Disputationer 2018

Namn: Karin Yvell
Ämne: Materialvetenskap
Datum: 5 juni 2018
Länk till avhandling "Experimental Studies of Deformation Structures in Stainless Steels using EBSD"
Nyhetsartikel: Ny avhandling om rostfria stål

Namn: Elisabeth Wallin
Ämne: Naturresursteknik
Datum: 16 mars 2018
Länk till avhandling: "From growth cessation to bud burst: conifer seedling development in response to nursery culture and environmental stimuli"
Nyhetsartikel: Barrplantors reaktioner på olika behandlingar

Disputationer 2017

Namn: Hans Kellner
Ämne:
 
Teknisk materialvetenskap
Datum:
 
12 december 2017
Länk till avhandling: "Study of Non-metallic Inclusion in Alloy 825"
Nyhetsartikel: Ökad kvalité i stål genom att minska föroreningar i materialet

Namn: Fatumo Osman
Ämne:
 Medicinsk vetenskap
Datum:
 8 december 2017
Länk till avhandling: "Ladnaan : evaluation of a culturally tailored parenting support program to Somali-born parents"
Nyhetsartikel: Kulturanpassat föräldrastöd till Somaliska föräldrar

Namn: Stefano Poppi
Ämne: 
Energiteknik
Datum:
 9 oktober 2017
Länk till avhandling: "Solar heat pump systems for heating applications: Analysis of system performance and possible solutions for improving system performance"
Nyhetsartikel: Solenergi i kombination med värmepumpar ger en minskad återbetalningstid, högre årsvärmefaktor och mindre elförbrukning

Namn: Anders Bornhäll
Ämne: 
Nationalekonomi
Datum: 
6 oktober 2017
Länk till avhandling: "Unseen job creators and firm growth barriers: the role of capital constraints and seniority rules"
Nyhetsartikel: Företag motvilliga till att ta emot externt kapital för expansion. Möjligheten att undanta turordningsreglerna uppvisar högre tillväxt

Namn: Anders Persson
Ämne: 
Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning
Datum:
15 september 2017
Länk till avhandling: "Lärartillvaro och historieundervisning: innebörder av ett nytt uppdrag i de mätbara resultatens tid"
Nyhetsartikel: Hög igenkänningsgrad i Anders Perssons avhandling

Namn: Thorbjörn Swenberg
Ämne:
Innovation och design
Datum: 
15 september 2017
Länk till avhandling: "Framing the Gaze: (Audio-) Visual Design Intentions and Perceptual Considerations in Film Editing"
Nyhetsartikel: Filmklipparens förmåga att leda ögat 

Namn: Farhana Borg
Ämne:
Pedagogiskt arbete
Datum:
8 september 2017
Länk till avhandling: "Caring for people and the planet: preschool children's knowledge and practices of sustainability"
Nyhetsartikel: Forskning om hållbarhetskunskap gav Farhana doktorstitel

Namn: Eva Hämberg
Ämne: Socialt arbete
Datum: 16 juni 2017
Länk till avhandling: "Tillsyn i teori och praktik: om statlig styrning och kontroll av socialtjänstens individ- och familjeomsorg"

Namn: Marcus Gustafsson
Ämne: Energiteknik
Datum: 15 juni 2017
Länk till avhandling: "Energy Efficient Renovation Strategies for Swedish and Other European Residential and Office Buildings"
Nyhetsartikel: Energirenovering av byggnader kan minska livscykelkostnad och miljöpåverkan

Namn: Xiaoyun Zhao
Ämne: Mikrodataanalys
Datum: 28 april 2017
Länk till avhandling: "Government vs Market in Sustainable Residential Development?: Microdata analysis of car travel, CO2 emission and residence location"
Nyhetsartikel: Mer kompakta städer ger mindre utsläpp

Namn: Jan Olsson
Ämne: Pedagogiskt arbete
Datum: 26 april 2017
Länk till avhandling: "GeoGebra, Enhancing Creative Mathematical Reasoning"

Namn: Eva-Lena Erixon
Ämne: Pedagogik
Datum: 31 mars 2017
Länk till avhandling: "Matematiklärares kompetensutveckling online: policy, diskurs och meningsskapande"
Nyhetsartikel: En bred repertoar i Eva-Lena Erixons doktorsavhandling

Namn: Jennie Svensson
Ämne: Teknisk materialvetenskap
Datum: 28 mars 2017
Länk till avhandling: "An Experimental Study to Improve the Casting Performance of Steel Grades Sensitive for Clogging"
Nyhetsartikel: Optimera stänggjutningsprocessen och reducera igensättning av gjutrör

Namn: Lovisa Berg
Ämne: Arabiska
Datum: 8 februari 2017
Länk till avhandling: "Creating a Man, a Mouse or a Monster? : Masculinityas Formulated by Syrian Female Novelists through the Second Half of the 20thCentury."

Namn: Kristin Svenson
Ämne: Mikrodataanalys
Datum: 20 januari 2017
Länk till avhandling: "A Microdata Analysis Approach to Transport Infrastructure Maintenance"
Nyhetsartikel: Med syfte att förbättra effektiviteten i vägunderhåll

Namn: Emil Gustafsson
Ämne: 
Materialteknik
Datum:
 20 december 2016
Länk till avhandling: "Design and application of experimental methods for steel sheet shearing"

Namn: Anna Annerberg
Ämne: 
Pedagogik
Datum: 
16 december 2016
Länk till avhandling: "Gymnasielärares skrivpraktiker: Skrivande som professionell handling i en digitaliserad skola"
Nyhetsartikel: Grattis Anna Annerberg - nybliven doktor i pedagogik!

Namn: Susanna Nordin
Ämne: 
Medicin
Datum: 
8 december 2016
Länk till avhandling: "The quality of the physical environment and its association with activities and well-being among older people in residential care facilities"

Namn: Mattias Gradén
Ämne: Kulturgeografi
Datum: 17 november 2016
Länk till avhandling: "Storskalig vindkraft i skogen: Om rationell planering och lokalt motstånd"
Nyhetsartikel: Vindkraftsforskning gav Mattias Gradén doktorstitel

Namn: Anna Teledahl
Ämne: Pedagogik
Datum: 8 oktober 2016
Länk till avhandling: "Knowledge and writing in school mathematics: a communicational approach"

Namn: Eva Randell
Ämne: 
Medicinsk vetenskap
Datum:
 7 oktober 2016
Länk till avhandling: "Adolescent boys' health: managing emotions, masculinities and subjective social status"

Namn: Peter Jansson
Ämne: 
Socialt arbete
Datum: 
14 oktober 2016
Länk till avhandling: "Våldets onda cirklar: En explorativ undersökning av mäns barndomsupplevelser, maskuliniteter, känslor, våld samt terapeutiska interventioner mot våld"

Namn: Maria Olsson
Ämne:
 Specialpedagogik
Datum: 
23 september 2016
Länk till avhandling: "Lärares ledarskap som möjliggörande och begränsande i mötet med 'alla' barn: En deltagarorienterad studie"

Namn: Robert Thorp
Ämne:
 Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning
Datum: 
9 september 2016
Länk till avhandling: "Uses of history in history education"

Namn: Wei Hing Rosenkvist
Ämne: 
Kinesiska
Datum: 
29 augusti 2016
Länk till avhandling: "Enhancing Intercultural Communication in Teaching Chinese as a Foreign Language: An Action Research Study"

Namn: Diala Jomaa
Ämne: 
Mikrodataanalys
Datum: 
16 juni 2016
Länk till avhandling: "A data driven approach for automating vehicle activated signs"

Namn: Joacim Larsson von Garaguly
Ämne:
 Företagsekonomi
Datum: 
7 juni 2016
Länk till avhandling: "Vasaloppet - resan från skidtävling och skidlöpare till produkter och kunder: En studie om kommersialisering och professionalisering"

Namn: Mari-Cristin Malm
Ämne: 
Omvårdnad
Datum: 
25 februari 2016
Länk till avhandling: "Fetal Movements in late Pregnancy: Categorization, Self-assessment, and Prenatal Attachment in relation to women's experiences"

Namn: Sören Högberg
Ämne: Pedagogik
Datum: 18 dec 2015
Länk till avhandling: "Om lärarskapets moraliska dimension: ett perspektiv och en studie av lärarstuderandes nätbaserade seminariesamtal"

Namn: Olga Viberg 
Ämne: Informatik
Datum: 1 december 2015
Länk till avhandling: "Design and use of mobile technology in distance language education: Matching learning practices with technologies-in-practice"

Namn: Myat Win Kaung 
Ämne: Energi och miljöteknik
Datum: 14 dec 2015
Länk till avhandling: "Emissions from realistic operation of residential wood pellets heating systems"

Namn: Ulrica Byrskog
Ämne: Omvårdnad
Datum: 1 okt 2015
Länk till avhandling: "'Moving On' and Transitional Bridges: Studies on migration, violence and wellbeing in encounters with Somali-born women and the maternity health care in Sweden"

Namn: Roger Nyberg
Ämne: Datateknik
Datum: 15 okt 2015
Länk till avhandling: "Automating condition monitoring of vegetation on railway trackbeds and embankments"

Namn: Solveig Malmsten
Ämne: Svenska språket
Datum: 5 september 2015
Länk till avhandling: "Dativ i modern färöiska: En fallstudie i grammatisk förändring"

Namn: Giulia Messina Dahlberg
Ämne: Pedagogik
Datum: 21 sep 2015
Länk till avhandling: "Languaging in virtual learning sites: studies of online encounters in the language-focused classroom"

Namn: Mohammad Ali Joudi
Ämne: Energisystem
Datum: 12 jun 2015
Länk till avhandling: "Radiation properties of coil-coated steel in building envelope surfaces and the influence on building thermal performance"

Namn: Zuzana Macuchova
Ämne: Mikrodataanalys
Datum:  5 juni
Länk till avhandling: "Essays on firm dynamics in the Swedish wholesale trade sector"

Namn: Tomas Carlsson
Ämne: Medicinsk vetenskap inriktning idrottsmedicin
Datum: 7 jun 2015
Länk till avhandling: "The importance of body-mass exponent optimization for evaluation of performance capability in cross-country skiing"

Namn: Magnus Carlsson
Ämne: Medicinsk vetenskap inriktning idrottsmedicin
Datum: 7 jun 2015
Länk till avhandling: "Physiological demands of competitive elite cross-country skiing"

Namn: Maria Thulemark
Ämne: Kulturgeografi
Datum: 29 maj 2015
Länk till avhandling: "Moved by the mountains: migration into tourism dominated rural areas"

Namn: Klas Sundberg
Ämne: Företagsekonomi
Datum: 20 maj 2015
Länk till avhandling: "Strategisk utveckling och ekonomistyrning: Ett livscykelperspektiv"

Namn: Xiangli Meng
Ämne: Mikrodataanalys
Datum: 23 apr 2015
Länk till avhandling: "Optimization heuristic solutions, how good can they be?: With empirical applications in location problems"

Namn: Alexis Rydell
Ämne: Arbetsvetenskap
Datum: 6 februari 2015
Länk till avhandling: "Partsrelationer vid nedläggningar av produktionsenheter"

Namn: Julie Skogs
Ämne: Engelska
Datum: 6 februari 2015
Länk till avhandling: "Language and interaction in online asynchronous communication in university level English courses"

Namn: Elisabeth Jobs
Ämne: Medicinsk vetenskap
Datum: 4 december 2014
Länk till avhandling: "Cathepsin S as a biomarker of low-grade inflammation, insulin resistance, and cardiometabolic disease risk"

Namn: Christine Cox Eriksson
Ämne:
Engelska
Datum:
 13 november 2014
Länk till avhandling: "Children's Vocabulary Development: The role of parental input, vocabulary composition and early communicative skills"

Namn: Niklas Elert
Ämne:
Nationalekonomi
Datum:
 19 september 2014 
Länk till avhandling: "Economic Dynamism – Essays on firm entry and firm growth" (pdf)

Namn: Ginger Selander
Ämne: Vårdvetenskap
Datum: augusti 2014
Länk till avhandling: "Glädje i vårdandets värld"

Namn: BethAnne Yoxsimer Paulsruds
Ämne: Engelska
Datum: 5 juni 2014
Länk till avhandling: "English-medium instruction in Sweden: Perspectives and practices in two upper secondary schools"

Namn: Majbritt Felleki
Ämne: Statistik
Datum: 4 jun 2014
Länk till avhandling: "Genetic Heteroscedasticity for Domestic Animal Traits"

Namn: Gunn Nyberg
Ämne: Utbildningsvetenskap
Datum: 9 maj 2014
Länk till avhandling: "Ways of knowing in ways of moving: A study of the meaning of capability to move"

Namn: Taha Khan
Ämne: Datateknik
Datum: 16 april 2014
Länk till avhandling: "First-principle data-driven models for assessment of motor disorders in Parkinson's disease"

Namn: Catia Cialani
Ämne: Nationalekonomi
Datum: 25 mars 2014
Länk till avhandling: "Essays on growth and environment"

Namn: Mikael Berg
Ämne: Didaktik
Datum: 14 mars 2014
Länk till avhandling: "Historielärares ämnesförståelse: Centrala begrepp i historielärares förståelse av skolämnet historia"

Namn: Mevludin Memedi
Ämne: Datateknik
Datum: 14 februari 2014
Länk till avhandling: "Mobile systems for monitoring Parkinson's disease"

Namn: Mats Landström
Ämne: Nationalekonomi
Datum: 24 januari 2014
Länk till avhandling: "Determinants and effects of central bank independence reforms"

Forskningsadministratör
023-77 88 04
073-955 88 04
Senast uppdaterad: