SHINE har fem doktorandkurser samt flera korta workshopar och seminarier som är framtagna för doktoranderna inom projektet samt övriga doktorander. Forskningen fokuserar på tre områden: solvärme för fjärrvärme, solvärme för industriprocesser och långtidslagring. Doktoranderna planerar disputera 2017-2018. Högskolan Dalarnas projekt är en teknoekonomisk studie om centraliserade och decentraliserade system för solvärme i fjärrvärme. Universitetet i Kassel, Tyskland, är koordinator för projektet.

Läs mer om forskarskolan Shine

Professor energiteknik
Energiteknik
023-77 87 07
Senast uppdaterad: