Välkommen till vår nya webbplats!
Välkommen!
Om webbplatsen

Forskning inom socialt arbete vid Högskolan Dalarna handlar om barn och ungdomar, äldre, psykiska funktionsnedsättningar, våld, missbruk, samt etik och existentiella frågor.

Forskningen berör olika teman: styrning, metod och kvalitetsutveckling i ett evidensbaserat socialt arbete; brukarperspektiv; möjligheter till sociala relationer och social delaktighet; samt hälsa och välbefinnande.

Forskningen inom socialt arbete sker i samverkan med det omgivande samhället, forskargrupper och institutioner vid andra lärosäten, lokalt, nationellt såväl som internationellt. Ämnet socialt arbete utgör en del av högskolans forskningsprofil Hälsa & Välfärd, och forskarna ingår i de tvärvetenskapliga forskningscentrana ReCALL, KIPS och RICH.

Kontaktperson

Senast uppdaterad: