Välkommen till vår nya webbplats!
Välkommen!
Om webbplatsen

Referera

När du skriver en vetenskaplig text, till exempel ditt examensarbete, behöver du känna till de grundläggande principerna för akademiskt skrivande. Det är viktigt att du refererar, citerar och använder källor på ett korrekt och konsekvent sätt så att det blir tydligt varifrån du hämtat din information. Det måste också framgå tydligt vad som är dina egna resonemang och vad som är andras. Om du är otydlig med att uppge referenser, så att andras formuleringar framstår som dina egna, riskerar du att göra dig skyldig till plagiering.

Referenssystem

Referenser kan konstrueras på flera olika sätt. Vilket referenssystem du ska använda när du skriver examensarbete styrs både av det ämne du studerar och vad din handledare rekommenderar. Oavsett vilket referenssystem du använder måste du vara konsekvent och hålla dig till det valda systemet.

Manualer för referenssystem

För att använda ett referenssystem korrekt kan du behöva ta hjälp av en manual. På biblioteket finns manualer i tryckt form, till exempel The Chicago manual of style, MLA handbook och Publication manual of the American Psychological Association. Du kan också använda nedanstående fritt tillgängliga manualer, men tänk på att dessa inte är lika utförliga som de tryckta manualerna.

Chicago Style
Chicago-Style Citation Quick Guide online

MLA (Modern Language Association)
Purdue OWL: MLA formatting and style guide

APA (Publication manual of the American Psychological Association)
Purdue OWL: APA formatting and style guide

Referensguide för APA
Utarbetad av Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket. 

Vad är Harvardsystemet?

Enligt professor Eli Chernin är Harvardsystemet ett sätt att, i vetenskapliga artiklar, skriva hänvisningar inom parentes i den löpande texten med information om författare och publiceringsår. Denna metod kallar han författare-år-system (The "Harvard system" : A mystery dispelled). Om du vill använda ett författare-år-system kan du använda t. ex. APA.

Referenshanteringsprogram

Det finns flera olika program för att hantera referenser. Dessa program gör det möjligt att hämta referenser från flertalet databaser för att spara dem och PDF-filer på ett ställe. Du kan också till exempel skapa citeringar och litteraturlistor i dina dokument och därmed hålla bättre ordning på dina referenser. Här nedan rekommenderar vi två program för referenshantering.

Zotero – för dig som är student

Zotero är ett referenshanteringsprogram som du kan ladda ner gratis. Bibliotekets guide till Zotero ger dig mer information och hjälper dig att komma igång.

EndNote – för dig som är personal

Som personal kan du använda referenshanteringsprogrammet EndNote. I EndNotes guider kan du få hjälp med att komma igång och att använda programmet. För att ladda ner EndNote till din dator behöver du mejla till inkop@du.se och bifoga en rekvisition så att högskolan kan köpa in programmet till dig.

Kontakta biblioteket på bibinfo@du.se om du behöver hjälp med EndNote eller Zotero.

Upphovsrätt

När du skapar ett verk, t ex skriver ditt examensarbete, blir ditt verk automatiskt skyddat av upphovsrättslagen (1960:729). Du har därmed rätt att själv bestämma hur ditt verk får användas. Andra har inte rätt att framställa innehållet i ditt verk som sitt eget, sprida det eller kopiera fritt ur det. När du i din tur behöver använda andras verk är det viktigt att även du följer de upphovsrättsliga regler som finns.

Regler för kopiering

Rätten att kopiera är begränsad i upphovsrättslagen. Du som är student eller lärare har viss rätt att kopiera och dela upphovsrättsskyddat material i undervisningssyfte då vi som högskola har ett licensavtal med Bonus Copyright Access. Avtalet ger inte rätt att kopiera och dela ljud- och rörliga bildfiler.

Hur mycket får du kopiera och dela av digitalt material?

Du får ladda ner, fota av eller skriva ut max motsvarande 15 A4-sidor av digitalt material per förlaga, student/lärare och kalenderår.

Hur mycket får du kopiera och dela av tryckt material?

För tryckt material gäller 15/15-regeln vilket innebär att du får kopiera och skanna högst 15 procent, men inte mer än 15 sidor per pappersförlaga, student/lärare och kalenderår.

Du får dock kopiera max tre sidor till om det behövs för att ett avsnitt ska bli fullständigt.

Hur mycket får du som lärare kopiera?

Som lärare får du kopiera till dina studenter enligt 15/15-regeln så att studenterna får var sitt exemplar och du själv får några exemplar. Du får även göra en papperskopia av en bok till dig själv och behöver då inte ta hänsyn till 15/15-regeln. Däremot får du inte kopiera och spara boken i digital form.

Plagiering

Plagiering innebär att framställa innehållet i någon annans text som sitt eget. Att plagiera betraktas som ett brott mot god akademisk sed och kan leda till avstängning från dina studier. För att undvika plagiering är det viktigt att du lär dig referera, citera och hänvisa korrekt när du använder andras texter.

Refero – Antiplagieringsguiden är ett webbaserat läromedel som hjälper dig att förstå vad plagiering är och hur du undviker det. Du kan även använda informationsskriften Plagiathandboken Urkund med råd och tips om hur du kan undvika plagiering.

Senast uppdaterad: