Välkommen till vår nya webbplats!
Välkommen!
Om webbplatsen

Förberedande språkstudier

Som Erasmusstudent kan du online läsa förberedande språkkurser i engelska, tyska, franska, italienska, spanska, tjeckiska, danska, grekiska, polska, portugisiska och nederländska. Du kan även söka extra stipendium om du på plats i landet läser förberedande språkkurser. Mejla antagningsbesked och eventuella kostnader för kursen till Erasmusansvarig.

Studier

Du som nominerats till utbytesstudier inom Erasmus+ kan ansöka om ett stipendium. Du ska studera heltid, minst tretton veckor och maximalt tolv månader. Stipendiet betalas ut ett par veckor innan kursstart, en mindre del sparas och betalas ut i samband med att du fyller i en utvärdering.

  1. Ansök om stipendiet och länk till språktestet.
  2. Bifoga Letter of Acceptance/ intyg om terminstider som du får från partneruniversitetet.

Stipendiebelopp vid studier 2017/18

  1. Erasmusstipendiet är 375 €/månad när du är i Österrike, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Lichtenstein, Norge och Storbritannien.
  2. Övriga länder: 315 €/månad

Praktik

Du kan ansöka om Erasmuspraktik när som helst under studietiden och upp till ett år efter avslutade studier.
Stipendiebelopp vid praktik 2017/18

  1. Erasmusstipendiet är 525 €/månad när du är i Österrike, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Lichtenstein, Norge och Storbritannien.
  2. Övriga länder: 465 €/månad

Till ansökan

Språktest och förberedande språkstudier

Syftet med språktestningen är att kvalitetssäkra och följa upp Erasmusmobiliteten, då tanken är att utbytet ska ge ökade språkkunskaper.

Ett språktest är obligatoriskt innan och efter mobiliteten om ditt arbetsspråk är engelska, franska, italienska, nederländska, spanska eller tyska. Du behöver inte göra testet om språket är ditt modersmål, eller om du haft språket som undervisningsspråk vid högskolan.

Du som ska åka på Erasmus studier eller praktik kommer att få ett mejl  med inloggningsuppgifter innan avresa.

 

Erasmus Studentcharter

Internationaliseringssamordnare
Utbildnings- och forskningskansliet
023-77 81 53
070-576 37 97
Senast uppdaterad: