia och modernitet hos Aleksandr SolzjenitsynArche - tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur, 2011, No. 36-37. Artikel. 

Karlsohn, Irina. Anmärkningar om Dostojevskijs novell "Ett svagt hjärta”Psykoanalytisk Tid/Skrift, 2010, No. 30-31. Artikel. 

Karlsohn, Irina. Ellis i Francisk Assizskij, Ingår i: Gothenburg Slavic Studies, Department of Languages and Literatures, University of Gothenburg, 2009. Kapitel av bok. 

Karlsohn, Irina. Aleksandr Solzhenitsyn kak istorik i ideolog, 2013. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Karlsson, Fredrik. Critical anthropomorphism and animal ethicsJournal of Agricultural and Environmental Ethics, 2012, Vol. 25, No. 5, 707-720. Artikel : refereegranskat. 

Karlsson, Fredrik. Anthropomorphism and mechanomorphismHumanimalia - a journal of human/animal interface studies, 2012, Vol. 3, No. 2, 107-122. Artikel : refereegranskat. 

Karlsson, Fredrik. Maybe-moral animals and the functions of morality : A critique of ethological research on pro-social behavior of animals, . 

Karlsson, Fredrik. What's controversial about moral animals?, 2013. Konferensbidrag. 

Kemuma, Joyce. Gender intersects : African women Negotiate visibility from spaces of invisibility in Sweden, Ingår i: The Invisible Girl, Department of Applied Educational Studies, Umeå University, 2012. Kapitel av bok. 

Kemuma, Joyce. Multiple margin spaces : Can gender perspective explain the ‘withins’ and ‘withouts’ of these black women?40th Annual Congress of the Nordic Educational Research Association 8 – 10 March 2012 : 2012. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Kemuma, Joyce. Language, culture and marginalization in Sweden : Biographies for Teachers from the Third World wanting to become Teachers in the First World, 2012. Konferensbidrag. 

Korolczuk, Elzbieta, Saxonberg, Steven. Strategies of contentious action : a comparative analysis of the women's movements in Poland and the Czech RepublicEuropean Societies, 2015, Vol. 17, No. 4, 404-422. Artikel : refereegranskat. 

Kullberg, Christina. Richard Price ou le Canadien de Petite-Anse : Ouvertures et limites d’une anthropologie hybride, Ingår i: Francophone Postcolonial Studies, Liverpool University Press, 2012. Kapitel av bok. 

Kullberg, Christina. We have to keep moving : Transnational witnessing in Dany Laferrière's The World is Moving Around Me, Ingår i: Transcultural Identity Constructions in a Changing World, Peter Lang Publishing Group, 2015. Kapitel av bok. 

Kullberg, Christina. ’Le sanctuaire païen’: le géo-libertinage de René DepestreCaribbean Globalizations : Genre, Histories, and Cultures : 2010. Konferensbidrag. 

Ladendorf, Martina. Freelance Journalists’ Ethical Boundary Settings in Information WorkNordicom Review, 2012, No. 1. Artikel : refereegranskat. 

Ladendorf, Martina, Edström, Maria. Freelance journalists as flexible workforce in media industriesJournalism Practice, 2012, Vol. 6, No. 3, 1-11. Artikel : refereegranskat. 

Laine, Anna. Intervention or inspiration? : Kolam and fieldwork ethics in the Tamil diasporaAnthropology Today, 2012, Vol. 28, No. 6, 3-6. Artikel : refereegranskat. 

Larsson, Patrik. Master and memory ground : studies of Viking rune stone carver and writing environments in the Nordic countries, 2011. 

Larsson, Patrik. Några nedslag bland Dalarnas runinskrifter, Ingår i: Kultur och lärande, Högskolan Dalarna, 2015. Kapitel av bok. 

Lebedeva, Nadezda, Ridder, Iris. Thinking play in Early Childhood Education through system perspectives, 2015. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Leblanc, André. Prolégomènes à la rhétorique de la mauvaise conscience chez les pré-romantiquesXIX Congrès des romanistes scandinaves, Université d'Islande, 12-15 août 2014, RÉSUMÉS : 2014. Konferensbidrag. 

Leblanc, André. Les Défis posés par l'enseignement de la littérature en ligneSynergies Pays Scandinaves, 2013, No. 8, 101-111. Artikel : refereegranskat. 

Leblanc, André. Le Statut comparé de l'autofiction chez Benjamin Constant et Amélie Nothomb : une histoire de genre?Synergies Pays Scandinaves, 2014, No. 9, 37-48. Artikel : refereegranskat. 

Leblanc, André. De l'emploi du discours rapporté féminin et masculin chez Benjamin ConstantLe Discours et la langue. Revue de linguistique française et d'analyse du discours, 2015, Vol. 7, No. 1, 99-108. Artikel : refereegranskat. 

Leblanc, André. La réception comparée de Stupeur et tremblements d’Amélie NothombActes du XVIIIe congrès des romanistes scandinaves/Actas delXVIII congreso de romanistas escandinavos : 2012. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Leblanc, André, Lindgren, Charlotte. Development of on-line courses focusing on qualityProceedings - The Open and Flexible Higher Education Conference 2013. Hosted by the FIED and the UMPC in Paris : 2013. Konferensbidrag. 

Lentina, Alda Maria. Agustina Bessa-Luís ou une poétique du féminin : (Agustina Bessa-Luís or a female poetics)Estudios Románicos, 2015, Vol. 24, 19-32. Artikel : refereegranskat. 

Lentina, Alda Maria. A catástrofe pós-colonial: ler António Lobo Antunes «à rebours», 2014. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Lentina, Alda Maria. Literatura e Diáspora portuguesa em França: a história de um “entre-deux”, 2015. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Lentina, Alda Maria. A "Outra História" de Agustina, 2014. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Leon Vegas, Carolina. Fanfiction : la anonimicidad, el texto y el armarioAportaciones para una ecucación linguística y literaria en el siglo XXI : 2013. Konferensbidrag. 

Leon Vegas, Carolina. El teatro de García Lorca y la transfiguración del personaje masculinoTeatro: Revista de Estudios Culturales, . Artikel : refereegranskat. 

Leon Vegas, Carolina. En busca del espacio perdido; la crisis y el espacio urbano en La habitación oscura y Animales domésticosRevista de literatura (Madrid), . Artikel : refereegranskat. 

Liljas, Juvas Marianne. Den Munktellska salongen i Falun : En studie i salongens pedagogik under 1800-talet, Ingår i: Kungl. Skytteanska Samfundets Handlingar, Acta Regiea Societatis Skytteane; Umeå Studies in History and Education: A Book Series in Educational History, History Education and Historical Culture, Kungl. Skytteanska Samfundet, 2015. Kapitel av bok. 

Lindgren, Charlotte. He speaks as children speak : more orality in translations of modern Swedish children’s books into French?, Ingår i: Translating fictional dialogue for children and young people, Frank & Timme, 2012. Kapitel av bok. 

Lindgren, Charlotte. Emploi des temps du passé dans des récits d’enfants francophones en Suède, à partir de livres illustrésCahiers Chronos, volume 26, 2013, Vol. 26, 201-218. Artikel : refereegranskat. 

Lindgren, Charlotte. La voix de l’enfant dans l’œuvre traduite en français de Moni NilssonTrans Revista de traductología, 2014, No. 18, 67-83. Artikel : refereegranskat. 

Lindgren, Charlotte. Dépasser la dichotomie entre évaluation formative et sommative : l’évaluation en ligne au département de français de l’université de DalécarlieSynergies Pays Scandinaves, 2013, No. 8, 113-126. Artikel : refereegranskat. 

Lindgren, Charlotte. Postcolonial Polysystems: The Production and Reception of Translated Children’s Literature in South Africa, Taylor & Francis Group, 2015. 

Lindgren, Charlotte. Historisk översikt över barn- och ungdomslitteratur i den akademiska världen, 2014. Konferensbidrag. 

Lindgren, Charlotte. Akademiska studier av översättning av barn- och ungdomslitteratur : en historisk översikt med fokus på Sverige och Frankrike, Ingår i: Kultur och lärande, Högskolan Dalarna, 2015. Kapitel av bok. 

Lindgren, Charlotte. Que reste-t-il du personnage de Findus dans les voix de Pettson et Picpus : étude d’une traduction du suédois au françaisMilli Mála, 2015, Vol. 7, 309-331. Artikel : refereegranskat. 

Lindgren, Charlotte. Identitet och gestaltning av en katt som är ett barn (eller tvärtom) : Ett exempel från en modern svensk barnbok och dess översättning till franska, Ingår i: Kultur och lärande, Högskolan Dalarna, 2015. Kapitel av bok. 

Lindgren, Charlotte, Gossas, Carina. Traduction et interculturalité : un exemple de livres illustrés suédois contemporains, Ingår i: CIPA, collection « Langage et société », CIPA, 2014. Kapitel av bok. 

Lindgren, Charlotte, Inose, Hiroko. Translating Japanese Manga into French, 2012. Konferensbidrag. 

Lindquist, Torkel. Review av: Bassiouney, R. (ed.), 2010, Arabic and the Media: Linguistic Analysis and ApplicationsActa Orientalia, 2012. Artikel : refereegranskat. 

Lindquist, Torkel. Tidig kristen polemik mot judendomen i Afrahats syriska arbete : Demonstrationer (nr. 5, 11-13), Ingår i: Plogbillar och Svärd, Molin och Sorgenfrei, 2012. Kapitel av bok. 

Lindquist, Torkel. Tidig kristen syrisk polemik mot judar och muslimerOrientaliska Studier, 2012, No. 130, 5-15. Artikel. 

Lopez, Juan, Thompson, Mark, Saxonberg, Steven. Toward an explanation of transitions and non-transitions from communism : proceedings from a symposium held at Dalarna College in Falun,March 2001Kultur och lärande, 2001. Rapport. 

Lundberg, Erik, Sedelius, Thomas. National Linkages and Ambiguous EU Approaches among European Civil Society OrganisationsJournal of Contemporary European Research, 2014, Vol. 10, No. 3, 322-336. Artikel : refereegranskat. 

Lynch, John (red), Dodou, Katherina (red). The Leaving of Ireland : Migration and Belonging in Irish Literature and Film, Peter Lang Publishing Group, 2015. 

Magrinyà Badiella, Carles. “Un nuevo enfoque: alquimia y ritos en el Quijote”, 2015. 

Magrinyà Badiella, Carles. La alquimia en Cervantes, 2015. Konferensbidrag. 

Magrinyà Badiella, Carles. Alquimia y engaño en Cervantes, 2015. Konferensbidrag. 

Malmsten, Solveig. Dativ i modern färöiska : En fallstudie i grammatisk förändring, Uppsala universitet, 2015. Doktorsavhandling. 

Mattsson, Hållbus Totte. Ljufligt och Grufligt - om musiklivet i Falun i samband med Karl XI:s besök vintern 1673, Ingår i: Kultur och lärande, Högskolan Dalarna, 2013. Kapitel av bok. 

Mattsson, Hållbus Totte. Audiovisuella loopar och kollektiv live-loopingDansk Musikforskning Online (DMO) Saernummer 2015 lyd-musikproduktion, 2015, Vol. 6, 47-63. Artikel : refereegranskat. 

Mattsson, Hållbus Totte. Audiovisuella looparMIRAC Music Interdisciplinary Research & Analysis Center Konferensbidrag Ett förändrat musiklandskap Stockholms Universitet, november 2014 : 2014. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Mattsson, Hållbus Totte. Audiovisual Looping, 2014. Konferensbidrag : populärvetenskaplig. 

Mattsson, Hållbus Totte. Audiovisuella looparNordiske konference om lyd-­ og musikproduktion, Aalborg Universitet Musikkens Hus 12-13 Maj 2015 : 2015. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Mattsson, Hållbus Totte. Dagens teknik som konstnärligt redskapNordisk forskarkonferens inom Ljud- och musikproduktion Falun 13-14 november 2013 : 2013. Konferensbidrag. 

Mattsson, Hållbus Totte. A life worth living : How does a Photo Sound?International Visual Methods Conference 3 - IVMC3 Wellington New Zealand , 2-6 September, 2013 : 2013. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Mattsson, Hållbus Totte. Audiovisual loopingTMH-QPSR, KTH : 2012. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Mattsson, Hållbus Totte, Nordin, Johan, Beckman, Daniel. Lilla bandet i stora världenKonferensbidrag Vidgade vyer över musiken, Stockholms Universitet, november 2015 : 2015. Konferensbidrag. 

Mattsson, Hållbus Totte, Sundin, Sten. Användning av OER och video i undervisning och lärande, 2015. Konferensbidrag. 

Niendorf, Mariya, Inose, Hiroko. The Suitability of E-learning for Teaching Intermediate/Advanced Level JapaneseThe Suitability of E-learning for Teaching Intermediate/Advanced Level Japanese : 2012. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Nigrisoli Wärnhjelm, Vera. Il viaggio in Scandinavia di un rappresentante della casa d'Este nel SeicentoSettentrione, 1999, No. 11, 112-127. Artikel : refereegranskat. 

Nigrisoli Wärnhjelm, Vera. Francesco Negri e le edizioni della sua opera Viaggio settentrionaleAtti del VI Congresso degli Italianisti Scandinavi, 2003, 351-360. Artikel. 

Nigrisoli Wärnhjelm, Vera. La Biblioteca Comunale di Fermo e il fondo RicciLettere dalla Facoltà, 2003, Vol. VI, No. 5, 26-27. Artikel : refereegranskat. 

Nigrisoli Wärnhjelm, Vera. Romolo Spezioli, medico di Cristina di SveziaSettentrione, 1994, 25-38. Artikel : refereegranskat. 

Nigrisoli Wärnhjelm, Vera. Una lettera inedita del cardinale Decio Azzolino jr sulla nascita della Biblioteca Comunale di Fermo, Ingår i: Medici e medicina nelle Marche : lo Studio Firmano e la storia della medicina : Fermo, 1955-2005, Andrea Livi, 2005. Kapitel av bok. 

Nigrisoli Wärnhjelm, Vera. Lettere dalla Svezia. Il capitano Lorenzo Adami alla regina Cristina e al cardinale Azzolino. 1665., Stockholms Universitet, Institutionen för franska och italienska, 2000. Doktorsavhandling. 

Nigrisoli Wärnhjelm, Vera (red). I Fermani alla corte della regina Cristina di Svezia, Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, 2001. 

Nigrisoli Wärnhjelm, Vera. Un carteggio del 1665 : Le lettere di Lorenzo Adami alla regina Cristina di Svezia e al Cardinale Azzolino, Institutionen för franska och italienska, Stockholms universitet, 1998. Licentiatavhandling. 

Nigrisoli Wärnhjelm, Vera. L'italiano in Svezia nel Seicento attraverso le testimonianze di viaggiatori italianiNasleđe, Journal of literature, language, arts and culture, 2014, Vol. 11, No. 29, 173-189. Artikel : refereegranskat. 

Nigrisoli Wärnhjelm, Vera. In viaggio con la regina Cristina. Lettere di Orazio Del Monte e Cesare Macchiati (1667)Carte di Viaggio, 2013, No. 6, 67-98. Artikel : refereegranskat. 

Nigrisoli Wärnhjelm, Vera. Gli studi italiani sulla regina Cristina di Svezia negli ultimi cinquant'anniStudi di italianistica nordica. Atti del X Congresso degli Italianisti Scandinavi : 2014. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Nigrisoli Wärnhjelm, Vera. Osservazioni sul lessico di alcune lettere del Seicento del capitano Lorenzo AdamiActa Universitatis Stockholmiensis - Romanica Stockholmiensia : 2000. Konferensbidrag. 

Nigrisoli Wärnhjelm, Vera. Apollonio Menabeni, protomedico di Giovanni III di Svezia, e il suo trattato sull'alceAtti della XXXVII Tornata degli Studi storici dell’Arte Medica e della Scienza : 2008. Konferensbidrag. 

Nigrisoli Wärnhjelm, Vera. Tre lettere del Seicento su Cristina di Svezia. : Lorenzo Adami al cardinale Decio Azzolino.Congresso degli italianisti scandinavi (4 : 1995 : København): Atti del IV Congresso degli Italianisti Scandinavi : 1996. Konferensbidrag. 

Nigrisoli Wärnhjelm, Vera. Lorenzo Adami, capitano di Cristina di Svezia, e la monaca di Aquisgrana, Cristina Drakenhielm : Storia di una conversioneAtti del V Congresso degli Italianisti Scandinavi : 2000. Konferensbidrag. 

Nigrisoli Wärnhjelm, Vera. Una lettera inedita del cardinale Decio Azzolino jr sulla nascita della Biblioteca Comunale di FermoAtti della XXXVI Tornata degli Studi storici dell’Arte Medica e della Scienza : 2003. Konferensbidrag.

Nigrisoli Wärnhjelm, Vera. Le accademie svedesi della regina CristinaI convegni di Classiconorroena : 2005. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Nigrisoli Wärnhjelm, Vera. Il viaggio in Svezia del conte Raimondo Montecuccoli nel 1654, 2011, No. 4, 45-52. Artikel : refereegranskat. 

Nigrisoli Wärnhjelm, Vera. Medicina e medici di corte in Svezia in età moderna: luoghi e itinerari formativi, Ingår i: La formazione del medico in età moderna (sec. XVI-XVIII), EUM, 2012. Kapitel av bok. 

Nigrisoli Wärnhjelm, Vera, Aresti, Alessandro. Sul Viaggio settentrionale(1700) di Francesco Negri. Con uno spoglio lessicale degli scandinavismiCarte di Viaggio, 2015, Vol. 8, 43-71. Artikel : refereegranskat. 

Nilsson, Sanja. From Children of God to Children of Members : Changing Views on Children in TFI 1988-2013, 2013. Konferensbidrag. 

Nilsson, Sanja. Exploring Alternative Childhoods : Studying Kids in CultsSociology of Family, Social Life and Childhood : 2014. Konferensbidrag. 

Nilsson, Sanja. "She sees the smallest ones" : Children's construction of love and longing for the charismatic leader in Knutby FiladelfiaChildren in new and minority religions : 2015. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Nittve, Sara. Crossing i två svenskspråkiga samtidsromanerSvenskan i Finland 15 : 2015. Konferensbidrag. 

Nykanen, Arne, Wingstedt, Johnny, Sundhage, Johan, Mohlin, Peter. Sketching sounds : kinds of listening and their functions in designingDesign Studies, 2015, Vol. 39, 19-47. Artikel : refereegranskat. 

Nykänen, Arne, Wingstedt, Johnny, Sundhage, Johan, Mohlin, Peter. Sketching sounds : listening, moving and listening again, 2014. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Nyström Höög, Catharina. Värdegrundstexter - ett nytt uppdrag för klarspråksarbetet?Sakprosa, 2015, Vol. 7, No. 2, 1-16. Artikel : refereegranskat. 

Nyström Höög, Catharina. Klarspråk och klarspråksarbete - ett tema i tidenSakprosa, 2015, Vol. 7, No. 2, 1-8. Artikel : refereegranskat. 

Nyström Höög, Catharina. Klarspråk i framtidenBulletinen Klarspråk, 2015, 3-3. Artikel : populärvetenskaplig. 

Nyström Höög, Catharina. Blicken, buren och den vita snön : Nyckelord som utgångspunkt för en läsning av Darling River, Ingår i: Det skönlitterära språket, Morfem, 2015. Kapitel av bok. 

Nyström Höög, Catharina. För många texter kan skymma sikten : Om myndigheternas uppdrag, tidens ideal och policydokument vid svenska myndigheterMyndighetstexter ur medborgarperspektiv : 2015. Konferensbidrag. 

Nyström Höög, Catharina. One song with different tunes? : The novels Darling River and Lolita and their intertextual relations, 2015. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Nyström Höög, Catharina. Visual Resources at Work : Atmosphere and Agency in platforms of values, 2015. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Nyström Höög, Catharina, Björkvall, Anders. "Vi är professionella i vårt agerande och levererar i tid med rätt kvalitet" : Svenska myndigheters värdegrundstexter som multimodal genre, 2015. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Nyström Höög, Catharina, Söderlundh, Hedda, Sörlin, Marie. Myndigheterna har ordet : om kommunikation i skrift, Norstedts, 2012. Bok.

Parkhouse, Anna. Does Speed Matter? The Impact of the EU Membership Incentive on Rule Adoption in Minority Rights Legislation"The European Union and the Politicization of Europe", Lisbon, Portugal, 26-27 September 2014 : 2014. Konferensbidrag. 

Pettersson, Åsa. Children’s programmes and the narration of TV technology, Ingår i: Contemporary Television Series: Narrative Structures and Audience Perception, Cambridge Scholars Publishing, 2014. Kapitel av bok. 

Pettersson, Åsa. Which children are to consume Swedish public service TV?, 2014. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Pettersson, Åsa. Måste barn alltid lära sig av barnkulturen?, 2014. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Pettersson, Åsa. The represented child: : A study of Swedish public service TV for children, 2015. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Pruth, Alex. Uma Comparação Fenomenográfica das Pesquisas Científicas sobre o Ensino de Sociologia na Rede Escolar Sueca e Pública BrasileiraRevista Inter-Legere, 2013, No. 13, 284-297. Artikel : refereegranskat. 

Pruth, Alex. Uma avaliacão fenomenográfica dos cursos suecos baseados na webRevista FACISA ON-LINE, 2013, Vol. 1, No. 1, 1-13. Artikel : refereegranskat. 

Pruth, Alex. A transcultural analysis of the construction of social movements’ identity in Brazil : the construction of identity within social movements such as the Christian Base Communities (CBCs), the Comissão Pastoral da Terra (CPT) and the Movimento de Educação Popular (MEB), in BrazilList of Abstracts for Conference Transcultural Identity Constructions in a Changing World Dalarna University, Sweden, April 2-4, 2014 : 2014. Konferensbidrag. 

Pruth, Alex. Uma Comparação Fenomenográfica das Pesquisas Científicas sobre o Ensino de Sociologia na Rede Escolar Sueca e Pública BrasileiraIII Encontro Nacional sobre o Ensino de Sociologia na Educação Básica 31 de maio a 03 de junho de 2013, Fortaleza (CE) : 2013. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Pruth, Alex. Problemas e Desafios na Implementação do Ensino Superior à Distância Sueco e Brasileiro: : notas para uma reflexão sociológica sobre a produção científica sueco-brasileira sobre o tema.A Sociologia como Artesanato Intelectual : 2013. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Purcell Sjölund, Anita. My Name is SamoanNegotiating Modern Pacific Island Identities : 2015. Konferensbidrag : populärvetenskaplig. 

Purcell Sjölund, Anita. My name is Gary Cooper : Western popular culture and Samoan cultural identity, 2014. Konferensbidrag. 

Purcell Sjölund, Anita. Exploring 'Samoaness' in the Samoan language film The Orator (O Le Tulafale)The Proceedings Book of ISLC 2012 : 2012. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Purcell-Sjölund, Anita. Laffing wif ’n at da Fob, paht hooz da Fob? A discussion of the comedy performances of The Laughing Samoans in New Zealand : (Laughing with and at the Fob, but who's the Fob?)The Stockholm 2013 Metaphor Festival, Stockholm University, 29 - 31 August 2013 : 2013. Konferensbidrag. 

Ridder, Iris. För alt det ondt är / så skal tu rädas Och emot alt gott / så skal tu glädias : Emotionernas didaktiska funktion i en moralisk tärningsspelbok för bergsmän från början av 1600-talet, Ingår i: Kultur och lärande, Högskolan Dalarna, 2012. Kapitel av bok. 

Ridder, Iris. Att sluta från början: tidigmodern läsning och folkbokens receptionsestetik, review by Iris Ridder, Sällskapet för 1700-talsstudier, 2012. 

Ridder, Iris. Fortune telling, gambing and decision-making at Stora Kopparberget in the early 17th century, Ingår i: Arbetsrapport / Högskolan Dalarna, Högskolan Dalarna, 2013. Kapitel av bok. 

Ridder, Iris. Dicing towards Death : An Oracle Game for Miners at the Falun Copper Mine from the Early Seventeenth Century, Ingår i: COLLeGIUM: Studies across Disciplines in the Humanities and Social Sciences, Collegium for Advanced Studies, 2015. Kapitel av bok. 

Ridder, Iris. Das Losbuch Ett litet Tidhfördriff des Grubenschreibers Gisle Jacobsson und das mittelalterliche Dobbelspiel, Ingår i: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde - Ergänzungsbände, Walter de Gruyter, 2014. Kapitel av bok. 

Ridder, Iris. Finding best practices within education, 2015. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Ridder, Iris. Fortune Telling, Gambling and Decision-Making at Stora Kopparberget in the Early 17th CenturyArbetsrapport / Högskolan Dalarna : 2013. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Ridder, Iris. The use of games in medieval mining societies, 2012. Konferensbidrag. 

Rodin, Therese. Kvinnor och gudinnor på gränsen till den äldsta förhistorien : sumeriska kvinnors möjlighet till maktutövande, 2013. Konferensbidrag. 

Rodin, Therese. The activities in the Old Babylonian school : Inculcation of ideology through ritual behavior, 2014. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Rodin, Therese. The goddess Ninlil in the Sumerian pantheon : An artificial creation and spouse to an immigrating god?, 2013. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Rodin, Therese. The Sumerian Mother Goddesses and Their Relation to Life, Death and Power, 2012. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Rodin, Therese. Kvinnor och gudinnor på gränsen till den äldsta förhistorien : sumeriska kvinnors möjlighet till maktutövande, 2014. Konferensbidrag. 

Rodin, Therese. Vad var det som hände på Cederbergen? : En episod i det sumeriska eposet ‘Gilgamesh och Huwawa’, Ingår i: Vägar till insikt och utsikt, Artos & Norma bokförlag, 2014. Kapitel av bok. 

Rodin, Therese. The world of the Sumerian mother goddess : an interpretation of her myths, Uppsala universitet, 2014. Doktorsavhandling. 

Rodin, Therese. The Birth-giving Earth and the Hero: a mythological theme in Mesopotamian literatureDynamics of Religion: Past and Present : 2015. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Rosenkvist, Wei Hing. Teaching Intercultural Communication in Foreign Language Education through Video ConferencingLMS Lingua, 2013, No. 1, 20-24. Artikel : refereegranskat. 

Sabet, Amr. Madawi Al-Rashid (2013). A Most Masculine State: Gender, Politics, and Religion in Saudi Arabia., 2014. 

Sabet, Amr. Andrew Hammond (2012). The Islamic Utopia : The Illusion of Reform in Saudi Arabia, 2014. 

Sabet, Amr. Princes, Brokers, and Bureaucrats, Routledge, 2014. 

Sabet, Amr. Taha J. Alalwani (2011). Apostasy in Islam, 2013. 

Sabet, Amr. Corruption, governance and collective sanctions: : can a wicked problem be tamed?Study of Changing Societies, 2012, Vol. 1, No. 6, 67-104. Artikel : refereegranskat. 

Sabet, Amr. Wilayat al-Faqih and the meaning of Islamic government, Ingår i: A Critical Introduction to Khomeini, Cambridge University Press, 2014. Kapitel av bok. 

Sabet, Amr. Monetary union in the gulf : prospects for a single currency in the Arabian peninsula, Routledge, 2012. 

Sabet, Amr. A metahistory of the clash of civilisations, 2012. 

Sabet, Amr. Arab youth : Special mobilization in times of risk, 2013. 

Sabet, Amr. Geopolitics of a changing world order : US strategy and the scramble for the Eurasian heartlandContemporary Arab Affairs, 2015, Vol. 8, No. 2, 163-180. Artikel : refereegranskat. 

Sabet, Amr. Islam, Democracy, and Cosmopolitanism, 2015. 

Sabet, Amr. Prophet Muhammad: Sultan of Hearts, 2015. 

Sabet, Amr. Muslims in global politics, 2011. 

Sabet, Amr. Geopolitics of Deception : Media, Framing and War by other Means, Emirates Center for Strategic Studies and Research, 2014. Bok. 

Sabet, Amr. Media, Framing and War by Other Means, 2012. Konferensbidrag. 

Saito, Rieko. A Joint Research Project Which Encourages Learning among Non-native Speakers : The Challenge of Web-based Interaction among Students in China, South Korea and Sweden, 2013. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Saito, Rieko, Hayakawa Thor, Masako. How to make active interactions in Japanese as a second language.International Conference of ICT for Language Learning : 2012. Konferensbidrag. 

Saito, Rieko, Hayakawa Thor, Masako. Tokobano manabiwo shiensuru enkakunihongokyouiku towa nanika : sweden dalarna daigaku no jirei kara, 2012. Konferensbidrag. 

Saito, Rieko, Hayakawa Thor, Masako, Mizufune, Yoko, Inose, Hiroko, López-Cordero, Mario, Pruth, Alex. Pedagogical Methods in Web-Based Language TeachingProceedings of the 22nd International Conference on Computers in Education : 2014. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Saito, Rieko, Iwasaki, H., Lao, Y., Hayakawa Thor, Masako. Designing an international environment in language teachingEDULEARN13 : 2013. Konferensbidrag. 

Saito, Rieko, Pruth, Alex, Inose, Hiroko, Mizufune, Yoko, Hayakawa Thor, Masako. Pedagogical methods in web-based language teaching-mapping, 2012. Konferensbidrag. 

Santos Muñoz, Arantxa. La cronémimca de reuniones multipartitas en videoconferencia : Observaciones en torno al silencio de la fase de preparaciónLengua y Habla, 2015, Vol. 19, 56-76. Artikel : refereegranskat. 

Santos Muñoz, Arantxa. El alineamiento modal en el preámbulo de reuniones por videoconferenciaLingüística en la Red, 2015, No. XIII, 1-22. Artikel : refereegranskat. 

Santos Muñoz, Arantxa. The length of silence : a study on online openings in SpanishOFTI 30 Stockholms universitet 20–21 september 2012 : 2012. Konferensbidrag. 

Santos Muñoz, Arantxa. En busca de nuevos patrones conversacionales : Un estudio sobre la fase de apertura en la interacción oral en línea.XXVII Congreso de la AJL. Universidad de Sevilla, 13-16 november 2012 : 2012. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Santos Muñoz, Arantxa. La interacción oral en los cursos de español online : análisis de una experiencia de aulaLa Red y sus aplicaciones en la enseñanza-aprendizaje del español como lengua extranjera : 2012. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Saxonberg, Steven. Review of Jasna Dragovic-Soso's book, "Saviours of the Nation" : Serbia's Intellectual Opposition and the Revival of Nationalism, 2003. 

Saxonberg, Steven. Beyond the Transitology-Area Studies DebateProblems of Post-Communism, 2003, Vol. 50, No. 3. Artikel : refereegranskat. 

Saxonberg, Steven. Mýtus první : Každý přece ví, že zařízení denní péče jsou pro děti do tří let škodlivá, Ingår i: Péče o nejmenši, Slon, 2012. Kapitel av bok. 

Saxonberg, Steven. Gendering Family Policies in Post-Communist Europe : A Historical-Institutional Analysis, Palgrave Macmillan, 2014. Bok. 

Saxonberg, Steven. In Sweden, When the Voters Turn Right, the Right Turns LeftNew Politics, 2012, Vol. 13, No. 4. Artikel. 

Saxonberg, Steven. Mýtus šestý : Česká republika si jesle nemůže dovolit, Ingår i: Péče o nejmenší, Slon, 2012. Kapitel av bok. 

Saxonberg, Steven. Mýtus pátý : Češi a Češky jesle nechtějí, Ingår i: Péče o nejmenší, Slon, 2012. Kapitel av bok. 

Saxonberg, Steven. Mýtů o péči o nejmenší, Ingår i: Péče o nejmenší, Slon, 2012. Kapitel av bok. 

Saxonberg, Steven. Mýtus čtvrtý : Pro děti je přirozené, aby se svou matkou zůstávaly doma až do věku tří let, Ingår i: Péče o nejmenší, Slon, 2012. Kapitel av bok. 

Saxonberg, Steven. From Defamilialization to Degenderization : Toward a New Welfare TypologySocial Policy & Administration, 2013, Vol. 47, No. 1, 26-49. Artikel : refereegranskat. 

Saxonberg, Steven. Transitions and Non-Transitions from Communism : Regime Survival in China, Cuba, North Korea, and Vietnam, Cambridge University Press, 2013. Bok. 

Saxonberg, Steven. Revolutionary Potential under Soviet-Type Regimes : The Role of Emotions in Explaining Transitions and Non-Transitions, Ingår i: Emotions in Politics, Palgrave Macmillan, 2013. Kapitel av bok. 

Saxonberg, Steven (red), Jacobsson, Kerstin (red). Social Movements in Post-Communist Europe and Russia, Routledge, 2014. 

Saxonberg, Steven. The Influence of Policies and Cultural Beliefs on Carrying Arrangements : A Micro-Level Analysis of the Czech and Slovak RepublicsESPANet conference : 2012. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Saxonberg, Steven, Haskova, Hana. Mýtus sedmý : Česká rodinná politika vychází z odborných poznatků, Ingår i: Péče o nejmenší , Slon, 2012. Kapitel av bok. 

Saxonberg, Steven, Haskova, Hana. Politické implikace a shrnutí, Ingår i: Péče o nejmenší, Slon, 2012. Kapitel av bok. 

Saxonberg, Steven (red), Haskova, Hana (red). Péče o nejmenši : boření mýtů, Slon, 2012. 

Saxonberg, Steven, Haskova, Hana, Mudrák, Jiří. The Development of Czech Childcare Policies, Slon, 2012. Bok. 

Saxonberg, Steven, Jacobsson, Kerstin. Introduction : The Development of Social Movements in Central and Eastern Europe, Ingår i: Beyond NGO-ization, Ashgate, 2013. Kapitel av bok. 

Saxonberg, Steven (red), Jacobsson, Kerstin (red). Beyond NGO-ization : The Development of Social Movements in Central and Eastern Europe, Ashgate, 2013. 

Saxonberg, Steven, Jacobsson, Kerstin. Conclusion, Ingår i: Beyond NGO-ization, Ashgate, 2013. Kapitel av bok. 

Saxonberg, Steven, Jacobsson, Kerstin. Introduction: A new look at social movements and civil society in post-communist Europe and Russia, Ingår i: Social Movements in Post-Communist Europe and Russia, Routledge, 2014. Kapitel av bok. 

Saxonberg, Steven, Jacobsson, Kerstin. Addendum: Introduction to the additional two articles, Ingår i: Social Movements in Post-Communist Europe and Russia, Routledge, 2014. Kapitel av bok. 

Saxonberg, Steven, Jakobsson, Kerstin. Introduction : A new look at social movements and civil society in post-communist Russia and PolandEast European Politics, 2012, Vol. 28, No. 4, 329-331. Artikel : refereegranskat. 

Saxonberg, Steven, Kamplicher, Martina, Janouskova, Miroslava. Mothers – Grandmothers – Daughters? : Reconciling Labour Market Integration with Care Responsibilities in Brno, Masaryk University Press, 2013. Bok. 

Saxonberg, Steven, Pfau-Effinger, Birgit. Verschiedene Typen von Familienzeiten und ihre Wirkungen im europäischen Vergleich, Ingår i: Pädagogische Streitschriften, Verlag Beltz Juventa, 2013. Kapitel av bok. 

Saxonberg, Steven, Sirovatka, Tomas. From a garbage can to a compost model of decision-making? : social policy reform and the Czech government’s reaction to the international financial crisisSocial Policy & Administration, 2014, Vol. 48, No. 4, 450-467. Artikel : refereegranskat. 

Saxonberg, Steven, Sirovátka, T.. Seeking the balance between work and family after communismMarriage and Family Review, 2012, Vol. 39, No. 3-4, 287-313. Artikel. 

Schmidt-Felzmann, Anke. Ryssland och EU i den nya globala maktbalansen, Ingår i: Europaperspektiv årsbok, Santérus, 2014. Kapitel av bok. 

Sedelius, Thomas. Regime Dynamics and Semi-Presidentialism in Ukraine, 2014. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Sedelius, Thomas. Issues of Regime Change and Semi-Presidentialism in Ukraine, 2014. Konferensbidrag. 

Sedelius, Thomas. Recension av Russisk Politikk, Universitetsforlaget, 2014. 

Sedelius, Thomas. Semi-presidential shifts in Ukraine : institutional perils and party presidentialization, 2015. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Sedelius, Thomas. Party presidentialization in Ukraine, Ingår i: The presidentialization of political parties, Palgrave Macmillan, 2015. Kapitel av bok. 

Sedelius, Thomas, Berglund, Sten. Towards Presidential Rule in Ukraine : Hybrid Regime Dynamics under Semi-PresidentialismBaltic Journal of Law and Politics, 2012, Vol. 5, No. 1, 20-45. Artikel : refereegranskat. 

Sedelius, Thomas, Mashtaler, Olga. Two Decades of Semi-Presidentialism : Issues of Intra-Executive Conflict in Central and Eastern Europe 1991-2011East European Politics, 2013, Vol. 29, No. 2, 109-134. Artikel : refereegranskat. 

Sedelius, Thomas, Mashtaler, Olga. A Troubled Tandem? : Character and Issues of Intra-Executive Conflict under Semi-Presidentialism, 2012. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Semiao, Mario. The Paintings of Goldberg: Variations, or how art translates music into words, 2013. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Semiao, Mario. Walking by the Ouse’s Muddy Bank: The Presence of Virginia Woolf in the Work of Gabriel Josipovici, 2013. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Semiao, Mario. A Collection of Stories from a Finalist of the Booker Prize: The Reception of Julian Barnes’s Short Fiction in Portugal, 2012. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Semiao, Mario. Experimentalism and Intermediality in the Fictional Work of Gabriel Josipovici: Reading Making Mistakes, 2012. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Semiao, Mario. Good artists copy, great artists steal: On the Pictorial Cannibalism of Gabriel Josipovici, 2013. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Semiao, Mario. Memories of Delirium: Traces of Arnold Schoenberg’s String Trio in Gabriel Josipovici’s Everything Passes, 2013. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Semiao, Mario. Narrative Strategies and Intermedial Devices in Gabriel Josipovici’s In the fertile LandLa Revue LISA, 2014, Vol. XII, No. 2. Artikel : refereegranskat. 

Semiao, Mario. Experimentalism and Intermediality in Gabriel Josipovici's Fictional Work, 2014. Konferensbidrag. 

Semiao, Mario. Translating Experimentalism and Intertextuality : The Cases of Gabriel Josipovici and Philip Terry, 2014. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Semiao, Mario (red). Chimaera - Translated Texts 09 - Contar um Conto, Centro de Estudos Anglísticos da Universidade de Lisboa (CEAUL), 2014. 

Semiao, Mario. “The windows are moved once a guest has looked through them” : The architecture of the transitory in Gabriel Josipovici’s narrative, 2014. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Semiao, Mario. “Wanting everything, he is left with nothing” : The mise en abyme of paradoxical duplication in Gabriel Josipovici’s Goldberg: Variations, 2015. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Semiao, Mario. Music into art into text : Klee’s Wander-Artist in Josipovici’s Goldberg: Variations, 2015. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Sirman, Berk. Recension av: Harper, Adam Infinite music: imagining the next millennium of human music-making, 2011, Kindle ed. 9781846949241, 2012. 

Skogs, Julie. Subject line preferences and other factors contributing to coherence and interaction in student discussion forumsComputers and education, 2013, Vol. 60, No. 1, 172-183. Artikel : refereegranskat. 

Skogs, Julie. Language and interaction in online asynchronous communication in university level English courses, Karlstad University Press, 2015. Doktorsavhandling. 

Straszer, Boglárka. Maahanmuuttajien kielitaito – yhteiskunnan resurssi vai yksilön kätköissä oleva pääoma? : Esimerkkinä toisen polven suomenunkarilaiset, Ingår i: Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen julkaisuja., AFinLA, 2014. Kapitel av bok. 

Stridfeldt, Monika. IPFC-suédois : protocole et contexte, 2013. Konferensbidrag. 

Stridfeldt, Monika. La production de l’e caduc par des apprenants suédophonesCongrès des romanistes scandinaves, Université d'Islande, 12-15 août 2014, RÉSUMÉS : 2014. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Stub Nybelius, Marit. The development of ski jumping for women 2004-2014 : Did the media have an impact?, 2014. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Stub Nybelius, Marit. Do the media dominate the sport - and does anyone care?Studia Sociologica, 2013, Vol. 1, 115-128. Artikel : refereegranskat. 

Stub Nybelius, Marit. Från Assars lada i vår fantasi till Hellnerbacken på våra näthinnor, 2014. Rapport. 

Stub Nybelius, Marit. License to Jump : A history of women´s Ski Jumping, Beijbom Books, 2015. Bok. 

Stub Nybelius, Marit. Japan strengthens the Olympic value of Nordic skiingProgram & Abstract book: ISHPES Congress : 2013. Konferensbidrag. 

Stub Nybelius, Marit. Sports and mediatization : a case of women´s ski-jumping, 2011. Konferensbidrag. 

Sundkvist, Peter. 'Standard English' as spoken in Shetland's capitalWorld Englishes, 2011, Vol. 30, No. 2, 166-181. Artikel : refereegranskat. 

Sundkvist, Peter, Gao, Man. A regional survey of the relationship between vowel and consonant duration in Shetland ScotsFolia linguistica, 2015, Vol. 49, No. 1, 57-83. Artikel : refereegranskat. 

Sundkvist, Peter, Gao, Man. Pulmonic ingressive speech in Orkney Scots, 2014. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Sundkvist, Peter, Gao, Man. Pulmonic ingressive speech in Orkney dialectScottish Language, 2015, Vol. 34, 1-13. Artikel : refereegranskat. 

Sundkvist, Peter, Gao, Man. Stylistic and phonological conditioning of rhoticity among Yunnan speakers of English, 2015. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Sundkvist, Peter, Gao, Man. Rhoticity in Yunnan English: Stylistic and Phonological Conditioning, 2015. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Sundkvist, Peter, Gao, Man. Pulmonic ingressive speech in English? Evidence from the Shetland Isles, 2012. Konferensbidrag. 

Sundkvist, Peter, Gao, Man. Tracing syllable structure through time : Durational reflexes of complementary quantity in Shetland Scots, 2013. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Swenberg, Thorbjörn. Agents, design and creativity : a postproduction analysis, . 

Swenberg, Thorbjörn. Postproduction agents : audiovisual design and contemporary constraints for creativity, Mälardalens Högskola, 2012. Licentiatavhandling. 

Swenberg, Thorbjörn. Editorial intentions and viewer perceptions : Audiovisual methods for studying film editing and eye movements, 2015. Konferensbidrag. 

Swenberg, Thorbjörn. Media Production or Audiovisual Design?International Conference on Communication, Media, Technology and Design : 2013. Konferensbidrag. 

Swenberg, Thorbjörn. Kvalitetsbedömning inom högre medieproduktionsutbildningProceedings Falun 2015 : 2015. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Swenberg, Thorbjörn, Eriksson, Per Erik. Creative Space in Contemporary Swedish Moving Image ProductionJournal of Integrated Design & Process Science, 2012, Vol. 16, No. 4, 55-72. Artikel : refereegranskat. 

Swenberg, Thorbjörn, Eriksson, Per Erik. Audiovisuella designprocesser och digitala verktyg, Ingår i: Audiovisuellt: Ljud och Bild, Högskolan Dalarna, 2014. Kapitel av bok. 

Swenberg, Thorbjörn, Eriksson, Per Erik. Film and TV Industry Responses to Research Results in a Workshop SettingIASDR2015 Interplay Proccedings : 2015. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Swenberg, Thorbjörn, Eriksson, Per Erik, Eriksson, Yvonne. Design Management Support for the Audiovisual Industry, 2013. 

Swenberg, Thorbjörn, Eriksson, Per Erik, Eriksson, Yvonne. Workflow management : design management support in professional audiovisual productionSDPS Conference Proceedings : 2012. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Swenberg, Thorbjörn, Eriksson, Yvonne. Film and TV production as audiovisual designThe Design Collection, . Artikel : refereegranskat. 

Tegmark, Mats. Studying Fictional Representations of History in the L2 ClassroomL2 Journal, 2012, Vol. 4, No. 1, 21-36. Artikel : refereegranskat. 

Tegmark, Mats. Literary Studies in the Border Zone : International Students Studying American Fiction in Dalarna, Ingår i: Litteratur i gränszonen, Högskolan Dalarna, 2011. Kapitel av bok. 

Tegmark, Mats. Constructions of transcultural subjectivity : Going beyond nationalism and ethnicity in A Good Scent from a Strange Mountain, Ingår i: Cross Cultures: Readings in Post/Colonial Literatures and Cultures in English, Rodopi, 2013. Kapitel av bok. 

Tegmark, Mats. The Price of the Prize : The Construction of "Irish" and "American" Subject Positions in Frank McCourt's Angela's Ashes, Ingår i: Reimagining Ireland, Peter Lang Publishing Group, 2015. Kapitel av bok. 

Tegmark, Mats. Litteraturstudier i gränszonen : Internationella studenter läser ”Samtida amerikanska berättare” vid Högskolan DalarnaLitteratur i gränszonen: transnationella litteraturer ur ett nordiskt perspektiv : 2009. Konferensbidrag. 

Ternhag, Gunnar. Musikproduktion : Ett nytt ämne i högre utbildning, Ingår i: På tal om musikproduktion. Elva bidrag till ett nytt kunskapsområde, Bo Ejeby Förlag, 2012. Kapitel av bok. 

Ternhag, Gunnar. På tal om musikproduktion : Begreppsbildnings i ett nytt undervisningsämne, Ingår i: På tal om musikproduktion, Bo Ejeby Förlag, 2012. Kapitel av bok. 

Ternhag, Gunnar. Handwritten Songbooks : Some Aspects upon the Creation of av Source MaterialICTM:s Study Group on Historical Sources of Traditional Music : 2012. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Ternhag, Gunnar. Begreppsbildning i undervisningsämnet musikproduktionMusikkteknologidagene : 2012. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Ternhag, Gunnar (red), Wingstedt, Johnny (red). På tal om musikproduktion : elva bidrag till ett nytt kunskapsområde, Bo Ejeby Förlag, 2012. 

Tickoo, Asha. On assertion without free speechJournal of Pragmatics, 2010, Vol. 42, No. 6, 1577-1594. Artikel : refereegranskat. 

Törnegren, Gull. Moraliskt och politiskt signifikanta livsberättelser, Ingår i: Karlstad University Studies, Karlstads universitet, 2015. Kapitel av bok. 

Törnegren, Gull. Utmaningen från andra berättelser : En studie om moraliskt omdöme, utvidgat tänkande och kritiskt reflekterande berättelser i dialogbaserad feministisk etik, Acta Universitatis Upsaliensis, 2013. Doktorsavhandling. 

Wedin, Åsa. Narration in Swedish pre- and primary school : a recourse for language development and multilingualism, 2010, Vol. 23, No. 3, 219-233. Artikel : refereegranskat. 

Wedin, Åsa, Rosén, Jenny, Straszer, Boglárka. Skriva på engelska : Forskares villkor, språkliga resurser och strategier under skrivandet av en vetenskaplig artikel, Ingår i: Kultur och lärande, Högskolan Dalarna, 2015. Kapitel av bok. 

White, Jonathan. Language Economy in Computer-mediated Communication : Learner Autonomy in a Community of Practice, Ingår i: Computer-assisted foreign language teaching and learning, IGI Global, 2013. Kapitel av bok. 

White, Jonathan. Standardisation of reduced forms in English in an academic community of practicePragmatics and Society, 2014, Vol. 5, No. 1, 105-127. Artikel : refereegranskat. 

White, Jonathan. Glocal English Communities : Setting Online Discourse NormsList of Abstracts for Conference Transcultural Identity Constructions in a Changing World Dalarna University, Sweden, April 2-4, 2014 : 2014. Konferensbidrag : refereegranskat. 

White, Jonathan. Interaction and Ellipsis in Spoken and Written Discourse, 2014. Konferensbidrag : refereegranskat. 

White, Jonathan. Interaction in Glocal Learner Communities OnlineAcademic Exchange Quarterly, 2013, Vol. 17, No. 4, 53-59. Artikel : refereegranskat. 

White, Jonathan. Ellipsis as a marker of interaction in spoken discourseResearch in Language, 2013, Vol. 11, No. 3, 251-276. Artikel : refereegranskat. 

White, Jonathan. Language Economy as Evidence of Learner AutonomyAcademic Exchange Quarterly, 2013, Vol. 17, No. 1, 79-84. Artikel : refereegranskat. 

White, Jonathan. Topic- and mode-sensitive interaction strategies : Functions of ellipsis in oral communicationResearch in Language, 2015, Vol. 13, No. 3, 334-350. Artikel : refereegranskat. 

White, Jonathan. Norm-setting on Online Non-native Communities, 2015. Konferensbidrag : refereegranskat. 

White, Jonathan. Processes and variations in language economisationAmpersand, 2015, Vol. 2, 72-82. Artikel : refereegranskat. 

White, Jonathan. Interaction Strategies in Ellipsis Contexts, 2014. Konferensbidrag. 

White, Jonathan. Native and Non-native Norms in CALLResearch challenges in CALL, proceedings CALL 2014 : 2014. Konferensbidrag : refereegranskat. 

White, Jonathan. Interaction Patterns in Computer-mediated CommunicationArbetsrapport / Högskolan Dalarna : 2014. Konferensbidrag : refereegranskat. 

White, Jonathan. The Pragmatics of Reduced Forms in an Internet Community of Practice, Ingår i: Lodz Studies in Language 33: Cognitive and Pragmatics Aspects of Speech Actions, Peter Lang Publishing Group, 2014. Kapitel av bok. 

White, Jonathan. Building and sustaining online communities of practice through language economyWorldCALL : 2015. Konferensbidrag : refereegranskat. 

White, Jonathan. Reduction strategies in online writing, 2015. Konferensbidrag : refereegranskat. 

White, Jonathan. Non-native norms in online classrooms, 2015. Konferensbidrag : refereegranskat. 

White, Jonathan. Converging towards norms in L2 computer-mediated communication, 2015. Konferensbidrag : refereegranskat. 

White, Jonathan. Economisation as a Marker of an Online Community of PracticeWorldCALL 2013 : 2013. Konferensbidrag : refereegranskat. 

White, Jonathan. Language Economy and Learner Autonomy in Computer-mediated Communication, 2013. Konferensbidrag : refereegranskat. 

White, Jonathan. Language Economy as a Marker of a Community of Practice, 2013. Konferensbidrag : refereegranskat. 

White, Jonathan. Ellipsis as an Interaction Marker in Oral Discourse, 2013. Konferensbidrag. 

White, Jonathan. Individual Variation in Reduced Forms in Textchat13th International Pragmatics Conference (New Delhi, 8-13 September 2013) : 2013. Konferensbidrag : refereegranskat. 

White, Jonathan. Language Economy in CMC : Presentation of an Ongoing Research Project, 2012. Konferensbidrag. 

White, Jonathan. Ellipsis and Interaction in an Academic Community of Practice, 2012. Konferensbidrag. 

White, Jonathan. Reduced Forms in Academic Computer-mediated Communication, 2012. Konferensbidrag : refereegranskat. 

White, Jonathan. Standardisation of reduced formsHigher Seminar in Languages and Culture : 2011. Konferensbidrag. 

White, Jonathan. The Pragmatics of Reduced FormsThematic volume from Meaning, Context and Cognition 2011 conference : 2011. Konferensbidrag : refereegranskat. 

White, Jonathan. Reduced forms in chat languageLanguage for the Future: Papers from the ASLA Symposium in Falun, 12-13 November, 2010 : 2011. Konferensbidrag. 

Wide, Sverre. Tystnadens filosofi : recension av Sten Anderssons Filosofen som inte ville tala, 2013. 

Wide, Sverre (red). Sociologisk Forskning 2014:2, Sveriges Sociologförbund, 2014. 

Wide, Sverre. Redaktören har ordetSociologisk forskning, 2015, Vol. 52, No. 1, 3-4. Artikel. 

Wide, Sverre. Redaktören har ordetSociologisk forskning, 2015, Vol. 52, No. 4, 319-319. Artikel. 

Wide, Sverre (red). Sociologisk Forskning 2015:4, Sveriges Sociologförbund, 2015. 

Wide, Sverre. Redaktören har ordetSociologisk forskning, 2015, Vol. 52, No. 2, 107-108. Artikel. 

Wide, Sverre (red). Sociologisk Forskning 2015:2, Sveriges Sociologförbund, 2015. 

Wide, Sverre. Sociologi som erotikSociologisk forskning, 2007, Vol. 44, No. 2, 80-86. Artikel : refereegranskat. 

Wide, Sverre. Redaktören har ordetSociologisk forskning, 2015, Vol. 52, No. 3, 207-207. Artikel. 

Wide, Sverre (red). Sociologisk Forskning 2015:3, Sveriges Sociologförbund, 2015. 

Wide, Sverre. Redaktören har ordetSociologisk forskning, 2014, Vol. 51, No. 2, 107-107. Artikel. 

Wide, Sverre (red). Sociologisk Forskning 2015:1, Sveriges Sociologförbund, 2015. 

Wide, Sverre. Ett liv utan barn - är det ok? : Recension av: Ingens mamma: Tolv kvinnor om barnfrihet Josefine Adolfsson (red.), 2014. 

Wide, Sverre. Allt kan inte köpas för pengar : Recension av: Vad som inte kan köpas för pengar: Marknades moraliska gränser. Michael J. Sandel, 2015. 

Wide, Sverre. Anpassa dig med hjälp av karriärcoacher och självhjälp!Dalademokraten, 2014, Vol. 18 juni. Artikel : populärvetenskaplig. 

Wide, Sverre. Solidariteten är värdefull i sig självDalademokraten, 2014, Vol. 5 feb, 3-. Artikel : populärvetenskaplig. 

Wide, Sverre. Solidaritet i vår tidDalademokraten, 2014, Vol. 21 maj, 26-27. Artikel : populärvetenskaplig. 

Wide, Sverre. Vad betyder ordet positivism? : Försök till karaktäristik av ett tänkesätt, Ingår i: Kultur och lärande, Högskolan Dalarna, 2015. Kapitel av bok. 

Wide, Sverre. Svar på replik : Sociologi, metod och smakSociologisk forskning, 2007, Vol. 44, No. 4, 83-84. Artikel. 

Wingstedt, Johnny. Funktionell analys av musik i film och andra multimodalt berättande gestaltningar, Ingår i: På tal om musikproduktion. Elva bidrag till ett nytt kunskapsområde, Bo Ejeby Förlag, 2012. Kapitel av bok. 

Wingstedt, Johnny. Metafunktioner, dieges och interaktivitet, Ingår i: På tal om musikproduktion. Elva bidrag till ett nytt kunskapsområde, Bo Ejeby Förlag, 2012. Kapitel av bok. 

Wingstedt, Johnny. “If you’ve got nothing to say – sing it!” : On the interplay of music, voice and lyrics in the advertising jingleCADAAD 5 : 2014. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Wingstedt, Johnny. Ideational meaning potentials of narrative media music6th International Conference on Multimodality : 2012. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Wingstedt, Johnny. Exploring knowledge of music in multimodal narrative settingsMultimodalities : 2013. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Wingstedt, Johnny. Functions of narrative media music: a multimodal and social semiotic perspective, 2013. Konferensbidrag. 

Wingstedt, Johnny. Resources of mediated voice quality in providing a sense of presence in online learning situations., 2014. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Wingstedt, Johnny. Musical meaning in film : an intermedial perspective, 2007. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Wingstedt, Johnny. Musik som medel för att uttrycka värderingar, attityder och ideologier, 2014. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Wingstedt, Johnny. The potential of sound to provide a sense of presence in online learning situationsArbetsrapport / Högskolan Dalarna : 2014. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Wingstedt, Johnny. Tecken på lärande om musikens berättande funktioner i multimodala kontexterAbstracts Mirac 2015 : 2015. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Wingstedt, Johnny. Expressing values and attitudes in the advertising jingle through the interplay of music, voice and lyrics, 2015. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Wingstedt, Johnny. Music as a carrier of values, attitudes and ideologies in advertising : a multimodal discourse analysis, 2015. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Wingstedt, Johnny, Brändström, Sture, Berg, Jan. Making meaning of media music : expressions of knowledge about musical narrative functions, . 

Wingstedt, Johnny, Brändström, Sture, Berg, Jan. Narrative music, visuals and meaning in filmVisual Communication, 2010, Vol. 9, No. 2, 193-210. Artikel : refereegranskat. 

Wingstedt, Johnny, Lindeborg, Ronny. Using music to design the Jympa group training experience, 2012. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Yang, Tao, Hu, Lung-Lung, Yan, Jia, Gao, Man. Teaching Chinese Writing System in Web-based EducationArbetsrapport / Högskolan Dalarna : 2014. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Zamorano Llena, Carmen. ‘Our identity is our own instability’ : Intercultural Exchanges and the Redefinition of Identity in Hugo Hamilton’s Disguise and Hand in the Fire, Ingår i: Literary visions of multicultural Ireland, Manchester University Press, 2014. Kapitel av bok. 

Zamorano Llena, Carmen. Transnational Movements and the Limits of Citizenship : Redefinitions of National Belonging in Joseph O’Neill’s Netherland, Ingår i: Transcultural Identities in Contemporary Literature, Rodopi, 2013. Kapitel av bok. 

Zamorano Llena, Carmen. Global Ageing and Changes in the Irish Family Structure in Jennifer Johnston’s Foolish Mortals and Truth or Fiction, 2014. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Zamorano Llena, Carmen. From Exilic to Mobile Identities : Colum McCann’s Let the Great World Spin and the Cosmopolitanisation of Irish Reality, 2014. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Zamorano Llena, Carmen. Variations in Migration and Collective Identities : Colum McCann’s Let the Great World Spin and the Cosmopolitanisation of Irish Reality, 2014. Konferensbidrag. 

Zamorano Llena, Carmen. 'Our identity is our own instability': Intercultural Exchanges and the Redefinition of Identity in Hugo Hamilton's Disguise and Hand in the Fire, Ingår i: Celtic Others, Manchester University Press, 2013. Kapitel av bok. 

Zamorano Llena, Carmen. ‘Burning from the inside out’ : Cosmopolitanisation and the Deterritorialisation of Identity in Colum McCann’s Let the Great World Spin and David Mitchell’s The Thousand Autumns of Jacob de Zoet, 2013. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Zamorano Llena, Carmen. A Cosmopolitan Re-Vision of the Metaphor of ‘Home’ as Nation in Caryl Phillips’s A Distant ShoreThe Stockholm 2013 Metaphor Festival : 2013. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Zamorano Llena, Carmen. A cosmopolitan conceptualisation of place and new topographies of identity in Hari Kunzru’s Gods Without Men, 2013. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Zamorano-Llena, Carmen. Multiculturalism and the Dark Underbelly of the Celtic Tiger : Redefinitions of Irishness in Contemporary Ireland, Ingår i: Beyond Ireland: Encounters across Cultures, Peter Lang, 2011. Kapitel av bok. 

Zamorano-Llena, Carmen. Transnational Movements and the Limits of Citizenship : Redefinitions of National Belonging in Joseph O’Neill’s Netherland6th Global Conference Pluralism, Inclusion and Citizenship : 2011. Konferensbidrag. 

Zamorano-Llena, Carmen. ‘Our identity is our own instability’: Intercultural Exchanges and the Redefinition of Identity in Hugo Hamilton’s Disguise and Hand in the Fire4th Global Conference on Interculturalism, Meaning and Identity : 2011. Konferensbidrag. 

Zamorano-Llena, Carmen. The Location of the New Ireland: Redefinitions of Memory and Belonging in Sebastian Barry’s The Secret Scripture and Hugo Hamilton’s Hand in the Fire7th NISN conference (Nordic Irish Studies Network) : 2010. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Zamorano-Llena, Carmen. The Location of the New Ireland : Redefinitions of Memory and Belonging in Sebastian Barry’s The Secret ScriptureAEDEI conference (Spanish Association for Irish Studies) : 2011. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Zamorano-Llena, Carmen. The Location of the New Ireland: Redefinitions of Memory and Belonging in Sebastian Barry’s The Secret Scripture and Hugo Hamilton’s Hand in the FireThe 7th Biennial International Conference of the Nordic Irish Studies Network (NISN): The Island and the Arts : 2010. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Zamorano-Llena, Carmen. Imagining the Nation Differently : Redefinitions of Narratives of Identity in Contemporary Irish Writing5th Global Conference "Pluralism, Inclusion and Citizenship: A Diversity and Recognition Project" : 2009. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Zuczkowski, Andrzej, Colella, Gianluca, Riccioni, Ilaria, Bongelli, Ramona, Canestrari, Carla. Italian come se "as if" : evidential and epistemic aspects, Ingår i: Certainty-uncertainty – and the attitudinal space in between, John Benjamins Publishing Company, 2014. Kapitel av bok. 

Ädel, Annelie. There’s not a penny in your pocket, but we believe every single word you say : The extremes of hyperbolic synecdoche in the domains of money and language, 2014. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Ädel, Annelie. Metonymy in the semantic field of verbal communication : A corpus-based analysis of WORDJournal of Pragmatics, 2014, Vol. 67, 72-88. Artikel : refereegranskat. 

Ädel, Annelie. Qualitative analysis of overuse, underuse and equal use in learner corpus research : Learner writing and the textual distribution and rhetorical moves of a linguistic pattern [invited talk], 2013. 

Ädel, Annelie. Invited review of Owtram (2010) “The Pragmatics of Academic Writing”, Peter Lang Publishing Group, 2012. 

Ädel, Annelie. Metadiscourse, Ingår i: Encyclopedia of Applied Linguistics, Wiley-Blackwell, 2012. Kapitel av bok. 

Ädel, Annelie. "What I want you to remember is…" : Audience orientation in monologic academic genresEnglish Text Construction, 2012, Vol. 5, No. 1, 101-120. Artikel : refereegranskat. 

Ädel, Annelie. Selecting quantitative data for qualitative analysis : a case study connecting a lexicogrammatical pattern to rhetorical movesJournal of English for Academic Purposes, 2014, Vol. 16, 68-80. Artikel : refereegranskat. 

Ädel, Annelie. Figurative and Non-figurative languageThe 2014 Metaphor Festival : 2014. Konferensbidrag : refereegranskat.

 

Pågående forskningsprojekt
Avslutade forskningsprojekt

Tf forskningsledare

Professor religionsvetenskap
023-77 81 01
Senast uppdaterad: