Välkommen till vår nya webbplats!
Välkommen!
Om webbplatsen

SHINE har fem doktorandkurser samt flera korta workshopar och seminarier som är framtagna för doktoranderna inom projektet samt övriga doktorander. Forskningen fokuserar på tre områden: solvärme för fjärrvärme, solvärme för industriprocesser och långtidslagring. Doktoranderna planerar disputera 2017-2018. Högskolan Dalarnas projekt är en teknoekonomisk studie om centraliserade och decentraliserade system för solvärme i fjärrvärme. Universitetet i Kassel, Tyskland, är koordinator för projektet.

Läs mer om forskarskolan Shine

Professor energiteknik
Energiteknik
023-77 87 07
Senast uppdaterad: